Raporty bieżące

Wybierz rokWybierz miesiąc
 • 30 grudniagru 2021

  Raport bieżący nr 38 (2021)

  Utworzenie rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w Grupie Santander Bank Polska S.A.

  Zobacz więcej
 • 22 grudniagru 2021

  Raport bieżący nr 37 (2021)

  Rozliczenie emisji bankowych papierów wartościowych Santander Bank Polska S.A. serii 1/2021.

  Zobacz więcej
 • 13 grudniagru 2021

  Raport bieżący nr 36 (2021)

  Zwiększenia limitu łącznej wartości nominalnej bankowych papierów wartościowych oraz określenie warunków emisji tych papierów wartościowych.

  Zobacz więcej
 • 10 grudniagru 2021

  Raport bieżący nr 35 (2021)

  Wpływ decyzji Rady Polityki Pieniężnej o podwyżkach stóp procentowych na wyniki finansowe Grupy Santander Bank Polska S.A.

  Zobacz więcej
 • 1 grudniagru 2021

  Raport bieżący nr 34 (2021)

  Daty przekazywania raportów okresowych.

  Zobacz więcej
 • 30 listopadalis 2021

  Raport bieżący nr 33 (2021)

  Zakończenie transakcji sprzedaży akcji posiadanych przez Bank w AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., oraz zmiana partnera Banku w spółkach Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

  Zobacz więcej
 • 29 listopadalis 2021

  Raport bieżący nr 32 (2021)

  Zakończenie transakcji sprzedaży przez Bank akcji AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A.

  Zobacz więcej
 • 26 listopadalis 2021

  Raport bieżący nr 31 (2021)

  Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia utrzymywania przez Santander Bank Polska S.A. dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku.

  Zobacz więcej
 • 25 listopadalis 2021

  Raport bieżący nr 30 (2021)

  Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla Grupy Santander Bank Polska S.A.

  Zobacz więcej
 • 24 listopadalis 2021

  Raport bieżący nr 29 (2021)

  Podjęcie decyzji o emisji bankowych papierów wartościowych.

  Zobacz więcej