Raporty bieżące

Wybierz rokWybierz miesiąc
 • 11 grudniagru 2020

  Raport bieżący nr 29 (2020)

  Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia utrzymywania przez Santander Bank Polska dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku

  Zobacz więcej
 • 19 listopadalis 2020

  Raport bieżący nr 28 (2020)

  Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych

  Zobacz więcej
 • 16 listopadalis 2020

  Raport bieżący nr 27 (2020)

  Daty przekazywania raportów okresowych

  Zobacz więcej
 • 10 listopadalis 2020

  Raport bieżący nr 26 (2020)

  Informacja o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze

  Zobacz więcej
 • 4 listopadalis 2020

  Raport bieżący nr 25 (2020)

  Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii O Santander Bank Polska S.A.

  Zobacz więcej
 • 2 listopadalis 2020

  Raport bieżący nr 24 (2020)

  Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii O Santander Bank Polska S.A. przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz ustalenie pierwszego dnia notowania tych akcji.

  Zobacz więcej
 • 29 październikapaź 2020

  Raport bieżący nr 23 (2020)

  Zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych

  Zobacz więcej
 • 16 październikapaź 2020

  Raport bieżący nr 22 (2020)

  Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) o warunkowej rejestracji akcji Santander Bank Polska S.A.

  Zobacz więcej
 • 25 wrześniawrz 2020

  Raport bieżący nr 21 (2020)

  Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Santander Bank Polska S.A. oraz zmiany Statutu

  Zobacz więcej
 • 22 wrześniawrz 2020

  Raport bieżący nr 20 (2020)

  Zmiana dat przekazania raportów okresowych

  Zobacz więcej