Ratingdla Polski

Rating dla Polski

 

Rating, inaczej ocena ryzyka, jest wskaźnikiem pozwalającym ocenić wiarygodność kredytową ocenianego podmiotu gospodarczego lub ryzyko związane z różnymi instrumentami finansowymi.

Ocena ta wystawiana jest przez agencje ratingowe. Stosują one specjalną skalę ocen składającą się z kombinacji kilku liter, cyfr i znaków plus lub minus, podwyższających lub obniżających konkretną ocenę.

Wiele instytucji międzynarodowych - banków, globalnych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, towarzystw ubezpieczeniowych, międzynarodowych konsorcjów kapitałowych, jak i drobnych inwestorów – dokonując inwestycji, opiera swe decyzje na opinii agencji ratingowych i ich ocenach.

Dynamiczny wzrost gospodarczy wpływa na zwiększenie liczby uczestników rynków kapitałowych i pieniężnych, a także oferowanych na nich instrumentów dłużnych. Im agencja ratingowa jest bardziej znana i uznana na rynku, tym poziom zaufania inwestorów takiej agencji, a przede wszystkim ocen przez nią wystawianych, jest wyższy.

Agencje oceniające instytucje charakteryzuje niezależność i duży obiektywizm. Każda z nich posiada kompetentną i wyspecjalizowaną kadrę, którą cechuje uczciwość i konsekwencja w działaniu. Agencje ratingowe zazwyczaj opierają swe oceny na znacznie dokładniejszych informacjach niż powszechnie dostępne na rynku, więc inwestorzy biorąc je pod uwagę w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, ograniczają ryzyko związane z danymi aktywami. Wszystkie te składniki sprawiają, że opinia publiczna darzy agencje ratingowe zaufaniem.

Fitchdla Santander Bank Polska

Raporty

23 września 2021

Rating Report  (PDF)

29 września 2020

Rating Report  (PDF)

7 października 2019
12 października 2018
9 listopada 2016
24 listopada 2015
26 listopada 2014
11 stycznia 2013
14 czerwca 2012
22 grudnia 2011
11 października 2011

Fitch Rating zmienia perspektywę ratingu BZ WBK ze Stabilnej na Negatywną po zmianie ratingów Banco Santander

22 czerwca 2011
16 czerwca 2011
5 kwietnia 2011
22 lutego 2011
15 września 2010
25 września 2009
15 stycznia 2009
9 grudnia 2008
28 listopada 2008
4 lipca 2007
11 sierpnia 2006

Więcej informacji o metodologii i skali ocen agencji Fitch

Moody'sdla Santander Bank Polska

Więcej informacji o metodologii i skali ocen agencji Moody’s

Archiwalne ratingi