Raporty bieżące

Wybierz rokWybierz miesiąc
 • 19 grudniagru 2017

  Raport bieżący nr 32 (2017)

  Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia Bankowi Zachodniemu WBK S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku

  Zobacz więcej
 • 18 grudniagru 2017

  Raport bieżący nr 31 (2017)

  Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii M Banku Zachodniego WBK S.A. przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz ustalenie pierwszego dnia notowania tych akcji

  Zobacz więcej
 • 14 grudniagru 2017

  Raport bieżący nr 30 (2017)

  Informacja poufna – prezentacja dla inwestorów dotycząca transakcji nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A.

  Zobacz więcej
 • 14 grudniagru 2017

  Raport bieżący nr 29 (2017)

  Informacja poufna – podpisanie umowy transakcyjnej dotyczącej nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A.

  Zobacz więcej
 • 14 grudniagru 2017

  Raport bieżący nr 28 (2017)

  Opóźniona Informacja poufna – rozpoczęcie negocjacji zmierzających do nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A.

  Zobacz więcej
 • 1 grudniagru 2017

  Raport bieżący nr 27 (2017)

  Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii M Banku Zachodniego WBK S.A. przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

  Zobacz więcej
 • 28 listopadalis 2017

  Raport bieżący nr 26 (2017)

  Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Banku Zachodniego WBK S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

  Zobacz więcej
 • 28 listopadalis 2017

  Raport bieżący nr 25 (2017)

  Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące ryzyka związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych

  Zobacz więcej
 • 3 listopadalis 2017

  Raport bieżący nr 24 (2017)

  Daty przekazywania raportów okresowych

  Zobacz więcej
 • 20 październikapaź 2017

  Raport bieżący nr 23 (2017)

  Agencja Fitch potwierdziła rating dla Banku Zachodniego WBK S.A.

  Zobacz więcej