Wybierz rokWybierz miesiąc
11 czerwcacze 2021

Raport bieżący nr 21 (2021)

Agencja Fitch Ratings potwierdziła rating IDR na poziomie BBB+ dla Santander Bank Polska S.A. i zmieniła perspektywę z negatywnej na stabilną.

Zobacz więcej
26 majamaj 2021

Raport bieżący nr 20 (2021)

Powołanie Członka Zarządu Santander Bank Polska S.A.

Zobacz więcej
21 kwietniakwi 2021

Raport bieżący nr 19 (2021)

Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zobacz więcej
21 kwietniakwi 2021

Raport bieżący nr 18 (2021)

Uchwała Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określająca wysokość składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji - uzupełnienie.

Zobacz więcej
21 kwietniakwi 2021

Raport bieżący nr 17 (2021)

Uchwała Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określająca wysokość składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji.

Zobacz więcej
30 marcamar 2021

Raport bieżący nr 16 (2021)

Utworzenie rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w Grupie Santander Bank Polska S.A.

Zobacz więcej
26 marcamar 2021

Raport bieżący nr 15 (2021)

Informacja poufna – zawarcie umów sprzedaży akcji posiadanych przez Bank w AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A., zmiana partnera Banku w spółkach Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Zobacz więcej
26 marcamar 2021

Raport bieżący nr 14 (2021)

Opóźniona Informacja poufna – wyrażenie zgody na zawarcie umów sprzedaży akcji posiadanych przez Bank w AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A. oraz zmianę partnera Banku w spółkach Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Zobacz więcej
22 marcamar 2021

Raport bieżący nr 11 (2021) - korekta

Nowa kadencja Zarządu Santander Bank Polska S.A. – korekta.

Zobacz więcej
22 marcamar 2021

Raport bieżący nr 13 (2021)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów.

Zobacz więcej