Grupa Banco Santander

Grupa Santander 

To wiodąca uniwersalna grupa bankowa z siedzibą w Hiszpanii, założona w 1857 r. Jest obecna na 10 kluczowych rynkach w Europie oraz obu Amerykach i jest jednym z największych banków na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej. Jej misją jest pomaganie klientom w codziennych sukcesach w duchu wartości „Przyjazny, Rzetelny, Dla Ciebie”. Grupa Santander dąży do tego, aby stawać się instytucją coraz bardziej odpowiedzialną społecznie. W tym celu zobowiązała się m.in. przeznaczyć w latach 2019–2025 ponad 120 mld EUR na finansowanie inwestycji i rozwiązań proekologicznych i udzielić finansowego wsparcia ponad 10 milionom ludzi, w tym samym czasie. Według stanu na koniec 2020 r. Grupa posiada 148 mln klientów (w tym 22.8 mln klientów lojalnych oraz 42.4 mln klientów cyfrowych), 11 000 oddziałów i 191 000 pracowników.

Santander Bank Polska jest częścią grupy Santander od 2011 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raporty bieżące ESPI

Memorandum informacyjne

Grupa Santander na świecie

147 mln

klientów

Jeden z największych

banków na świecie

11 520

oddziałów