Adekwatność kapitałowa

Generalny kodeks postępowania

Santander Bank Polska S.A. stosuje standardy etyczne spisane w Generalnym Kodeksie Postępowania. Nowy Kodeks reguluje podstawowe normy zachowań i stanowi istotny element kultury organizacyjnej. Bank przy podejmowaniu decyzji biznesowych, kieruje się nie tylko wymogami prawa, oczekiwaniem regulatorów, ale także przyjętymi standardami etycznymi.

Generalny Kodeks Postępowania
15 Styczeń 2021 r.
1206.7 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

Kodeks etyki bankowej

Prezentujemy Zasady Dobrej Praktyki Bankowej, uchwalone przez Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich.

Kodeks Etyki Bankowej
4 Grudzień 2020 r.
146.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Regulamin Komisji Etyki Bankowej
4 Grudzień 2020 r.
97.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Polityka informacyjna

Polityka Informacyjna Santander Bank Polska
31 Styczeń 2022 r.
706.6 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów.pdf
21 Grudzień 2021 r.
438.2 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

Statut i akty korporacyjne

Statut Santander Bank Polska S.A.
23 Kwiecień 2021 r.
537.0 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
4 Grudzień 2020 r.
175.4 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Regulamin Zarządu
13 Październik 2022 r.
304.2 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Regulamin Rady Nadzorczej
13 Październik 2022 r.
386.0 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Załącznik nr 1 do regulaminu Rady Nadzorczej
4 Grudzień 2020 r.
159.7 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Załącznik nr 2 do regulaminu Rady Nadzorczej
17 Maj 2021 r.
257.8 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Załącznik nr 3 do regulaminu Rady Nadzorczej
4 Grudzień 2020 r.
385.7 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Polityka Wynagrodzeń Rady Nadzorczej oraz Polityka Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej
22 Czerwiec 2020 r.
348.2 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

System kontroli wewnętrznej

System kontroli wewnętrznej
4 Grudzień 2020 r.
88.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi

Santander Bank Polska S.A. informuje, że od dnia wejścia w życie przepisów Rozdziału 4b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, nie zawarł transakcji istotnej z podmiotem powiązanym, o której mowa we wskazanych wyżej przepisach.