Wybierz rokWybierz miesiąc
6 majamaj 2022

Raport bieżący nr 13 (2022)

Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla Grupy Santander Bank Polska S.A.

Zobacz więcej
27 kwietniakwi 2022

Raport bieżący nr 12 (2022)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów.

Zobacz więcej
27 kwietniakwi 2022

Raport bieżący nr 11 (2022)

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A.

Zobacz więcej
27 kwietniakwi 2022

Raport bieżący nr 10 (2022)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. - podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.

Zobacz więcej
20 kwietniakwi 2022

Raport bieżący nr 9 (2022)

Uchwała Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określająca wysokość składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji.

Zobacz więcej
4 kwietniakwi 2022

Raport bieżący nr 8 (2022) - korekta

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia - korekta.

Zobacz więcej
31 marcamar 2022

Raport bieżący nr 8 (2022)

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia.

Zobacz więcej
31 marcamar 2022

Raport bieżący nr 7 (2022)

Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za 2021 r. oraz podziału niepodzielonego zysku za rok 2019 r.

Zobacz więcej
10 marcamar 2022

Raport bieżący nr 6 (2022)

Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze.

Zobacz więcej
24 lutegolut 2022

Raport bieżący nr 5 (2022) korekta

Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie spełnienia kryteriów do wypłaty dywidendy z zysku netto wypracowanego w roku 2021 - korekta.

Zobacz więcej