Wybierz rokWybierz miesiąc
29 czerwcacze 2022

Raport bieżący nr 16 (2022)

Wpływ kosztów z tytułu ryzyka prawnego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na wynik finansowy Grupy Santander Bank Polska S.A. osiągnięty w drugim kwartale 2022 roku.

Zobacz więcej
7 czerwcacze 2022

Raport bieżący nr 15 (2022)

Zgoda na udział w utworzeniu systemu ochrony, o którym mowa w Art. 4 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

Zobacz więcej
31 majamaj 2022

Raport bieżący nr 14 (2022)

Rezygnacja Członka Zarządu Santander Bank Polska S.A.

Zobacz więcej
6 majamaj 2022

Raport bieżący nr 13 (2022)

Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla Grupy Santander Bank Polska S.A.

Zobacz więcej
27 kwietniakwi 2022

Raport bieżący nr 12 (2022)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów.

Zobacz więcej
27 kwietniakwi 2022

Raport bieżący nr 11 (2022)

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A.

Zobacz więcej
27 kwietniakwi 2022

Raport bieżący nr 10 (2022)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. - podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.

Zobacz więcej
20 kwietniakwi 2022

Raport bieżący nr 9 (2022)

Uchwała Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określająca wysokość składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji.

Zobacz więcej
4 kwietniakwi 2022

Raport bieżący nr 8 (2022) - korekta

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia - korekta.

Zobacz więcej
31 marcamar 2022

Raport bieżący nr 8 (2022)

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia.

Zobacz więcej