Szukaj na stronie

Lokaty strukturyzowane

Potencjał zysku przy 100% ochronie zainwestowanego kapitału

 • 100% ochrony kapitału na zakończenie okresu umownego

 • Dywersyfikacja oszczędności poprzez możliwość inwestycji w różne strategie oraz instrumenty bazowe

 • Dedykowane emisje lokat strukturyzowanych ze zróżnicowanymi strategiami inwestycyjnymi

Lokaty strukturyzowane „krok po kroku”

Lokata strukturyzowana łączący elementy tradycyjnej lokaty bankowej oraz inwestycji na rynkach finansowych

Jesteś zainteresowany możliwością osiągnięcia zysku przekraczającego oprocentowanie standardowych lokat terminowych? Skorzystaj z oferty lokat strukturyzowanych. Dzięki ich specjalnej konstrukcji masz możliwość uzyskania dodatniej stopy zwrotu z inwestycji na rynkach finansowych, jednocześnie nie ryzykując utraty zainwestowanych środków.

Lokata strukturyzowana składa się z dwóch części:

 • bezpiecznej (będącej odpowiednikiem lokaty bankowej) pozwalającej na zapewnienie 100% ochrony zainwestowanego kapitału na koniec okresu umownego,
 • inwestycyjnej, która przeznaczana jest na zakup instrumentu pochodnego – opcji, dającego możliwość osiągnięcia zakładanego wyniku inwestycyjnego.

Lokata daje możliwość realizacji określonych celów finansowych bez ryzyka utraty zainwestowanego kapitału w terminie zapadalności. Dedykowane emisje lokat strukturyzowanych dostępne są u doradców Select w okresach subskrypcji.

Załóż lokatę w wygodny sposób

Przez telefon lub w oddziale – jak chcesz

 • Skontaktuj się z Linią Select usługi bankowości telefonicznej

  Zadzwoń pod numer 61 885 86 00 i potwierdź swoją tożsamość – wykorzystaj w tym celu numer NIK i hasło PIN lub system identyfikacji głosowej.

 • Podaj dane do umowy

  Zapytaj naszego doradcę o szczegóły oferty, a następnie podaj mu swoje dane – posłużą nam do przygotowania umowy.

 • Podpisz umowę

  Nasz kurier dostarczy Ci umowę do podpisania. Od razu zacznij korzystać z nowego konta – hasło do usług bankowości elektronicznej Santander online otrzymasz w wiadomości SMS.

 • Odwiedź oddział

  Doradca Select przedstawi Ci szczegóły naszej oferty lokat strukturyzowanych.

 • Inwestuj

  Wybierz lokatę odpowiadającą Twojej strategii inwestycyjnej. Podpisz umowę, a doradca otworzy lokatę.

 • Inwestuj

  Ciesz się zyskiem z inwestycji ze 100% ochroną kapitału.

Przed rozpoczęciem inwestycji w Lokatę strukturyzowaną klient powinien zapoznać się z regulaminem określającym szczegółowe warunki prowadzenia lokaty, w którym zawarte są informacje nt. dostępnych terminów inwestycji, możliwego do uzyskania oprocentowania, wysokości ewentualnych kosztów, strategii inwestycyjnej i okresu subskrypcji, który dostępny jest w oddziałach Banku. Produkt oferowany jest w formie depozytu strukturyzowanego (rachunku bankowego) i jest objęty ustawowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach określonych w Ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

W celu zapewnienia na dzień zakończenia okresu umownego zwrotu kapitału w wysokości 100% sumy środków ulokowanych na rachunku depozytu strukturyzowanego oraz odpowiedniej stopy zwrotu z inwestycji, do 100% środków wpłaconych na rachunek depozytu strukturyzowanego zostanie ulokowane przez Santander Bank Polska S.A. na rynku międzybankowym oraz przeznaczone na transakcje z wykorzystaniem instrumentu pochodnego (opcji).

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej ani rekomendacji dotyczącej zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Santander Bank Polska S.A. informuje, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. Klient powinien liczyć się z ryzykiem utraty kapitału w przypadku wycofania środków przed terminem zapadalności lokaty. Wówczas zostanie pobrana opłata, której wysokość wskazana została w regulaminie określającym szczegółowe warunki prowadzenia lokaty. Opłata ta odpowiada poniesionym przez bank kosztom refinansowania Lokaty. Dodatkowo Klient powinien uwzględnić różne czynniki, np.: zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, mogące wpłynąć na wysokość stopy zwrotu z inwestycji.