Raporty bieżące

Wybierz rokWybierz miesiąc
6 wrześniawrz 2023

Raport bieżący nr 33 (2023)

Wpływ decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych na wyniki finansowe Grupy Santander Bank Polska S.A.

Zobacz więcej
20 lipcalip 2023

Raport bieżący nr 32 (2023)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów.

Zobacz więcej
20 lipcalip 2023

Raport bieżący nr 31 (2023)

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A.

Zobacz więcej
20 lipcalip 2023

Raport bieżący nr 30 (2023)

Powołanie Członka Rady Nadzorczej.

Zobacz więcej
12 lipcalip 2023

Raport bieżący nr 29 (2023)

Ocena odpowiedniości kandydata na Członka Rady Nadzorczej.

Zobacz więcej
10 lipcalip 2023

Raport bieżący nr 28

Kandydat na członka Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. oraz projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza

Zobacz więcej
29 czerwcacze 2023

Raport bieżący nr 27 (2023)

Wpływ zmiany szacunku z tytułu ryzyka prawnego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na wynik finansowy Grupy Santander Bank Polska S.A. za II kwartał 2023 roku.

Zobacz więcej
22 czerwcacze 2023

Raport bieżący nr 26 (2023)

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia.

Zobacz więcej
6 czerwcacze 2023

Raport bieżący nr 25 (2023)

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.

Zobacz więcej
15 majamaj 2023

Raport bieżący nr 24 (2023)

Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zobacz więcej