Informujemy, że papierowa wersja dokumentacji dla akcjonariuszy nie będzie zapewniona

Pozostałe