Lista raportów

Raport bieżący nr 7 (2011)

5 kwietnia 2011

Zmiana ratingu nadanego przez Agencję Ratingową Fitch

Bank Zachodni WBK S.A. podaje niniejszym do wiadomości informację o zmianie ratingu.

FITCH PODWYŻSZYŁ RATING BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. DO ‘A+’, USUNIĘCIE Z LISTY OBSERWACYJNEJ (RWP), PERSPEKYWA STABILNA

Fitch Ratings-Londyn/Warszawa- 5 kwietnia 2011r.: Fitch Ratings podwyższył Bankowi Zachodniemu WBK S.A. (BZ WBK) rating długoterminowy (IDR) z 'BBB+' na ‘A+’.

Jednocześnie Fitch usunął ratingi z listy obserwacyjnej i określił perspektywę jako stabilną. Wszystkie przyznane oceny przedstawiono na końcu tego komunikatu.
Podwyższenie ratingu odzwierciedla potencjalne wsparcie, jakie Bank mógłby otrzymać od swojego większościowego udziałowca, Banco Santander SA (Santander; 'AA'/Stable/'F1+') po zakończeniu wezwania na akcje w dniu 1 kwietnia 2011r. w wyniku którego Santander przejął 95,67% kapitału BZ WBK SA.
Ocena Fitch’a dotycząca potencjalnego wsparcia bierze pod uwagę zdolność Santadera do udzielenia takiego wsparcia, potwierdzoną przyznanymi mu ratingami, oraz fakt, że po przejęciu BZWBK działalność Santandera w Polsce osiągnęła masę krytyczną i stała się ważna ze strategicznego punktu widzenia. Ponadto, ratingi odzwierciedlają wczesny etap integracji BZWBK S.A. z Santanderem oraz potencjalne ryzyka kraju dla Polski biorąc pod uwagę obecny długoterminowy rating krajowy na poziomie ‘A-‘/Stabilny.

Przyznane ratingi:

  • Rating długoteminowy IDR: podwyższenie z 'BBB+' do ‘A+’; usunięcie z listy obserwacyjnej; Perspektywa stabilna
  • Rating krótkoterminowy IDR: podwyższony z ‘F2’ do ‘F1’; usunięcie z listy obserwacyjnej
  • Rating wsparcia: podwyższony z ‘3’ do '1' ; usunięcie z listy obserwacyjnej
  • Rating indywidualny: bez zmian
  • Support Rating Floor: potwierdzony na poz. 'BB' i wycofany

Podstawa prawna:
par.5 ust.1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.