Kontakt dla inwestorów
i analityków giełdowych

 

Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich

  • Siedziba

    Santander Bank Polska S.A.
    Pion Zarządzania Finansami
    ul. Kolorowa 10, 1p.
    60-198 Poznań

  • Adres e-mail

Informacja o kanałach komunikacji ze spółką i terminie udzielania odpowiedzi

Bank udziela informacji w sposób wyznaczony przepisami prawa. W zależności od preferencji pytającego Bank może także przesłać odpowiedź pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej.

Bank dokłada wszelkich starań, aby udzielić odpowiedzi jak najszybciej, nie później niż w ciągu 14 dni, z wyjątkiem sytuacji, gdy zachodzi konieczność wyjaśnienia szczególnie skomplikowanych zagadnień.