Adekwatność kapitałowa

Strategia informacyjna

Strategia informacyjna Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A.
2 Grudzień 2020 r.
161.2 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

2021

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej (Filar III) - stan na 31.12.2021.pdf
23 Luty 2022 r.
3021.1 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Filar III 2021 12 Tabele.xlsx
23 Luty 2022 r.
326.2 kB
XLSX
pl_PLen_US
Pobierz
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej (Filar III) - stan na 30.06.2021
28 Lipiec 2021 r.
2262.8 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Filar III 2021 06 Tabele.xlsx
28 Lipiec 2021 r.
247.3 kB
XLSX
pl_PLen_US
Pobierz

2020

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej (Filar III) - stan na 31.12.2020
22 Luty 2021 r.
2743.2 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej (Filar III) - stan na 30.06.2020
2 Grudzień 2020 r.
1986.1 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

2019

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej (Filar III) - stan na 31.12.2019
3 Grudzień 2020 r.
2174.2 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej (Filar III) - stan na 30.06.2019
3 Grudzień 2020 r.
1460.9 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Informacja dodatkowa w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. (Filar III) - stan na 30 czerwca 2019 roku
3 Grudzień 2020 r.
231.9 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

2018

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej (Filar III) - stan na 31.12.2018
3 Grudzień 2020 r.
1880.6 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej (Filar III) - stan na 30.06.2018
3 Grudzień 2020 r.
1099.5 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

2017

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej (Filar III) - stan na 31.12.2017
3 Grudzień 2020 r.
10019.0 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej (Filar III) - stan na 30.06.2017
3 Grudzień 2020 r.
811.0 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

2016

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej (Filar III) - stan na 31.12.2016
3 Grudzień 2020 r.
3820.6 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej (Filar III) - stan na 30.06.2016
3 Grudzień 2020 r.
537.2 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

2015-2007

2015

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej (Filar III) - stan na 31.12.2015
3 Grudzień 2020 r.
2711.4 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej (Filar III) - stan na 30.06.2015
3 Grudzień 2020 r.
545.5 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

2014

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej (Filar III) - stan na 31.12.2014
3 Grudzień 2020 r.
2300.5 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

2013

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej (Filar III) - stan na 31.12.2013
3 Grudzień 2020 r.
2125.6 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej (Filar III) - stan na 30.06.2013
3 Grudzień 2020 r.
737.3 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

2012

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. (Filar III) - stan na 31.12.2012
3 Grudzień 2020 r.
763.0 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. (Filar III) - stan na 31.12.2012
3 Grudzień 2020 r.
385.9 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

2011

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej (Filar III) - stan na 31.12.2011
3 Grudzień 2020 r.
519.9 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

2010

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej (Filar III) - stan na 31.12.2010
3 Grudzień 2020 r.
268.6 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Opinia z badania poprawności i rzetelności „Informacji w zakresie adekwatności kapitałowej BZ WBK S.A." (Filar III) - stan na 31.12.2010
3 Grudzień 2020 r.
47.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

2009

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej (Filar III) - stan na 31.12.2009
3 Grudzień 2020 r.
345.3 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Opinia z badania poprawności i rzetelności „Informacji w zakresie adekwatności kapitałowej BZ WBK S.A. " (Filar III) - stan na 31.12.2009
3 Grudzień 2020 r.
47.4 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

2008

Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej (Filar III) - stan na 31.12.2008
3 Grudzień 2020 r.
2675.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej (Filar III) - stan na 31.12.2008
3 Grudzień 2020 r.
143.2 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej (Filar III) - stan na 30.06.2008
3 Grudzień 2020 r.
113.9 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

 

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej AIB

2007

Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej (Filar III) - stan na 31.12.2007
3 Grudzień 2020 r.
61.9 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej (Filar III) - stan na 31.12.2007
3 Grudzień 2020 r.
244.3 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

Generalny kodeks postępowania

Santander Bank Polska S.A. stosuje standardy etyczne spisane w Generalnym Kodeksie Postępowania. Nowy Kodeks reguluje podstawowe normy zachowań i stanowi istotny element kultury organizacyjnej. Bank przy podejmowaniu decyzji biznesowych, kieruje się nie tylko wymogami prawa, oczekiwaniem regulatorów, ale także przyjętymi standardami etycznymi.

Generalny Kodeks Postępowania
15 Styczeń 2021 r.
1206.7 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

Kodeks etyki bankowej

Prezentujemy Zasady Dobrej Praktyki Bankowej, uchwalone przez Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich.

Kodeks Etyki Bankowej
4 Grudzień 2020 r.
146.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Regulamin Komisji Etyki Bankowej
4 Grudzień 2020 r.
97.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Polityka informacyjna

Polityka Informacyjna Santander Bank Polska
31 Styczeń 2022 r.
706.6 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów.pdf
21 Grudzień 2021 r.
438.2 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

Statut i akty korporacyjne

Statut Santander Bank Polska S.A.
23 Kwiecień 2021 r.
537.0 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
4 Grudzień 2020 r.
175.4 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Regulamin Zarządu
30 Maj 2022 r.
295.2 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Regulamin Rady Nadzorczej
30 Maj 2022 r.
327.7 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Załącznik nr 1 do regulaminu Rady Nadzorczej
4 Grudzień 2020 r.
159.7 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Załącznik nr 2 do regulaminu Rady Nadzorczej
17 Maj 2021 r.
257.8 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Załącznik nr 3 do regulaminu Rady Nadzorczej
4 Grudzień 2020 r.
385.7 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Polityka Wynagrodzeń Rady Nadzorczej oraz Polityka Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej
22 Czerwiec 2020 r.
348.2 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

System kontroli wewnętrznej

System kontroli wewnętrznej
4 Grudzień 2020 r.
88.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi

Santander Bank Polska S.A. informuje, że od dnia wejścia w życie przepisów Rozdziału 4b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, nie zawarł transakcji istotnej z podmiotem powiązanym, o której mowa we wskazanych wyżej przepisach.