Zarząd Santander Bank Polska

oraz podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu Banku

 • Michał Gajewski

  Prezes Zarządu / Chief Executive Officer Santander Bank Polska S.A.

 • Andrzej Burliga

  Wiceprezes Zarządu Santander Bank Polska S.A. kierujący Pionem Zarządzania Ryzykiem

 • Lech Gałkowski

  Członek Zarządu Santander Bank Polska S.A. kierujący Pionem Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej

 • María Elena Lanciego Pérez

  Członkini Zarządu Santander Bank Polska S.A. kierująca Pionem Rachunkowości i Kontroli Finansowej

 • Patryk Nowakowski

  Członek Zarządu Santander Bank Polska S.A. kierujący Pionem Transformacji Cyfrowej

 • Juan de Porras Aguirre

  Wiceprezes Zarządu Santander Bank Polska S.A. kierujący Pionem Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej

 • Arkadiusz Przybył

  Wiceprezes Zarządu Santander Bank Polska S.A. kierujący Pionem Bankowości Detalicznej

 • Maciej Reluga

  Członek Zarządu Santander Bank Polska S.A. kierujący Pionem Zarządzania Finansami, Główny Ekonomista Banku

 • Dorota Strojkowska

  Członkini Zarządu Santander Bank Polska S.A. kierująca Pionem Partnerstwa Biznesowego

Wszyscy Członkowie Zarządu Banku spełniają wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

 

Rada Nadzorcza

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej spełniają wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Struktura organizacji

Prezes zarządu
Michał Gajewski
Pion Bankowości
Korporacyjnej i Inwestycyjnej
Juan de Porras Aguirre
Pion Bankowości
Detalicznej
Arkadiusz Przybył
Sieć Oddziałów
Arkadiusz Przybył
Pion Zarządzania
Ryzykiem
Andrzej Burliga
Pion Rachunkowości
i Kontroli Finansowej
Maria Elena Lanciego Perez
Pion Zadządzania
Finansami
Maciej Reluga
Pion Partnerstwa
Biznesowego
Dorota Strojkowska
Pion Transformacji
Cyfrowej
Patryk Nowakowski
Pion Bankowości
Biznesowej i Korporacyjnej
Lech Gałkowski
Pion Prawny
i Zapewnienia Zgodności
Departament Ładu
Korporacyjnego
Anna Kapica
Specjalistyczna Jednostka do
Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
Centrum Kompetencyjne
Jakości
Joanna Jabłońska-Białowąs
Obszar Komunikacji
Korporacyjnej i Marketingu
Artur Sikora
Obszar Audytu
Wewnętrznego
Małgorzata Zając