Władze banku

Zarząd Santander Bank Polska

oraz podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu Banku

Wszyscy Członkowie Zarządu Banku spełniają wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

 

Rada Nadzorcza

Antonio Escámez Torres

Przewodniczący Rady Nadzorczej

José Luís De Mora

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Dominika Bettman

Członek Rady Nadzorczej

José García Cantera

Członek Rady Nadzorczej

Danuta Dąbrowska

Członek Rady Nadzorczej

Isabel Guerreiro

Członek Rady Nadzorczej

David R. Hexter

Członek Rady Nadzorczej

John Power

Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Surma

Członek Rady Nadzorczej

Marynika Woroszylska-Sapieha

Członek Rady Nadzorczej

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej spełniają wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

2017

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku
2 Kwiecień 2018 r.
988.9 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

2016

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku
2 Kwiecień 2017 r.
960.3 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

2015

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku
2 Marzec 2016 r.
883.0 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

2014

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku
2 Marzec 2015 r.
964.6 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

2013

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku
2 Marzec 2014 r.
208.8 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

2012

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania za 2012 roku
2 Marzec 2013 r.
118.7 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku
2 Marzec 2013 r.
124.4 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

2011

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania za 2011 roku
1 Luty 2012 r.
118.6 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku
1 Luty 2012 r.
116.1 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

2010

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania za 2010 roku
1 Marzec 2011 r.
107.6 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku
1 Marzec 2011 r.
94.1 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

2009

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania za 2009 roku
1 Luty 2010 r.
90.5 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej w 2009 roku
1 Luty 2010 r.
71.2 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

Struktura organizacji

Prezes zarządu
Michał Gajewski
Pion Bankowości
Korporacyjnej i Inwestycyjnej
Juan de Porras Aguirre
Pion Bankowości
Detalicznej
Arkadiusz Przybył
Sieć Oddziałów
Arkadiusz Przybył
Pion Zarządzania
Ryzykiem
Andrzej Burliga
Obszar Business
Intelligence (Tribe)
Adam Ocharski
Pion Rachunkowości
i Kontroli Finansowej
Carlos Polaino Izquierdo
Pion Zadządzania
Finansami
Maciej Reluga
Pion Partnerstwa
Biznesowego
Dorota Strojkowska
Pion Transformacji
Cyfrowej
Patryk Nowakowski
Pion Bankowości
Biznesowej i Korporacyjnej
Lech Gałkowski
Biuro Ładu
Korporacyjnego
Anna Kapica
Pion Prawny
i Zapewnienia Zgodności
Marcin Prell
Specjalistyczna Jednostka do
Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
Obszar Strategii
i Transformacji Modelu Biznesowego
Marcin Groniewski
Obszar Komunikacji
Korporacyjnej i Marketingu
Artur Sikora
Obszar Audytu
Wewnętrznego
Małgorzata Zając
Centrum Kompetencyjne
Jakości
Joanna Jabłońska-Białowąs