Kontakt dla inwestorów
i analityków giełdowych

 

Agnieszka Dowżycka

dyrektor ds. Relacji Inwestorskich

Siedziba

Adres e-mail

Informacja o kanałach komunikacji ze spółką i terminie udzielania odpowiedzi

Bank udziela informacji w sposób wyznaczony przepisami prawa. W zależności od preferencji pytającego Bank może także przesłać odpowiedź pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej.

Bank dokłada wszelkich starań, aby udzielić odpowiedzi jak najszybciej, nie później niż w ciągu 14 dni, z wyjątkiem sytuacji, gdy zachodzi konieczność wyjaśnienia szczególnie skomplikowanych zagadnień.