Raporty bieżące

Wybierz rokWybierz miesiąc
30 grudniagru 2019

Raport bieżący nr 43 (2019)

Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego

Zobacz więcej
24 grudniagru 2019

Raport bieżący nr 42 (2019)

Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące indywidualnych założeń polityki dywidendowej na 2020 r. dla Santander Bank Polska S.A.

Zobacz więcej
20 grudniagru 2019

Raport bieżący nr 41 (2019)

Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.

Zobacz więcej
18 grudniagru 2019

Raport bieżący nr 40 (2019)

Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla Grupy Santander Bank Polska S.A.

Zobacz więcej
3 grudniagru 2019

Raport bieżący nr 39 (2019)

Daty przekazywania raportów okresowych

Zobacz więcej
19 listopadalis 2019

Raport bieżący nr 38 (2019)

Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia utrzymywania przez Santander Bank Polska S.A. dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku.

Zobacz więcej
12 listopadalis 2019

Raport bieżący nr 37 (2019)

Pismo Komisji Nadzoru Finansowego stwierdzające wygaśnięcie decyzji w przedmiocie utrzymywania przez Santander Bank Polska S.A. funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych.

Zobacz więcej
8 listopadalis 2019

Raport bieżący nr 36 (2019)

Dokonanie podziału Santander Securites S.A.

Zobacz więcej
30 październikapaź 2019

Raport bieżący nr 35 (2019)

Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przyjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zobacz więcej
18 październikapaź 2019

Raport bieżący nr 34 (2019)

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na Santander Bank Polska S.A

Zobacz więcej