Władze banku

Władze banku

Zarząd Santander Bank Polska

oraz podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu Banku

 • Michał Gajewski

  Prezes Zarządu
  Santander Bank Polska S.A.

 • Andrzej Burliga

  Wiceprezes Zarządu Santander Bank Polska S.A. kierujący Pionem Zarządzania Ryzykiem

 • Lech Gałkowski

  Członek Zarządu Santander Bank Polska S.A. kierujący Pionem Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej

 • Artur Głembocki

  Członek Zarządu Santander Bank Polska S.A. kierujący Pionem Zgodności i Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej

 • Patryk Nowakowski

  Członek Zarządu Santander Bank Polska S.A. kierujący Pionem Transformacji Cyfrowej

 • Juan de Porras Aguirre

  Wiceprezes Zarządu Santander Bank Polska S.A. kierujący Pionem Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej

 • Magdalena Proga-Stępień

  Członkini Zarządu Santander Bank Polska S.A. kierująca Pionem Bankowości Detalicznej

 • Maciej Reluga

  Członek Zarządu Santander Bank Polska S.A. kierujący Pionem Zarządzania Finansami | Główny Ekonomista Banku

 • Wojciech Skalski

  Członek Zarządu Santander Bank Polska S.A. kierujący Pionem Rachunkowości i Kontroli Finansowej

 • Dorota Strojkowska

  Członkini Zarządu Santander Bank Polska S.A. kierująca Pionem Partnerstwa Biznesowego

Wszyscy Członkowie Zarządu Banku spełniają wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

 

Rada Nadzorcza

 • Antonio Escámez Torres

  Przewodniczący Rady Nadzorczej

 • José Luís De Mora

  Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Dominika Bettman

  Członkini Rady Nadzorczej

 • José García Cantera

  Członek Rady Nadzorczej
 • Adam Celiński

  Członek Rady Nadzorczej
 • Danuta Dąbrowska

  Członkini Rady Nadzorczej

 • Kamilla
  Marchewka-Bartkowiak

  Członkini Rady Nadzorczej

 • Tomasz Sójka

  Członek Rady Nadzorczej

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej spełniają wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

 

Sprawozdania Rady Nadzorczej

Struktura organizacji

Prezes zarządu
Michał Gajewski
Pion Bankowości
Korporacyjnej i Inwestycyjnej
Juan de Porras Aguirre
Pion Bankowości
Detalicznej
Magdalena Proga-Stępień
Sieć Oddziałów
Magdalena Proga-Stępień
Pion Wealth Management
i Ubezpieczeń
Juan de Porras Aguirre
Pion Zarządzania
Ryzykiem
Andrzej Burliga
Pion Rachunkowości
i Kontroli Finansowej
Wojciech Skalski
Pion Zadządzania
Finansami
Maciej Reluga
Pion Partnerstwa
Biznesowego
Dorota Strojkowska
Pion Transformacji
Cyfrowej
Patryk Nowakowski
Pion Bankowości
Biznesowej i Korporacyjnej
Lech Gałkowski
Pion Zgodności
i Przeciwdziałania
Przestępczości Finansowej
Artur Głembocki
Departament Ładu
Korporacyjnego
Anna Kapica
Specjalistyczna Jednostka do
Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
Obszar Komunikacji
Korporacyjnej i MarketinguRafał Jakubowski
Obszar Audytu
Wewnętrznego
Małgorzata Zając
Obszar Prawny
Magdalena Szwarc-Bakuła