Lista raportów

Raport bieżący nr 5 (2013)

11 stycznia 2013

Decyzja ratingowa agencji Fitch dla Banku Zachodniego WBK S.A.

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. informuje, że w dniu 10 stycznia 2013 r. agencja ratingowa Fitch potwierdziła ratingi Banu Zachodniego WBK SA i wycofała ratingi Kredyt Banku SA. Komunikat agencji w załączeniu.

Dokumenty i pliki do pobrania
Komunikat PDF 46 KB Uruchomi się w nowym oknie

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.