Raporty bieżące

Wybierz rokWybierz miesiąc
11 grudniagru 2020

Raport bieżący nr 29 (2020)

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia utrzymywania przez Santander Bank Polska dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku

Zobacz więcej
19 listopadalis 2020

Raport bieżący nr 28 (2020)

Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych

Zobacz więcej
16 listopadalis 2020

Raport bieżący nr 27 (2020)

Daty przekazywania raportów okresowych

Zobacz więcej
10 listopadalis 2020

Raport bieżący nr 26 (2020)

Informacja o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze

Zobacz więcej
4 listopadalis 2020

Raport bieżący nr 25 (2020)

Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii O Santander Bank Polska S.A.

Zobacz więcej
2 listopadalis 2020

Raport bieżący nr 24 (2020)

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii O Santander Bank Polska S.A. przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz ustalenie pierwszego dnia notowania tych akcji.

Zobacz więcej
29 październikapaź 2020

Raport bieżący nr 23 (2020)

Zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych

Zobacz więcej
16 październikapaź 2020

Raport bieżący nr 22 (2020)

Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) o warunkowej rejestracji akcji Santander Bank Polska S.A.

Zobacz więcej
25 wrześniawrz 2020

Raport bieżący nr 21 (2020)

Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Santander Bank Polska S.A. oraz zmiany Statutu

Zobacz więcej
22 wrześniawrz 2020

Raport bieżący nr 20 (2020)

Zmiana dat przekazania raportów okresowych

Zobacz więcej