Wybierz rokWybierz miesiąc
22 marcamar 2023

Raport bieżący nr 15 (2023)

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia, w tym treść planowanych zmian Statutu Banku.

Zobacz więcej
22 marcamar 2023

Raport bieżący nr 14 (2023)

Rekomendacja Zarządu w zakresie podziału zysku za rok 2022 oraz niepodzielonego zysku z transakcji sprzedaży udziałów w spółkach AVIVA.

Zobacz więcej
17 marcamar 2023

Raport bieżący nr 13 (2023)

Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie spełnienia kryteriów do wypłaty dywidendy z zysku netto wypracowanego w roku 2022.

Zobacz więcej
16 marcamar 2023

Raport bieżący nr 12 (2023)

Informacja o dokonanych transakcjach w ramach odkupu akcji własnych oraz o zakończeniu tegorocznego odkupu akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII.

Zobacz więcej
14 marcamar 2023

Raport bieżący nr 11 (2023)

Emisja obligacji nieuprzywilejowanych ("senior non-preferred") serii 1/2023.

Zobacz więcej
13 marcamar 2023

Raport bieżący nr 10 (2023)

Informacje o dokonanych transakcjach w ramach odkupu akcji własnych.

Zobacz więcej
9 marcamar 2023

Raport bieżący nr 9 (2023)

Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze.

Zobacz więcej
9 marcamar 2023

Raport bieżący nr 8 (2023)

Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze.

Zobacz więcej
6 marcamar 2023

Raport bieżący nr 7 (2023)

Informacje o dokonanych transakcjach w ramach odkupu akcji własnych.

Zobacz więcej
27 lutegolut 2023

Raport bieżący nr 6 (2023)

Informacje o dokonanych transakcjach w ramach odkupu akcji własnych.

Zobacz więcej