Raporty bieżące

Wybierz rokWybierz miesiąc
30 grudniagru 2021

Raport bieżący nr 38 (2021)

Utworzenie rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w Grupie Santander Bank Polska S.A.

Zobacz więcej
22 grudniagru 2021

Raport bieżący nr 37 (2021)

Rozliczenie emisji bankowych papierów wartościowych Santander Bank Polska S.A. serii 1/2021.

Zobacz więcej
13 grudniagru 2021

Raport bieżący nr 36 (2021)

Zwiększenia limitu łącznej wartości nominalnej bankowych papierów wartościowych oraz określenie warunków emisji tych papierów wartościowych.

Zobacz więcej
10 grudniagru 2021

Raport bieżący nr 35 (2021)

Wpływ decyzji Rady Polityki Pieniężnej o podwyżkach stóp procentowych na wyniki finansowe Grupy Santander Bank Polska S.A.

Zobacz więcej
1 grudniagru 2021

Raport bieżący nr 34 (2021)

Daty przekazywania raportów okresowych.

Zobacz więcej
30 listopadalis 2021

Raport bieżący nr 33 (2021)

Zakończenie transakcji sprzedaży akcji posiadanych przez Bank w AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., oraz zmiana partnera Banku w spółkach Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Zobacz więcej
29 listopadalis 2021

Raport bieżący nr 32 (2021)

Zakończenie transakcji sprzedaży przez Bank akcji AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A.

Zobacz więcej
26 listopadalis 2021

Raport bieżący nr 31 (2021)

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia utrzymywania przez Santander Bank Polska S.A. dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku.

Zobacz więcej
25 listopadalis 2021

Raport bieżący nr 30 (2021)

Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla Grupy Santander Bank Polska S.A.

Zobacz więcej
24 listopadalis 2021

Raport bieżący nr 29 (2021)

Podjęcie decyzji o emisji bankowych papierów wartościowych.

Zobacz więcej