Raporty bieżące

Wybierz rokWybierz miesiąc
 • 30 grudniagru 2019

  Raport bieżący nr 43 (2019)

  Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego

  Zobacz więcej
 • 24 grudniagru 2019

  Raport bieżący nr 42 (2019)

  Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące indywidualnych założeń polityki dywidendowej na 2020 r. dla Santander Bank Polska S.A.

  Zobacz więcej
 • 20 grudniagru 2019

  Raport bieżący nr 41 (2019)

  Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.

  Zobacz więcej
 • 18 grudniagru 2019

  Raport bieżący nr 40 (2019)

  Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla Grupy Santander Bank Polska S.A.

  Zobacz więcej
 • 3 grudniagru 2019

  Raport bieżący nr 39 (2019)

  Daty przekazywania raportów okresowych

  Zobacz więcej
 • 19 listopadalis 2019

  Raport bieżący nr 38 (2019)

  Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia utrzymywania przez Santander Bank Polska S.A. dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku.

  Zobacz więcej
 • 12 listopadalis 2019

  Raport bieżący nr 37 (2019)

  Pismo Komisji Nadzoru Finansowego stwierdzające wygaśnięcie decyzji w przedmiocie utrzymywania przez Santander Bank Polska S.A. funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych.

  Zobacz więcej
 • 8 listopadalis 2019

  Raport bieżący nr 36 (2019)

  Dokonanie podziału Santander Securites S.A.

  Zobacz więcej
 • 30 październikapaź 2019

  Raport bieżący nr 35 (2019)

  Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przyjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

  Zobacz więcej
 • 18 październikapaź 2019

  Raport bieżący nr 34 (2019)

  Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na Santander Bank Polska S.A

  Zobacz więcej