Raporty bieżące

Wybierz rokWybierz miesiąc
 • 28 czerwcacze 2024

  Raport bieżący nr 31 (2024)

  Wpływ zmiany szacunku z tytułu ryzyka prawnego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na wynik finansowy Grupy Santander Bank Polska S.A. za II kwartał 2024 roku.

  Zobacz więcej
 • 13 majamaj 2024

  Raport bieżący nr 30 (2024)

  Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze.

  Zobacz więcej
 • 10 majamaj 2024

  Raport bieżący nr 29 (2024)

  Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

  Zobacz więcej
 • 9 majamaj 2024

  Raport bieżący nr 28 (2024)

  Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla Grupy Santander Bank Polska S.A.

  Zobacz więcej
 • 18 kwietniakwi 2024

  Raport bieżący nr 27 (2024)

  Uchwała Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określająca wysokość składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji.

  Zobacz więcej
 • 18 kwietniakwi 2024

  Raport bieżący nr 26 (2024)

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów.

  Zobacz więcej
 • 18 kwietniakwi 2024

  Raport bieżący nr 25 (2024)

  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A.

  Zobacz więcej
 • 18 kwietniakwi 2024

  Raport bieżący nr 24 (2024)

  Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

  Zobacz więcej
 • 18 kwietniakwi 2024

  Raport bieżący nr 23 (2024)

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. - podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.

  Zobacz więcej
 • 12 kwietniakwi 2024

  Raport bieżący nr 22 (2024)

  Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu zgłoszony przez akcjonariusza.

  Zobacz więcej