Adekwatność kapitałowa

Strategia informacyjna

Strategia informacyjna Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A.
2 Grudzień 2020 r.
165.8 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

2020

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej (Filar III) - stan na 31.12.2020
22 Luty 2021 r.
2743.2 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej (Filar III) - stan na 30.06.2020
2 Grudzień 2020 r.
1986.1 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

2019

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej (Filar III) - stan na 31.12.2019
3 Grudzień 2020 r.
2174.2 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej (Filar III) - stan na 30.06.2019
3 Grudzień 2020 r.
1460.9 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Informacja dodatkowa w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. (Filar III) - stan na 30 czerwca 2019 roku
3 Grudzień 2020 r.
231.9 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

2018

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej (Filar III) - stan na 31.12.2018
3 Grudzień 2020 r.
1880.6 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej (Filar III) - stan na 30.06.2018
3 Grudzień 2020 r.
1099.5 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

2017

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej (Filar III) - stan na 31.12.2017
3 Grudzień 2020 r.
10019.0 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej (Filar III) - stan na 30.06.2017
3 Grudzień 2020 r.
811.0 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

2016

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej (Filar III) - stan na 31.12.2016
3 Grudzień 2020 r.
3820.6 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej (Filar III) - stan na 30.06.2016
3 Grudzień 2020 r.
537.2 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

2015-2007

2015

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej (Filar III) - stan na 31.12.2015
3 Grudzień 2020 r.
2711.4 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej (Filar III) - stan na 30.06.2015
3 Grudzień 2020 r.
545.5 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

2014

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej (Filar III) - stan na 31.12.2014
3 Grudzień 2020 r.
2300.5 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

2013

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej (Filar III) - stan na 31.12.2013
3 Grudzień 2020 r.
2125.6 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej (Filar III) - stan na 30.06.2013
3 Grudzień 2020 r.
737.3 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

2012

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. (Filar III) - stan na 31.12.2012
3 Grudzień 2020 r.
763.0 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. (Filar III) - stan na 31.12.2012
3 Grudzień 2020 r.
385.9 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

2011

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej (Filar III) - stan na 31.12.2011
3 Grudzień 2020 r.
519.9 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

2010

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej (Filar III) - stan na 31.12.2010
3 Grudzień 2020 r.
268.6 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Opinia z badania poprawności i rzetelności „Informacji w zakresie adekwatności kapitałowej BZ WBK S.A." (Filar III) - stan na 31.12.2010
3 Grudzień 2020 r.
47.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

2009

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej (Filar III) - stan na 31.12.2009
3 Grudzień 2020 r.
345.3 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Opinia z badania poprawności i rzetelności „Informacji w zakresie adekwatności kapitałowej BZ WBK S.A. " (Filar III) - stan na 31.12.2009
3 Grudzień 2020 r.
47.4 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

2008

Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej (Filar III) - stan na 31.12.2008
3 Grudzień 2020 r.
2675.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej (Filar III) - stan na 31.12.2008
3 Grudzień 2020 r.
143.2 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej (Filar III) - stan na 30.06.2008
3 Grudzień 2020 r.
113.9 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

 

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej AIB

2007

Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej (Filar III) - stan na 31.12.2007
3 Grudzień 2020 r.
61.9 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej (Filar III) - stan na 31.12.2007
3 Grudzień 2020 r.
244.3 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

Generalny kodeks postępowania

Santander Bank Polska S.A. stosuje standardy etyczne spisane w Generalnym Kodeksie Postępowania. Nowy Kodeks reguluje podstawowe normy zachowań i stanowi istotny element kultury organizacyjnej. Bank przy podejmowaniu decyzji biznesowych, kieruje się nie tylko wymogami prawa, oczekiwaniem regulatorów, ale także przyjętymi standardami etycznymi.

Generalny Kodeks Postępowania
15 Styczeń 2021 r.
1206.7 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

Kodeks etyki bankowej

Prezentujemy Zasady Dobrej Praktyki Bankowej, uchwalone przez Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich.

Kodeks Etyki Bankowej
4 Grudzień 2020 r.
146.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Regulamin Komisji Etyki Bankowej
4 Grudzień 2020 r.
97.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Ład korporacyjny

  

Zasady Ładu Korporacyjnego

Aktualna ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego(PDF)

Ład korporacyjny 2019 r.(PDF)

Ład korporacyjny 2018 r.(PDF)

Ład korporacyjny 2017 r.(PDF)

Ład korporacyjny 2016 r.(PDF)

Ład korporacyjny 2015 r.(PDF)

Ład korporacyjny 2014 r.(PDF)

Ład korporacyjny 2013 r.(PDF)

Ład korporacyjny 2012 r.(PDF)

Ład korporacyjny 2011 r.(PDF)

Ład korporacyjny 2010 r.(PDF)

Ład korporacyjny 2009 r.(PDF)

Ład korporacyjny 2008 r.(PDF)

Ład korporacyjny 2007 r.(PDF)

Uchwała 9/2013 (PDF)

Załącznik do uchwały 9/2013 (PDF)

Uchwała 142/2011 (PDF)

Załącznik do uchwały 142/2011 (PDF)

Uchwała 64/2010 (PDF)

Załącznik do uchwały 64/2010 (PDF)

Uchwała 87/2007 (PDF)

Załącznik do uchwały 87/2007 (PDF)

Przyjęcie Zasad ładu korporacyjnego przez Walne Zgromadzenie

Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że w dniu 23 kwietnia 2015 r. Walne Zgromadzenie przyjęło „Zasady ładu korporacyjnego dla podmiotów nadzorowanych”, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., w brzmieniu przyjętym do stosowania przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku Zachodniego WBK S.A.

Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Informacja o stosowaniu „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”
wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.

Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”) informuje, że Zarząd i Rada Nadzorcza Banku podjęły stosowne uchwały w sprawie pełnego stosowania z dniem 1 stycznia 2015 r. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. („Zasady”). Przyjmując Zasady, Bank miał na względzie wyrażony przez Komisję Nadzoru Finansowego cel Zasad, tj. zapewnienie wspólnych standardów ładu korporacyjnego wszystkich podmiotów nadzorowanych, a także nienaruszanie przez Zasady praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz zasadę proporcjonalności, wynikającą ze specyfiki działania Banku. Ponadto, Bank informuje, że w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Zgromadzenia Banku umieszczony zostanie punkt dotyczący przyjęcia Zasad. Tekst Zasad znajduje się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem - http://www.knf.gov.pl/Images/Zasady_ladu_korporacyjnego_22-07-2014_tcm75-38575.pdf

Dobre praktyki

Aktualne oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW (PDF)

Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że w dniu 20 kwietnia 2016 r. Walne Zgromadzenie przyjęło „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” wydane przez Giełdę Papierów Wartościowych, w brzmieniu przyjętym do stosowania przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku Zachodniego WBK S.A.

 

Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”) informuje, że Zarząd i Rada Nadzorcza Banku podjęły stosowne uchwały w sprawie przyjęcia treści "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016" wydanych przez Giełdę Papierów Wartościowych Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.

Bank informuje, że w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Zgromadzenia Banku zostanie umieszczony punkt dotyczący przyjęcia rekomendacji i zasad szczegółowych zawartych w Dobrych Praktykach 2016.

Treść Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 dostępna jest pod linkiem: Dobre Praktyki 2016.

Pozostałe ogłoszenia wymagane przez prawo

Polityka Różnorodności

Santander Bank Polska promuje środowisko pracy, w którym różnorodność jest szanowana, ceniona i wykorzystywana jako atut. Zróżnicowany zespół pracowników stanowi o naszej przewadze konkurencyjnej, pozwala nam realizować nasze cele biznesowe i strategiczne oraz pozyskiwać i zatrzymywać talenty.

Chcemy budować inkluzywne i różnorodne środowisko pracy. Dążymy do zachowania równowagi płci na stanowiskach kierowniczych i w zarządzie oraz do wyrównywania różnic płacowych między mężczyznami i kobietami. Nasze działania skupiają się także na wspieraniu i promowaniu zatrudniania osób z niepełnosprawnością.

Ogólne zasady w zakresie Różnorodności i Integracji w Grupie Banku regulują poszczególne polityki, które:

  • wskazują konkretne cele stosowanej polityki różnorodności oraz sposoby ich realizacji;
  • odnoszą się również bezpośrednio do kadry zarządzającej Banku, tj. Zarządu, Rady Nadzorczej oraz kluczowych menedżerów;
  • uwzględniają wszystkie istniejące źródła różnorodności, zarówno te widoczne (płeć, rasa, wiek, niepełnosprawność, itp.), jak i niewidoczne (doświadczenie zawodowe i życiowe, wykształcenie, religia, wartości i przekonania, niepełnosprawność niewidoczna, orientacja seksualna, osobowość, itp.).

Powyższe ogólne zasady oparte są na przekonaniu Grupy Banku, że zarządzanie zgodnie z ideą Różnorodności i Integracji stanowi fundament transformacji kulturowej, strategicznej wizji i misji oraz wartości Grupy Banku. Są one również uwzględnione w strategii Odpowiedzialnej Bankowości.

Płeć Kobiety Mężczyzni
Rada Nadzorcza 4 6
Zarząd 1 8
Kluczowi menedżerowie 13 48
Wyższa kadra kierownicza 34 34

 

Wiek 30-40 lat 41-50 lat 51-60 lat powyżej 60 lat
Rada Nadzorcza - 2 5 3
Zarząd - 4 5 -
Kluczowi menedżerowie 7 40 13 1
Wyższa kadra kierownicza 12 39 15 2

 

Staż do 5 lat 5-10 lat 10-15 lat 15-20 lat 20-25 lat powyżej 25 lat
Rada Nadzorcza 2 6 - 2 - -
Zarząd 3 2 2 1 - 1
Kluczowi menedżerowie 12 10 8 11 10 10
Wyższa kadra kierownicza 19 5 3 15 14 12

 

Udział kobiet w zarządzaniu

Informacja o udziale kobiet w kadrze zarządzającej Santander Bank Polska S.A.

Santander Bank Polska S.A. przykłada starań, aby w kadrze zarządzającej zapewniony był zrównoważony udział kobiet i mężczyzn. Na dzień 1 lutego 2021 r. w Radzie Nadzorczej zasiadały cztery kobiety, natomiast w Zarządzie jedna.

Informacja w zakresie prognozowanych kosztów programu motywacyjnego V

Całkowity koszt Programu V oszacowany został na poziomie 57 mln złotych. Oszacowanie nastąpiło w oparciu o pierwotną liczbę uczestników oraz początkową wycenę korzyści dla osób uprawnionych. Koszty zostaną rozłożone na okres 3 lat funkcjonowania programu. Ich faktyczna wartość w danym okresie sprawozdawczym zależeć będzie od faktycznej liczby osób uprawnionych oraz od oceny realizacji przesłanek określonych w regulaminie programu.

Program V został przyjęty uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30.06.2014.

Informacja dotycząca zasad zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

W Banku obowiązuje Polityka powoływania audytora przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej. Polityka odwołuje się do obowiązujących przepisów prawa oraz określa kryteria stosowane w procesie decyzyjnym.

Materiały informacyjne na temat strategii Banku

Informacje na temat strategii biznesowej Banku stanowią część Raportu Odpowiedzialnego Biznesu.

Pytania akcjonariuszy skierowane do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych wraz z odpowiedziami.

Pytania zadane przez akcjonariusza podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 22 czerwca 2020 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Polityka informacyjna

Polityka Informacyjna Santander Bank Polska
16 Grudzień 2020 r.
487.9 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

Statut i akty korporacyjne

Statut Santander Bank Polska S.A.
23 Kwiecień 2021 r.
537.0 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
4 Grudzień 2020 r.
175.4 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Regulamin Zarządu
4 Grudzień 2020 r.
168.4 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Regulamin Rady Nadzorczej
4 Grudzień 2020 r.
182.2 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Załącznik nr 1 do regulaminu Rady Nadzorczej
4 Grudzień 2020 r.
159.7 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Załącznik nr 2 do regulaminu Rady Nadzorczej
17 Maj 2021 r.
257.8 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Załącznik nr 3 do regulaminu Rady Nadzorczej
4 Grudzień 2020 r.
385.7 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Polityka Wynagrodzeń Rady Nadzorczej oraz Polityka Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej
22 Czerwiec 2020 r.
348.2 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

System kontroli wewnętrznej

System kontroli wewnętrznej
4 Grudzień 2020 r.
88.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi

Santander Bank Polska S.A. informuje, że od dnia wejścia w życie przepisów Rozdziału 4b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, nie zawarł transakcji istotnej z podmiotem powiązanym, o której mowa we wskazanych wyżej przepisach.