Najczęściej wyszukiwane:
 • Inwestuj w subfundusze realizujące zróżnicowane polityki inwestycyjne

 • Lokata strukturyzowana to połączenie lokaty bankowej oraz inwestycji na rynkach finansowych

 • Bezpłatny rachunek maklerski daje możliwość dowolnego lokowania nadwyżek finansowych

 • Fundusze inwestycyjne Santander

  Dzięki szerokiej gamie subfunduszy realizujących zróżnicowane strategie inwestycyjne, posiadamy ofertę dla klientów, dla których istotna jest stabilność inwestycji i niskie ryzyko, jak i tych, którzy oczekują atrakcyjnych wyników i są jednocześnie gotowi zaakceptować wyższe ryzyko inwestycyjne.

 • Lokaty strukturyzowane

  Klientom Select zainteresowanym możliwością osiągnięcia zysku przekraczającego oprocentowanie standardowych lokat terminowych proponujemy skorzystanie z oferty lokat strukturyzowanych nie ryzykując utraty zainwestowanych środków.

 • Rachunek maklerski

  Klienci posiadający Konto Select lub status klienta Santander Select w Santander Bank Polska, korzystając z Rachunku inwestycyjnego VIP w Santander Biuro Maklerskie, mogą inwestować taniej, korzystając zarazem ze wsparcia ekspertów.

 • Certyfikaty i obligacje strukturyzowane

  Zainwestuj w certyfikaty i obligacje strukturyzowane w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego. Wybierz rozwiązanie dopasowane do Twoich indywidualnych celów inwestycyjnych.

Zapoznaj się z ofertą

Skontaktuj się z nami, jak chcesz

Umów się z doradcą

Telefoniczny doradca Select

Opłata za połączenie z Linią Select zgodna z taryfą danego operatora. 

 • Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych

  Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku.

  • Konto Select to rachunek płatniczy.
  • Linia Select to usługa bankowości telefonicznej.