Wybierz rokWybierz miesiąc
8 październikapaź 2021

Raport bieżący nr 26 (2021)

Wpływ decyzji Rady Polityki Pieniężnej o podwyżce stóp procentowych na wyniki finansowe Grupy Santander Bank Polska S.A.

Zobacz więcej
1 wrześniawrz 2021

Raport bieżący nr 25 (2021)

Podjęcie przez Zarząd Santander Bank Polska S.A. decyzji o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy trwający od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Zobacz więcej
20 lipcalip 2021

Raport bieżący nr 24 (2021)

Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie spełnienia kryteriów do wypłaty dywidendy z zysku netto wypracowanego w roku 2020.

Zobacz więcej
2 lipcalip 2021

Raport bieżący nr 23 (2021)

Informacja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej w drugim półroczu 2021 r. oraz wysokości indywidualnego wskaźnika stress test wykorzystywanego w polityce dywidendowej.

Zobacz więcej
2 lipcalip 2021

Raport bieżący nr 22 (2021)

Utworzenie rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w Grupie Santander Bank Polska S.A.

Zobacz więcej
11 czerwcacze 2021

Raport bieżący nr 21 (2021)

Agencja Fitch Ratings potwierdziła rating IDR na poziomie BBB+ dla Santander Bank Polska S.A. i zmieniła perspektywę z negatywnej na stabilną.

Zobacz więcej
26 majamaj 2021

Raport bieżący nr 20 (2021)

Powołanie Członka Zarządu Santander Bank Polska S.A.

Zobacz więcej
21 kwietniakwi 2021

Raport bieżący nr 19 (2021)

Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zobacz więcej
21 kwietniakwi 2021

Raport bieżący nr 18 (2021)

Uchwała Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określająca wysokość składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji - uzupełnienie.

Zobacz więcej
21 kwietniakwi 2021

Raport bieżący nr 17 (2021)

Uchwała Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określająca wysokość składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji.

Zobacz więcej