Wybierz rokWybierz miesiąc
17 marcamar 2023

Raport bieżący nr 13 (2023)

Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie spełnienia kryteriów do wypłaty dywidendy z zysku netto wypracowanego w roku 2022.

Zobacz więcej
16 marcamar 2023

Raport bieżący nr 12 (2023)

Informacja o dokonanych transakcjach w ramach odkupu akcji własnych oraz o zakończeniu tegorocznego odkupu akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII.

Zobacz więcej
14 marcamar 2023

Raport bieżący nr 11 (2023)

Emisja obligacji nieuprzywilejowanych ("senior non-preferred") serii 1/2023.

Zobacz więcej
13 marcamar 2023

Raport bieżący nr 10 (2023)

Informacje o dokonanych transakcjach w ramach odkupu akcji własnych.

Zobacz więcej
9 marcamar 2023

Raport bieżący nr 9 (2023)

Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze.

Zobacz więcej
9 marcamar 2023

Raport bieżący nr 8 (2023)

Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze.

Zobacz więcej
6 marcamar 2023

Raport bieżący nr 7 (2023)

Informacje o dokonanych transakcjach w ramach odkupu akcji własnych.

Zobacz więcej
27 lutegolut 2023

Raport bieżący nr 6 (2023)

Informacje o dokonanych transakcjach w ramach odkupu akcji własnych.

Zobacz więcej
23 lutegolut 2023

Raport bieżący nr 5 (2023)

Szczegółowe informacje dotyczące odkupu akcji własnych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego VII w 2023 r.

Zobacz więcej
2 lutegolut 2023

Raport bieżący nr 4 (2023)

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2022.

Zobacz więcej