Raporty bieżące

Wybierz rokWybierz miesiąc
 • 28 grudniagru 2023

  Raport bieżący nr 49 (2023)

  Wpływ zmiany szacunku z tytułu ryzyka prawnego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na wynik finansowy Grupy Santander Bank Polska S.A. za IV kwartał 2023 roku.

  Zobacz więcej
 • 21 grudniagru 2023

  Raport bieżący nr 48 (2023)

  Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia utrzymywania przez Santander Bank Polska S.A. dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku.

  Zobacz więcej
 • 14 grudniagru 2023

  Raport bieżący nr 47 (2023)

  Korekta reklasyfikacji instrumentów finansowych.

  Zobacz więcej
 • 14 grudniagru 2023

  Raport bieżący nr 46 (2023)

  Nałożenie przez Komisję Nadzoru Finansowego narzutu kapitałowego zalecanego w ramach filara II (P2G).

  Zobacz więcej
 • 13 grudniagru 2023

  Raport bieżący nr 45 (2023)

  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia, w tym treść planowanych zmian w Statucie Banku.

  Zobacz więcej
 • 13 grudniagru 2023

  Raport bieżący nr 44 (2023)

  Powołanie Członka Zarządu Santander Bank Polska S.A.

  Zobacz więcej
 • 4 grudniagru 2023

  Raport bieżący nr 43 (2023)

  Informacja o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze.

  Zobacz więcej
 • 29 listopadalis 2023

  Raport bieżący nr 42 (2023)

  Rozliczenie emisji obligacji uprzywilejowanych ("senior preferred") serii 2/2023.

  Zobacz więcej
 • 23 listopadalis 2023

  Raport bieżący nr 41 (2023)

  Daty przekazywania raportów okresowych.

  Zobacz więcej
 • 20 listopadalis 2023

  Raport bieżący nr 40 (2023)

  Emisja obligacji uprzywilejowanych ("senior preferred") serii 2/2023.

  Zobacz więcej