Wybierz rokWybierz miesiąc
3 październikapaź 2022

Raport bieżący nr 19 (2022)

Postanowienie Komitetu Stabilności Finansowej w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Santander Bank Polska S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

Zobacz więcej
21 wrześniawrz 2022

Raport bieżący nr 18 (2022)

Wniosek Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie opinii przez Komitet Stabilności Finansowej w sprawie wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na Santander Bank Polska S.A.

Zobacz więcej
15 lipcalip 2022

Raport bieżący nr 17 (2022)

Wpływ uchwalenia ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom na wyniki finansowe Grupy Santander Bank Polska S.A. (w zakresie tzw. wakacji kredytowych).

Zobacz więcej
29 czerwcacze 2022

Raport bieżący nr 16 (2022)

Wpływ kosztów z tytułu ryzyka prawnego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na wynik finansowy Grupy Santander Bank Polska S.A. osiągnięty w drugim kwartale 2022 roku.

Zobacz więcej
7 czerwcacze 2022

Raport bieżący nr 15 (2022)

Zgoda na udział w utworzeniu systemu ochrony, o którym mowa w Art. 4 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

Zobacz więcej
31 majamaj 2022

Raport bieżący nr 14 (2022)

Rezygnacja Członka Zarządu Santander Bank Polska S.A.

Zobacz więcej
6 majamaj 2022

Raport bieżący nr 13 (2022)

Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla Grupy Santander Bank Polska S.A.

Zobacz więcej
27 kwietniakwi 2022

Raport bieżący nr 12 (2022)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów.

Zobacz więcej
27 kwietniakwi 2022

Raport bieżący nr 11 (2022)

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A.

Zobacz więcej
27 kwietniakwi 2022

Raport bieżący nr 10 (2022)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. - podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.

Zobacz więcej