Raporty bieżące

Wybierz rokWybierz miesiąc
19 grudniagru 2017

Raport bieżący nr 32 (2017)

Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia Bankowi Zachodniemu WBK S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku

Zobacz więcej
18 grudniagru 2017

Raport bieżący nr 31 (2017)

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii M Banku Zachodniego WBK S.A. przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz ustalenie pierwszego dnia notowania tych akcji

Zobacz więcej
14 grudniagru 2017

Raport bieżący nr 30 (2017)

Informacja poufna – prezentacja dla inwestorów dotycząca transakcji nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A.

Zobacz więcej
14 grudniagru 2017

Raport bieżący nr 29 (2017)

Informacja poufna – podpisanie umowy transakcyjnej dotyczącej nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A.

Zobacz więcej
14 grudniagru 2017

Raport bieżący nr 28 (2017)

Opóźniona Informacja poufna – rozpoczęcie negocjacji zmierzających do nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A.

Zobacz więcej
1 grudniagru 2017

Raport bieżący nr 27 (2017)

Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii M Banku Zachodniego WBK S.A. przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

Zobacz więcej
28 listopadalis 2017

Raport bieżący nr 26 (2017)

Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Banku Zachodniego WBK S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

Zobacz więcej
28 listopadalis 2017

Raport bieżący nr 25 (2017)

Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące ryzyka związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych

Zobacz więcej
3 listopadalis 2017

Raport bieżący nr 24 (2017)

Daty przekazywania raportów okresowych

Zobacz więcej
20 październikapaź 2017

Raport bieżący nr 23 (2017)

Agencja Fitch potwierdziła rating dla Banku Zachodniego WBK S.A.

Zobacz więcej