Raporty bieżące

Wybierz rokWybierz miesiąc
21 grudniagru 2018

Raport bieżący nr 50 (2018)

Rozliczenie emisji bankowych papierów wartościowych Santander Bank Polska S.A. – bankowe papiery wartościowe serii I

Zobacz więcej
14 grudniagru 2018

Raport bieżący nr 49 (2018)

Warunki emisji bankowych papierów wartościowych Santander Bank Polska S.A. – bankowe papiery wartościowe serii I

Zobacz więcej
29 listopadalis 2018

Raport bieżący nr 48 (2018)

Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia utrzymywania przez Santander Bank Polska dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku

Zobacz więcej
28 listopadalis 2018

Raport bieżący nr 47 (2018)

Zawiadomienie Banco Santander S.A.

Zobacz więcej
27 listopadalis 2018

Raport bieżący nr 46 (2018)

Planowana emisja bankowych papierów wartościowych Santander Bank Polska S.A.

Zobacz więcej
23 listopadalis 2018

Raport bieżący nr 45 (2018)

Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii N Santander Bank Polska S.A.

Zobacz więcej
22 listopadalis 2018

Raport bieżący nr 44 (2018)

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii N Santander Bank Polska S.A. przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz ustalenie pierwszego dnia notowania tych akcji.

Zobacz więcej
20 listopadalis 2018

Raport bieżący nr 43 (2018)

Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) o warunkowej rejestracji akcji Santander Bank Polska S.A.

Zobacz więcej
14 listopadalis 2018

Raport bieżący nr 42 (2018)

Zawiadomienie Banco Santander S.A.

Zobacz więcej
9 listopadalis 2018

Raport bieżący nr 41 (2018)

Nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. przez Santander Bank Polska S.A. w wyniku rejestracji podziału Deutsche Bank Polska S.A., wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Santander Bank Polska S.A. oraz zmiany Statutu.

Zobacz więcej