Strategia 2024 - 2026

Misja, wizja, wartości i cele strategii

Strategia Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. na lata 2024-2026 wprowadza nowe kierunki rozwoju, zachowując niezmienne od lat fundamenty w postaci misji, wizji i wartości, które towarzyszą naszej codziennej pracy. Strategia została oparta na trzy kierunki: Total Doświadczenie, Total Digitalizacja oraz Total Odpowiedzialność.

 • Misja

  Pomagamy klientom i pracownikom w osiąganiu codziennych sukcesów.

 • Wizja

  Najlepsza otwarta platforma usług finansowych, działająca odpowiedzialnie i ciesząca się trwałą lojalnością pracowników, klientów, akcjonariuszy i społeczeństwa.

 • Wartości

  • Przyjazny
  • Rzetelny
  • Dla Ciebie

 

Kluczowe wymiary

Strategia Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. powstała w duchu realizacji potrzeb nowoczesnej organizacji. Jej filarem jest kierunek Total Doświadczenie, w którym skupiamy się na maksymalizacji dostarczania doświadczeń klientów oraz pracowników. W kierunku Total Digitalizacja poświęcamy uwagę na rzecz kontynuacji budowy cyfrowych kanałów obsługi dla naszych klientów oraz budowie efektywnego, zdigitalizowanego środowiska pracy dla pracowników. Total Odpowiedzialność z kolei realizuje agendę odpowiedzialnego biznesu nie tylko pod kątem środowiskowym lecz również społecznym.

3 kierunki strategiczne

Trzy kierunki strategiczne na lata 2024-2026”

W centrum naszej aktywności znajdują się ludzie – klienci i pracownicy. Dlatego w strategii stawiamy na relacje. Chcemy, żeby były długotrwałe i oparte o zaufanie. Chcemy wywoływać pozytywne emocje i wizerunek banku bliskiego ludzi. Wierzymy, że właśnie dbałość o doświadczenia będzie naszym wyróżnikiem na rynku. O tym mówi pierwszy z kierunków strategicznych - Total Doświadczenie.

Wiemy także, że pozytywne emocje i doświadczenia w dużej mierze zależą od interakcji w świecie cyfrowym. Dlatego z coraz większą determinacją podążamy ścieżką innowacji cyfrowych udostępniając nowe możliwości klientom w kanałach zdalnych oraz zapewniając pracownikom proste i efektywne procesy. O tym mówi drugi z kierunków strategicznych - Total Digitalizacja.

Wyzwania, przed którymi stoimy jako bank i społeczeństwo, wymagają ogromnej odpowiedzialności. A odpowiedzialność dla nas to nie tylko słowo – to zasada, którą kierujemy się w codziennych działaniach. Świadomie podejmujemy etyczne decyzje, dbając o wpływ na społeczność i środowisko. Dzięki zrównoważonemu modelowi biznesowemu tworzymy wartość dla klientów, pracowników, akcjonariuszy i lokalnych społeczności dbając o lepsze jutro dla nas, naszych dzieci i naszej planety. O tym mówi trzeci z kierunków strategicznych - Total Odpowiedzialność.

Cele strategiczne

Działania w ramach trzech kierunków strategicznych realizowane są przez inicjatywy strategiczne, takie jak: programy i projekty strategiczne, bety (inicjatywy w modelu Agile) i programy grupowe. Są one regularnie monitorowane, a ich rezultaty podlegają weryfikacji z wykorzystaniem mierników jakościowych i ilościowych. Poniżej podano miary definiujące ambicje Grupy.

Ze względu na dynamikę i złożoność zmian zachodzących w otoczeniu makroekonomicznym strategia Santander Bank Polska S.A. poddawana jest systematycznej weryfikacji, co zapewnia szybką reakcję na trendy rynkowe i inne zmiany zachodzące w dynamicznym otoczeniu.

Ambicje na lata 2024-2026 i efekty działań strategicznych

 

Kierunki strategiczne

Wyznaczając kierunki strategiczne, Grupa określa również cele strategiczne i kluczowe miary sukcesu umożliwiające monitorowanie postępów w procesie realizacji strategii.

 • Co osiągniemy?

  Poprzez jakie działania?

  • Wyjątkowa kultura organizacyjna, w której doświadczenia klienta i pracownika są tak samo ważne.
  • Wyjątkowy proces tworzenia rozwiązań z użytkownikami, poprzez który jesteśmy organizacją, koncentrującą się na potrzebach człowieka, co stanowi naszą przewagę konkurencyjną. Zapewniamy również wartość pragmatyczną oraz pozytywną relację emocjonalną z klientami i pracownikami.

  Łączymy CX i EX, aby otrzymać większą synergię naszych działań:

  • Stworzyliśmy zintegrowane podejście Total Experience (TX). Jest to sposób projektowania, dostarczania wyjątkowych doświadczeń naszym klientom i pracownikom, dzięki którym będziemy: pozytywnie odważni, prawdziwie ludzcy i realnie zmieniający rzeczywistość.

  Dbamy o podstawy:

  • Jesteśmy zaskakująco prości, dzięki temu, że upraszczamy procesy, produkty, rozwiązania, dokumenty i komunikację dla klientów oraz pracowników.
  • Dbamy o równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym, konkurencyjne wynagrodzenie oraz fizyczny i psychiczny dobrostan naszych pracowników.

  Rozwijamy narzędzia:

  • Zawsze uwzględniamy perspektywę pracowników, kiedy projektujemy rozwiązania dla klientów, a doświadczenie jednych nie odbywa się kosztem drugich.
  • Wzmacniamy właścicielstwo procesów w oparciu o pełne doświadczenia klientów i pracowników: Total Experience Ownership.

  Przekształcamy naszą kulturę:

  • Wzmacniamy kulturę Santandera opartą na współpracy, zaufaniu, różnorodności, usamodzielnieniu się i ciągłym rozwoju.
  • Budujemy kulturę współpracy w duchu One Team, w której ważne jest eksperymentowanie i ciągłe doskonalenie.
  • Wspieramy przywództwo jako kluczowy element w tworzeniu organizacji zorientowanej na człowieka.

  Stajemy się Love Brandem:

  • Wspieramy klientów i pracowników komunikując się z nimi w duchu wyróżników emocjonalnych.
  • Projektujemy i testujemy produkty i usługi z klientami oraz pracownikami w oparciu o TX Guide.