Grupa Banco Santander

Grupa Santander 

To czołowy uniwersalny bank komercyjny z siedzibą w Hiszpanii, założony w 1857 r. Utrzymuje silną obecność na 10 kluczowych rynkach w Europie oraz Ameryce Północnej i Południowej. Jest jednym z największych banków na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej. Celem Grupy Santander jest być najlepszą, otwartą platformą usług finansowych dla klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw, a także korporacji i instytucji finansowych. Misją banku jest pomaganie klientom w codziennych sukcesach w duchu wartości Przyjazny, Rzetelny, Dla Ciebie. Grupa Santander jest bankiem działającym w sposób odpowiedzialny i zobowiązała się m.in. przeznaczyć w latach 2019–2030 ponad 220 mld EUR na finansowanie inwestycji i rozwiązań proekologicznych. Według stanu na koniec 2023 r. Grupa Santander miała 165 mln klientów, 8 500 oddziałów i 212 000 pracowników, a wartość środków zdeponowanych w banku przez klientów wynosiła 1,3 bln EUR.

Santander Bank Polska jest częścią grupy Santander od 2011 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raporty bieżące ESPI

Memorandum informacyjne

Grupa Santander na świecie

165 mln

klientów

Jeden z największych

banków na świecie

8 500

oddziałów