ZWZ 2022

     

Zapis archiwalny z internetowej transmisji z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 27 kwietnia 2022 w godzinach 9:30 - 11:30.

Webcast

ZWZ 2022, 27.04.2022 9:30 Załącznik
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. w dniu 27 kwietnia 2022 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami. PDF
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PDF
 1. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
PDF
 1. Projekty Uchwał
PDF
 1. Uzasadnienie Uchwał
PDF
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5 - 7 porządku obrad
Link
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 10 porządku obrad

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. za rok 2021

PDF

Opinia biegłego rewidenta

PDF
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 11 porządku obrad:

Załącznik nr 1 do uchwały do punktu 11 porządku obrad

PDF

Załącznik nr 2 do uchwały do punktu 11 porządku obrad

PDF

Załącznik nr 3 do uchwały do punktu 11 porządku obrad

PDF
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 14 porządku obrad:

Załącznik nr 1 do uchwały do punktu 14 porządku obrad

PDF

Załącznik nr 2 do uchwały do punktu 14 porządku obrad

PDF
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 17 porządku obrad:

Informacja

PDF

Polityka oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.

PDF

Polityki mianowania i sukcesji Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.

PDF
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 18 porządku obrad

Informacja

PDF

Regulamin Rady Nadzorczej

Link
 1. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
PDF
 1. Instrukcja używania systemu zdalnego głosowania
PPS

 

 

WZ 2021

Zapis archiwalny z internetowej transmisji z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 22 marca 2021 w godzinach 9:30 - 11:30.

Webcast MP3

ZWZ 2021, 22.03.2021 9:30 Załącznik
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. w dniu 22 marca 2021 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami. PDF
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PDF
 1. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
PDF
 1. Projekty Uchwał
PDF
 1. Uzasadnienie Uchwał
PDF
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5 - 7 porządku obrad
Link
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 10 porządku obrad

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. za lata 2019 i 2020

PDF

Opinia biegłego rewidenta

PDF
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 11 porządku obrad:

Załącznik nr 1 do uchwały do punktu 11 porządku obrad

PDF

Załącznik nr 2 do uchwały do punktu 11 porządku obrad

PDF
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 16 porządku obrad:

Informacja o propozycji Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie walutowych kredytów hipotecznych (CHF)

PDF
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 18 porządku obrad:

Informacja

PDF

Uchwała Rady Nadzorczej nr 93/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r

PDF
 1. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
PDF
 1. Instrukcja używania systemu zdalnego głosowania
PPS
 1. Wniosek akcjonariusza z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie projektów uchwał do pkt 13, 14 oraz 15 porządku obrad
PDF
 1. Informacja dla Akcjonariuszy do pkt 13 i 14 porządku obrad (opublikowana w dniu 8 marca 2021 r.)
PDF

Projekty uchwał i wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika uwzględniają projekty uchwał przekazane do publicznej wiadomości raportami bieżącymi nr 7/2021 z dnia 8 marca 2021 r. oraz nr 8/2021 z dnia 17 marca 2021 r.

 

WZ 2020

Zapis archiwalny z internetowej transmisji z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 22 czerwca 2020 w godzinach 10:30 - 11:30.

Webcast MP3

WZA 22.06.2020 Załącznik
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. w dniu 22 czerwca 2020 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PDF
 1. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
PDF
 1. Projekty Uchwał
PDF

Załącznik nr 1 do uchwały do punktu 10 porządku obrad

PDF

Załącznik nr 2 do uchwały do punktu 10 porządku obrad

PDF
 1. Uzasadnienie Uchwał
PDF
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5 porządku obrad:

Sprawozdanie Finansowe Santander Bank Polska S.A. za 2019 rok

PDF

Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta

PDF
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 6 porządku obrad:

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za 2019 rok

PDF

Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta

PDF
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 7 porządku obrad:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2019 roku (obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Santander Bank Polska S.A.)

PDF
 1. Oświadczenia Rady Nadzorczej
PDF
 1. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
PDF
 1. Instrukcja używania systemu zdalnego głosowania
ZIP
 1. Pełen Pakiet materiałów na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY w tym RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ SANTANDER BANK POLSKA S.A.
 1. Pytania zadane przez akcjonariusza podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 22 czerwca 2020 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami.
PDF

NWZ|WZ 2019

Poniżej znajdują się informacje dotyczące:

 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. zwołanego na dzień 23 września 2019 r.
 2. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. zwołanego na dzień 16 maja 2019 r.

Zapis archiwalny z internetowej transmisji z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 23 września 2019 r. w godzinach 15:30 - 16:00.

Webcast MP3

Zapis archiwalny z internetowej transmisji z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 16 maja 2019 r. w godzinach 9:30 - 11:00.

Webcast MP3

NWZA 23.09.2019 Załącznik
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. w dniu 23 września 2019 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PDF
 1. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
PDF
 1. Projekty Uchwał
PDF

Załącznik do projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do punktu 6 porządku obrad

PDF
 1. Uzasadnienie Uchwał
PDF
 1. Informacja dla Akcjonariuszy do punktu 9 porządku obrad
PDF

5.1. Uchwała Rady Nadzorczej nr 45/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r.

PDF

5.2. Uchwała Rady Nadzorczej nr 45/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. Załącznik 1

PDF

5.3. Uchwała Rady Nadzorczej nr 45/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. Załącznik 2

PDF
 1. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
PDF
 1. Instrukcja używania systemu zdalnego głosowania
ZIP(PPS)
 1. Informacja dla Akcjonariuszy do punktu 7 porządku obrad (opublikowana w dniu 13 września 2019 r.)
PDF

Projekty uchwał i wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika uwzględniają projekty uchwał przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 26/2019 z dnia 12 września 2019 r.

WZA 16.05.2019 Załącznik
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. w dniu 16 maja 2019 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PDF
 1. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
PDF
 1. Projekty Uchwał
PDF
Załączniki do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do punktu 10 porządku obrad:  

Załącznik nr 1

PDF

Załącznik nr 2

PDF
Załączniki do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do punktu 14 porządku obrad:  

Załącznik nr 1

PDF

Załącznik nr 2

PDF
 1. Uzasadnienie Uchwał
PDF
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5 porządku obrad:

Sprawozdanie Finansowe Santander Bank Polska S.A. za 2018 rok

PDF

Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta

PDF
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 6 porządku obrad:

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za 2018 rok

PDF

Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta

PDF
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 7 porządku obrad:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2018 roku (obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Santander Bank Polska S.A.)

PDF
 1. Oświadczenia Rady Nadzorczej
PDF
 1. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
PDF
 1. Instrukcja używania systemu zdalnego głosowania
ZIP(PPS)

NWZ|WZ 2018

Poniżej znajdują się informacje dotyczące:

 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 29 maja 2018 r.
 2. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 16 maja 2018 r.

Zapis archiwalny z internetowej transmisji z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 29 maja 2018 r. w godzinach 10:30 - 11:00.

Webcast

Zapis archiwalny z internetowej transmisji z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 16 maja 2018 r. w godzinach 9:30 - 11:00.

Webcast

NWZA 29.05.2018 Załącznik
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. w dniu 29 maja 2018 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PDF
 1. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
PDF
 1. Projekty Uchwał
PDF
 1. Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie podziału Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna zakładającej podwyższenie kapitału zakładowego Banku Zachodniego WBK S.A. („Bank”), zmianę statutu Banku, dematerializacji akcji serii N Banku oraz ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
PDF
 1. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
PDF
 1. Instrukcja używania systemu zdalnego głosowania
PPS

Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 6 porządku obrad obejmująca także załącznik nr 1 do uchwały Walnego Zgromadzenia objętej pkt 6 porządku obrad, o której mowa w art. 540 §1 Kodeksu spółek Handlowych jest zamieszczona tutaj

WZA 16.05.2018 Załącznik
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. w dniu 16 maja 2018 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF

Załącznik do Uchwały ZWZ nr 20

PDF
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PDF
 1. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
PDF
 1. Projekty Uchwał
PDF

Załącznik do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do uchwały do punktu 10 porządku obrad

PDF
 1. Uzasadnienie Uchwał
PDF
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5 porządku obrad:

Sprawozdanie Finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za 2017 rok

PDF

Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta

PDF
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 6 porządku obrad:

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za 2017 rok

PDF

Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta

PDF
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 7 porządku obrad:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2017 roku (obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A.)

PDF
 1. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
PDF

Załącznik do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do punktu 10 porządku obrad

PDF
 1. Instrukcja używania systemu zdalnego głosowania
PPS

WZ 2017

Zapis archiwalny z internetowej transmisji z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 17 maja 2017 r. w godzinach 9:30 - 13:00.

Webcast

WZA 17.05.2017 Załącznik
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. w dniu 17 maja 2017 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PDF
 1. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
PDF
 1. Projekty Uchwał
PDF
 1. Uzasadnienie Uchwał
PDF
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5 porządku obrad:

Sprawozdanie Finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za 2016 rok

PDF

Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta

PDF
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 6 porządku obrad:

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za 2016 rok

PDF

Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta

PDF
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 7 porządku obrad:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2016 roku (obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A.)

PDF
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia do pkt 12 porządku obrad
PDF
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 18 porządku obrad
PDF
 1. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
PDF
 1. Instrukcja używania systemu zdalnego głosowania
PPS

Projekty uchwał i wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika uwzględniają projekty uchwał przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 11/2017 z dnia 12 maja 2017 r.

WZ 2016

Zapis archiwalny z internetowej transmisji z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 20 kwietnia 2016 r. w godzinach 9:30 - 11:00.

Webcast

WZA 20.04.2016 Załącznik
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. w dniu 20 kwietnia 2016 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PDF
 1. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
PDF
 1. Projekty Uchwał
PDF
 1. Uzasadnienie Uchwał
PDF
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5 porządku obrad:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2015 roku

PDF

Sprawozdanie Finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za 2015 rok

PDF

Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta

PDF
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 6 porządku obrad:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2015 roku

PDF

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za 2015 rok

PDF

Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta

PDF
 1. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
PDF
 1. Instrukcja używania systemu zdalnego głosowania
PPS

Projekty uchwał i wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika uwzględniają zmianę uchwał w sprawie zmiany Statutu Banku przekazaną do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 14/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r.

Informujemy, że papierowa wersja dokumentacji dla akcjonariuszy nie będzie zapewniona

Pozostałe