Lista raportów

Raport bieżący nr 28 (2015)

24 listopada 2015

Agencja Fitch podwyższyła rating viability dla Banku Zachodniego WBK S.A.

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. (BZ WBK) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości decyzję ratingową agencji Fitch.

W dniu 23 listopada 2015 roku Agencja Ratingowa Fitch Ratings potwierdziła rating długoterminowy:Long-term Issuer Default Rating (IDRs) i podwyższyła Rating Viability dla BZ WBK do poziomu bbb.

Przyznane ratingi:

Rating długoterminowy IDR dla walut obcych: potwierdzony na poziomie 'BBB+', Perspektywa stabilna

Rating krótkoterminowy IDR dla walut obcych: potwierdzony na poziomie 'F2'

Viability Rating: podwyższony z ‘bbb’ do ‘bbb+’

Rating wsparcia: utrzymany na poziomie ‘2’

Rating krajowy długoterminowy: potwierdzony na poziomie AA-(pol)', Perspektywa stabilna

Długoterminowy rating krajowy związany z emisją niezabezpieczonych obligacji: potwierdzony na poziomie AA-(pol).

Rating wsparcia dla BZWBK i rating długoterminowy IDR odzwierciadlają opinię agencji Fitch nt. potencjalnego wsparcia ze strony akcjonariusza banku. W opinii Fitch, istnieje duże prawdopodobieństwo wsparcia dla BZ WBK. Akcjonariuszem większościowym BZ WBK jest Banco Santander S.A (Santander, A-/Stable/a-).

Agencja Fitch uważa, że BZ WBK stanowi strategicznie ważną spółkę dla swojej spółki macierzystej i kontynuacja wsparcia ze strony spółki macierzystej doprowadzi do ustalenia ratingu długoterminowego IDR dla banku o jeden poziom niższy niż rating jego spółki macierzystej.

Podstawą długoterminowego ratingu IDR i długoterminowego ratingu krajowego jest rating Viability banku, który jest obecnie na tym samym poziomie co Long-term IDR.

Podniesienie ratingu VR BZ WBK do (bbb+) z (bbb) odzwierciedla poprawę sytuacji kapitałowej oraz zdolności to absorpcji start jak również historycznie udowodnioną zdolność generowania kapitału i utrzymania na właściwym poziomie wskaźników finansowych w następstwie integracji i konsolidacji innych banków.

Pełne ogłoszenie opublikowane przez Agencję w języku angielskim dla polskich banków znajduje się w załączniku do tego raportu.

Dokumenty i pliki do pobrania
Fitch Ratings press release November 2015 PDF 210 KB Uruchomi się w nowym oknie

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.