Raporty bieżące

Wybierz rokWybierz miesiąc
 • 21 grudniagru 2018

  Raport bieżący nr 50 (2018)

  Rozliczenie emisji bankowych papierów wartościowych Santander Bank Polska S.A. – bankowe papiery wartościowe serii I

  Zobacz więcej
 • 14 grudniagru 2018

  Raport bieżący nr 49 (2018)

  Warunki emisji bankowych papierów wartościowych Santander Bank Polska S.A. – bankowe papiery wartościowe serii I

  Zobacz więcej
 • 29 listopadalis 2018

  Raport bieżący nr 48 (2018)

  Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia utrzymywania przez Santander Bank Polska dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku

  Zobacz więcej
 • 28 listopadalis 2018

  Raport bieżący nr 47 (2018)

  Zawiadomienie Banco Santander S.A.

  Zobacz więcej
 • 27 listopadalis 2018

  Raport bieżący nr 46 (2018)

  Planowana emisja bankowych papierów wartościowych Santander Bank Polska S.A.

  Zobacz więcej
 • 23 listopadalis 2018

  Raport bieżący nr 45 (2018)

  Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii N Santander Bank Polska S.A.

  Zobacz więcej
 • 22 listopadalis 2018

  Raport bieżący nr 44 (2018)

  Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii N Santander Bank Polska S.A. przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz ustalenie pierwszego dnia notowania tych akcji.

  Zobacz więcej
 • 20 listopadalis 2018

  Raport bieżący nr 43 (2018)

  Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) o warunkowej rejestracji akcji Santander Bank Polska S.A.

  Zobacz więcej
 • 14 listopadalis 2018

  Raport bieżący nr 42 (2018)

  Zawiadomienie Banco Santander S.A.

  Zobacz więcej
 • 9 listopadalis 2018

  Raport bieżący nr 41 (2018)

  Nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. przez Santander Bank Polska S.A. w wyniku rejestracji podziału Deutsche Bank Polska S.A., wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Santander Bank Polska S.A. oraz zmiany Statutu.

  Zobacz więcej