Raporty bieżące

Wybierz rokWybierz miesiąc
30 grudniagru 2022

Raport bieżący nr 30 (2022)

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia utrzymywania przez Santander Bank Polska S.A. dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku.

Zobacz więcej
30 grudniagru 2022

Raport bieżący nr 29 (2022)

Aktualizacja informacji na temat wpływu uchwalenia ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom na wyniki finansowe Grupy Santander Bank Polska S.A. (w zakresie tzw. wakacji kredytowych).

Zobacz więcej
27 grudniagru 2022

Raport bieżący nr 28 (2022)

Nałożenie przez Komisję Nadzoru Finansowego narzutu kapitałowego zalecanego w ramach filara II (P2G).

Zobacz więcej
20 grudniagru 2022

Raport bieżący nr 27 (2022)

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na Santander Bank Polska S.A.

Zobacz więcej
19 grudniagru 2022

Raport bieżący nr 26 (2022)

Wpływ zmiany szacunku z tytułu ryzyka prawnego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na wynik finansowy Grupy Santander Bank Polska S.A. za IV kwartał 2022 roku.

Zobacz więcej
13 grudniagru 2022

Raport bieżący nr 24 (2022)

Powołanie Członka Zarządu Santander Bank Polska S.A.

Zobacz więcej
13 grudniagru 2022

Raport bieżący nr 25 (2022)

Zwołanie Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia.

Zobacz więcej
29 listopadalis 2022

Raport bieżący nr 23 (2022)

Aktualizacja informacji na temat wpływu uchwalenia ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom na wyniki finansowe Grupy Santander Bank Polska S.A. (w zakresie tzw. wakacji kredytowych).

Zobacz więcej
22 listopadalis 2022

Raport bieżący nr 22 (2022)

Zmiana daty publikacji wybranych niezaudytowanych danych finansowych za 2022 rok.

Zobacz więcej
22 listopadalis 2022

Raport bieżący nr 21 (2022)

Wcześniejszy wykup bankowych papierów wartościowych serii 1/2021.

Zobacz więcej