Lista raportów

Raport bieżący nr 38 (2016)

9 listopada 2016

Agencja Fitch potwierdziła rating dla Banku Zachodniego WBK S.A.

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości decyzję ratingową Agencji Fitch.

W dniu 9 listopada 2016 roku Agencja Ratingowa Fitch Ratings potwierdziła rating dla Banku Zachodniego WBK S.A.

Obowiązujące ratingi to:

Rating długoterminowy IDR dla walut obcych: bez zmian na poziomie 'BBB+', Perspektywa stabilna
Rating krótkoterminowy IDR dla walut obcych: bez zmian na poziomie 'F2'
Viability Rating: bez zmian na poziomie ‘bbb+’
Rating wsparcia: bez zmian na poziomie ‘2’
Rating krajowy długoterminowy: potwierdzony na poziomie AA(pol)', Perspektywa stabilna
Długoterminowy rating krajowy związany z emisją niezabezpieczonych obligacji: potwierdzony na poziomie AA(pol)'.

Pełne ogłoszenie opublikowane przez Agencję w języku angielskim dla polskich banków znajduje się w załączniku do tego raportu.

Dokumenty i pliki do pobrania
Ogłoszenie PDF 50 KB Uruchomi się w nowym oknie

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR) – informacja poufna.