Szukaj na stronie

Nowości w ofercie depozytowej na kwiecień

5 kwietnia 2023

Wiosną Twoje oszczędności mogą rosnąć z większą MOCą - sięgaj po więcej!

7% z Lokatą mobilną

Od 3 kwietnia możesz założyć Lokatę mobilną na 7% (oprocentowanie stałe w skali roku) w naszej aplikacji mobilnej  i wpłacić na nią od 1 000 do 20 000 zł na 4 miesiące. Aby ją założyć musisz mieć u nas konto osobiste lub oszczędnościowe. Lokatę mobilną znajdziesz w aplikacji Santander mobile w zakładce Lokaty.

Osoby, które już wcześniej z niej skorzystały w ramach promocji „Lokata Mobilna dla stałych klientów - edycja 4” do 31 sierpnia 2023 roku, mogą jeszcze raz otworzyć Lokatę mobilną (oprocentowanie stałe w skali roku).

8% z Lokatą z funduszem

Chcesz zyskać więcej i akceptujesz możliwe ryzyko? Wybierz Lokatę z funduszem. Wybierz lokatę w promocji na 8% w skali roku, którą zakładasz na 3 miesiące. Do promocji możesz przystąpić do 29 grudnia 2023 roku. Możesz mieć tylko jedną taką Lokatę z funduszem.
Aby ją założyć, w tym samym dniu:

  • wybierz fundusz, w który chcesz zainwestować w naszej bankowości internetowej lub u doradcy,
  • załóż lokatę na maksymalnie 400 000 zł w naszej placówce.
     
8% z Kontem Max oszczędnościowym

Jeśli masz Konto Max oszczędnościowe, możesz skorzystać z oprocentowania 8% na nowe środki do 100 000 zł. Wystarczy, że przystąpisz do promocji - możesz to zrobić w naszej bankowości internetowej albo u doradców.

Nie masz jeszcze u nas Konta Max oszczędnościowego? Załóż je już teraz i ciesz się promocyjnym oprocentowaniem 8% w skali roku. Do promocji możesz przystąpić do 9 czerwca. Promocyjne odsetki będziemy naliczać od dnia, kiedy przystąpisz do promocji aż do 29 czerwca 2023 roku. Promocja dotyczy tylko pieniędzy, które wpłyną na Twoje konto po 3 marca 2023 roku.

Korzystaj z mocy oszczędzania na 8% i miej stały dostęp do swoich pieniędzy. Pamiętaj, że tylko jeden przelew w miesiącu z tego konta na Twoje konto osobiste jest za 0 zł. Każdy kolejny kosztuje 10 zł.

 

Organizatorem tych promocji jest Santander Bank Polska S.A. Do promocji „Nowe środki na koncie oszczędnościowym – edycja VIII” możesz przystąpić do 9.06.2023 r. Oprocentowanie promocyjne dla nowych środków do 100 000 zł. Naliczamy je od dnia przystąpienia do promocji do 29.06.2023 r.  Można założyć jedną Lokatę mobilną w Santander mobile na kwotę od 1 000 zł do 20 000 zł.

Do promocji „Lokata Mobilna dla stałych klientów - edycja 4.” możesz przystąpić do 31.08.2023 r. Oprocentowanie promocyjne dla środków do 20 000 zł.

Do promocji „Lokata z funduszem V" możesz przystąpić do 29.12.2023 r.

Jesteśmy dystrybutorem jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (które nazywamy dalej jednostkami uczestnictwa). Listę tych funduszy inwestycyjnych (nazywanych fundusze) udostępniamy na stronie santander.pl. Możesz nabywać i zbywać jednostki uczestnictwa wskazanych funduszy po uprzednim zawarciu z nami stosownej umowy. Wartość aktywów netto niektórych funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre fundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Pojęcia i definicje usług reprezentatywnych, które dotyczą rachunku płatniczego i są w tym materiale, znajdziesz na santander.pl/PAD.

  • Konto Max oszczędnościowe to rachunek płatniczy.
  • Santander internet/mobile (bankowość internetowa/mobilna) to usługa bankowości elektronicznej.

Szczegóły oferty, regulaminy i zasady oprocentowania są w naszych placówkach i na santander.pl. Infolinia 1 9999 – opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy – Kodeks cywilny.

Stan na 3.04.2023 roku.