Walne Zgromadzenie

ZWZ 2024

Zapis archiwalny z internetowej transmisji z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 18 kwietnia 2024 w godzinach 9:30 - 10:15.

Webcast Uruchomi się w nowym oknie

ZWZ 2024, 18.04.2024 9:30 Załącznik
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. w dniu 18 kwietnia 2024 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Projekty Uchwał
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Uzasadnienie Uchwał oraz do punktów porządku obrad, w których nie przewidziano podejmowania uchwał
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5 - 7 porządku obrad (zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku za 2023 rok, zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Banku za 2023 r.)
Link Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 10 porządku obrad (Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Santander Bank Polska za rok 2023):

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. za rok 2023

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Opinia biegłego rewidenta

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 11 porządku obrad (Sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2023 oraz informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności, a także ocena stosowanej polityki wynagradzania oraz ocena skuteczności działania Rady Nadzorczej oraz adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących jej funkcjonowania):

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 r.

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Ocena adekwatności regulacji dotyczących Rady Nadzorczej (samoocena)

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Ocena efektywności oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej w 2023 r.

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do pkt. 13 - 15 porządku obrad (Ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej oraz ocena kandydatów na Członków Rady Nadzorczej oraz Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję, wybór przewodniczącego Rady Nadzorczej):

Rekomendacja Komitetu Nominacji

PDF Uruchomi się w nowym oknie

CV kandydatów na Członków Rady Nadzorczej

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 17 porządku obrad (Zmiana Statutu Banku)
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 18 porządku obrad (Utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w związku z realizacją Programu Motywacyjnego VII oraz upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII)
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 19 porządku obrad (Informacja o nabyciu akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII)
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Instrukcja używania systemu zdalnego głosowania
PPS Uruchomi się w nowym oknie
 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu zgłoszony przez akcjonariusza (pkt 17 porządku obrad)
PDF Uruchomi się w nowym oknie

Projekt uchwały wskazujący zmiany w stosunku do poprzedniej wersji

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Aktualne zapisy Statutu Banku wraz z ich proponowanym nowym brzmieniem

PDF Uruchomi się w nowym oknie

 

 

Projekty uchwał i wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika uwzględniają projekt uchwały przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 22/2024 Uruchomi się w nowym oknie z dnia 12 kwietnia 2024 r.

 

 

NWZ 2024

Zapis archiwalny z internetowej transmisji z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 11 stycznia 2024 w godzinach 10:00 - 10:30.

Webcast Uruchomi się w nowym oknie

NWZ 2024, 11.01.2024 10:00 Załącznik
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. w dniu 11 stycznia 2024 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami. PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Projekty Uchwał
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Uzasadnienie do uchwał (w tym informacja do pkt 5-7 porządku obrad):

Uzasadnienie Uchwał

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Regulamin Rady Nadzorczej

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Instrukcja używania systemu zdalnego głosowania
PPS Uruchomi się w nowym oknie

 

 

 

 

II NWZ 2023

Zapis archiwalny z internetowej transmisji z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 20 lipca 2023 w godzinach 10:00 - 10:30.

Webcast Uruchomi się w nowym oknie

II NWZ 2023, 20.07.2023 10:00 Załącznik
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. w dniu 20 lipca 2023 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami. PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Projekty Uchwał:
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Uzasadnienie Uchwał
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 8 porządku obrad:

Informacja

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Regulamin Rady Nadzorczej:

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Instrukcja używania systemu zdalnego głosowania
PPS Uruchomi się w nowym oknie

 

 

Projekty uchwał i wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika uwzględniają projekty uchwał przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 28/2023 Uruchomi się w nowym oknie z dnia 10 lipca 2023 r. oraz nr 29/2023 Uruchomi się w nowym oknie z dnia 12 lipca 2023 r.

 

 

ZWZ 2023

Zapis archiwalny z internetowej transmisji z Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 19 kwietnia 2023 w godzinach 9:30 - 11:00.

Webcast Uruchomi się w nowym oknie

ZWZ 2023, 19.04.2023 9:30 Załącznik
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. w dniu 19 kwietnia 2023 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami. PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Projekty Uchwał
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Uzasadnienie Uchwał
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5 - 7 porządku obrad
Link Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 10 porządku obrad:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. za rok 2022

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Opinia biegłego rewidenta

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 11 porządku obrad:

Załącznik nr 1 do uchwały do punktu 11 porządku obrad

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Załącznik nr 2 do uchwały do punktu 11 porządku obrad

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Załącznik nr 3 do uchwały do punktu 11 porządku obrad

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Załącznik nr 4 do uchwały do punktu 11 porządku obrad

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Stanowisko KNF dot. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Instrukcja używania systemu zdalnego głosowania
PPS Uruchomi się w nowym oknie

wersja angielska Uruchomi się w nowym oknie

NWZ 2023

Zapis archiwalny z internetowej transmisji z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 12 stycznia 2023 w godzinach 9:30 - 10:00.

Webcast Uruchomi się w nowym oknie

NWZ 2023, 12.01.2023 9:30 Załącznik
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. w dniu 12 stycznia 2023 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami. PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Projekty Uchwał
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Uzasadnienie Uchwał
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5 porządku obrad
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 6 porządku obrad

Informacja

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Uchwała Rady Nadzorczej nr 111/2022

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Raport z niezależnej oceny skuteczności Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 7 porządku obrad:

Informacja

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Uchwała Rady Nadzorczej nr 63/2022

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Polityka oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 8 porządku obrad:

Informacja

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Regulamin Rady Nadzorczej

LINK Uruchomi się w nowym oknie
 1. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Instrukcja używania systemu zdalnego głosowania
PPS Uruchomi się w nowym oknie

wersja angielska Uruchomi się w nowym oknie

ZWZ 2022

Zapis archiwalny z internetowej transmisji z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 27 kwietnia 2022 w godzinach 9:30 - 11:30.

Webcast Uruchomi się w nowym oknie

ZWZ 2022, 27.04.2022 9:30 Załącznik
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. w dniu 27 kwietnia 2022 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami. PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Projekty Uchwał
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Uzasadnienie Uchwał
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5 - 7 porządku obrad
Link Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 10 porządku obrad

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. za rok 2021

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Opinia biegłego rewidenta

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 11 porządku obrad:

Załącznik nr 1 do uchwały do punktu 11 porządku obrad

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Załącznik nr 2 do uchwały do punktu 11 porządku obrad

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Załącznik nr 3 do uchwały do punktu 11 porządku obrad

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 14 porządku obrad:

Załącznik nr 1 do uchwały do punktu 14 porządku obrad

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Załącznik nr 2 do uchwały do punktu 14 porządku obrad

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 17 porządku obrad:

Informacja

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Polityka oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Polityki mianowania i sukcesji Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 18 porządku obrad

Informacja

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Regulamin Rady Nadzorczej

Link Uruchomi się w nowym oknie
 1. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Instrukcja używania systemu zdalnego głosowania
PPS Uruchomi się w nowym oknie

 

 

WZ 2021

Zapis archiwalny z internetowej transmisji z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 22 marca 2021 w godzinach 9:30 - 11:30.

Webcast Uruchomi się w nowym oknie MP3 Uruchomi się w nowym oknie

ZWZ 2021, 22.03.2021 9:30 Załącznik
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. w dniu 22 marca 2021 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami. PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Projekty Uchwał
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Uzasadnienie Uchwał
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5 - 7 porządku obrad
Link Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 10 porządku obrad

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. za lata 2019 i 2020

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Opinia biegłego rewidenta

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 11 porządku obrad:

Załącznik nr 1 do uchwały do punktu 11 porządku obrad

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Załącznik nr 2 do uchwały do punktu 11 porządku obrad

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 16 porządku obrad:

Informacja o propozycji Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie walutowych kredytów hipotecznych (CHF)

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 18 porządku obrad:

Informacja

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Uchwała Rady Nadzorczej nr 93/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Instrukcja używania systemu zdalnego głosowania
PPS Uruchomi się w nowym oknie
 1. Wniosek akcjonariusza z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie projektów uchwał do pkt 13, 14 oraz 15 porządku obrad
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Informacja dla Akcjonariuszy do pkt 13 i 14 porządku obrad (opublikowana w dniu 8 marca 2021 r.)
PDF Uruchomi się w nowym oknie

Projekty uchwał i wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika uwzględniają projekty uchwał przekazane do publicznej wiadomości raportami bieżącymi nr 7/2021 z dnia 8 marca 2021 r. oraz nr 8/2021 z dnia 17 marca 2021 r.

 

WZ 2020

Zapis archiwalny z internetowej transmisji z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 22 czerwca 2020 w godzinach 10:30 - 11:30.

Webcast Uruchomi się w nowym oknie MP3 Uruchomi się w nowym oknie

WZA 22.06.2020 Załącznik
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. w dniu 22 czerwca 2020 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Projekty Uchwał
PDF Uruchomi się w nowym oknie

Załącznik nr 1 do uchwały do punktu 10 porządku obrad

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Załącznik nr 2 do uchwały do punktu 10 porządku obrad

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Uzasadnienie Uchwał
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5 porządku obrad:

Sprawozdanie Finansowe Santander Bank Polska S.A. za 2019 rok

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 6 porządku obrad:

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za 2019 rok

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 7 porządku obrad:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2019 roku (obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Santander Bank Polska S.A.)

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Oświadczenia Rady Nadzorczej
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Instrukcja używania systemu zdalnego głosowania
ZIP Uruchomi się w nowym oknie
 1. Pełen Pakiet materiałów na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY w tym RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ SANTANDER BANK POLSKA S.A.
 1. Pytania zadane przez akcjonariusza podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 22 czerwca 2020 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami.
PDF Uruchomi się w nowym oknie

NWZ|WZ 2019

Poniżej znajdują się informacje dotyczące:

 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. zwołanego na dzień 23 września 2019 r.
 2. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. zwołanego na dzień 16 maja 2019 r.

Zapis archiwalny z internetowej transmisji z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 23 września 2019 r. w godzinach 15:30 - 16:00.

Webcast Uruchomi się w nowym oknie MP3 Uruchomi się w nowym oknie

Zapis archiwalny z internetowej transmisji z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 16 maja 2019 r. w godzinach 9:30 - 11:00.

Webcast Uruchomi się w nowym oknie MP3 Uruchomi się w nowym oknie

NWZA 23.09.2019 Załącznik
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. w dniu 23 września 2019 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Projekty Uchwał
PDF Uruchomi się w nowym oknie

Załącznik do projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do punktu 6 porządku obrad

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Uzasadnienie Uchwał
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Informacja dla Akcjonariuszy do punktu 9 porządku obrad
PDF Uruchomi się w nowym oknie

5.1. Uchwała Rady Nadzorczej nr 45/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r.

PDF Uruchomi się w nowym oknie

5.2. Uchwała Rady Nadzorczej nr 45/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. Załącznik 1

PDF Uruchomi się w nowym oknie

5.3. Uchwała Rady Nadzorczej nr 45/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. Załącznik 2

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Instrukcja używania systemu zdalnego głosowania
ZIP(PPS) Uruchomi się w nowym oknie
 1. Informacja dla Akcjonariuszy do punktu 7 porządku obrad (opublikowana w dniu 13 września 2019 r.)
PDF Uruchomi się w nowym oknie

Projekty uchwał i wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika uwzględniają projekty uchwał przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 26/2019 Uruchomi się w nowym oknie z dnia 12 września 2019 r.

WZA 16.05.2019 Załącznik
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. w dniu 16 maja 2019 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Projekty Uchwał
PDF Uruchomi się w nowym oknie
Załączniki do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do punktu 10 porządku obrad:  

Załącznik nr 1

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Załącznik nr 2

PDF Uruchomi się w nowym oknie
Załączniki do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do punktu 14 porządku obrad:  

Załącznik nr 1

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Załącznik nr 2

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Uzasadnienie Uchwał
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5 porządku obrad:

Sprawozdanie Finansowe Santander Bank Polska S.A. za 2018 rok

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 6 porządku obrad:

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za 2018 rok

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 7 porządku obrad:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2018 roku (obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Santander Bank Polska S.A.)

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Oświadczenia Rady Nadzorczej
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Instrukcja używania systemu zdalnego głosowania
ZIP(PPS) Uruchomi się w nowym oknie

NWZ|WZ 2018

Poniżej znajdują się informacje dotyczące:

 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 29 maja 2018 r.
 2. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 16 maja 2018 r.

Zapis archiwalny z internetowej transmisji z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 29 maja 2018 r. w godzinach 10:30 - 11:00.

Webcast Uruchomi się w nowym oknie

Zapis archiwalny z internetowej transmisji z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 16 maja 2018 r. w godzinach 9:30 - 11:00.

Webcast Uruchomi się w nowym oknie

NWZA 29.05.2018 Załącznik
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. w dniu 29 maja 2018 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Projekty Uchwał
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie podziału Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna zakładającej podwyższenie kapitału zakładowego Banku Zachodniego WBK S.A. („Bank”), zmianę statutu Banku, dematerializacji akcji serii N Banku oraz ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Instrukcja używania systemu zdalnego głosowania
PPS Uruchomi się w nowym oknie

Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 6 porządku obrad obejmująca także załącznik nr 1 do uchwały Walnego Zgromadzenia objętej pkt 6 porządku obrad, o której mowa w art. 540 §1 Kodeksu spółek Handlowych jest zamieszczona tutaj

WZA 16.05.2018 Załącznik
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. w dniu 16 maja 2018 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF Uruchomi się w nowym oknie

Załącznik do Uchwały ZWZ nr 20

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Projekty Uchwał
PDF Uruchomi się w nowym oknie

Załącznik do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do uchwały do punktu 10 porządku obrad

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Uzasadnienie Uchwał
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5 porządku obrad:

Sprawozdanie Finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za 2017 rok

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 6 porządku obrad:

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za 2017 rok

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 7 porządku obrad:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2017 roku (obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A.)

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
PDF Uruchomi się w nowym oknie

Załącznik do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do punktu 10 porządku obrad

PDF
 1. Instrukcja używania systemu zdalnego głosowania
PPS Uruchomi się w nowym oknie

Informujemy, że papierowa wersja dokumentacji dla akcjonariuszy nie będzie zapewniona

Pozostałe

Archiwum