Raporty bieżące

Wybierz rokWybierz miesiąc
 • 23 listopadalis 2023

  Raport bieżący nr 41 (2023)

  Daty przekazywania raportów okresowych.

  Zobacz więcej
 • 20 listopadalis 2023

  Raport bieżący nr 40 (2023)

  Emisja obligacji uprzywilejowanych ("senior preferred") serii 2/2023.

  Zobacz więcej
 • 16 listopadalis 2023

  Raport bieżący nr 39 (2023)

  Podjęcie przez Zarząd Santander Bank Polska S.A. decyzji o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy.

  Zobacz więcej
 • 14 listopadalis 2023

  Raport bieżący nr 38 (2023)

  Powołanie Członka Zarządu Santander Bank Polska S.A.

  Zobacz więcej
 • 27 październikapaź 2023

  Raport bieżący nr 37 (2023)

  Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze.

  Zobacz więcej
 • 26 październikapaź 2023

  Raport bieżący nr 36 (2023)

  Rezygnacja Członka Zarządu Santander Bank Polska S.A.

  Zobacz więcej
 • 25 październikapaź 2023

  Raport bieżący nr 35 (2023)

  Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wypłaty przez Santander Bank Polska S.A. dywidendy (zaliczki na poczet dywidendy).

  Zobacz więcej
 • 17 październikapaź 2023

  Raport bieżący nr 34 (2023)

  Wpływ zmiany szacunku z tytułu ryzyka prawnego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na wynik finansowy Grupy Santander Bank Polska S.A. za III kwartał 2023 roku.

  Zobacz więcej
 • 6 wrześniawrz 2023

  Raport bieżący nr 33 (2023)

  Wpływ decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych na wyniki finansowe Grupy Santander Bank Polska S.A.

  Zobacz więcej
 • 20 lipcalip 2023

  Raport bieżący nr 32 (2023)

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów.

  Zobacz więcej