Lista raportów

Raport bieżący nr 42 (2013)

4 grudnia 2013

Decyzja ratingowa agencji Fitch dla Banku Zachodniego WBK S.A.

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości decyzję ratingową agencji Fitch.

Agencja przyznała również długoterminowy rating krajowy na poziomie 'A+(pol)exp' w związku z planowaną emisją niezabezpieczonych obligacji z prawem pierwszeństwa (senior bonds) w łącznej wysokości 500 mln PLN.

Komunikat agencji w załączeniu.

Dokumenty i pliki do pobrania
Komunikat PDF 209 KB Uruchomi się w nowym oknie

§ 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.