Od 14 września inaczej zalogujesz się na konto w bankowości mobilnej i internetowej. Sprawdź, co się zmieniło 

Kredyt gotówkowy bez prowizji

Kredyt gotówkowy
bez prowizji

Promocja kredytu gotówkowego bez prowizji dla klientów Select edycja II​
RRSO 10,40%

 • Prowizja 0%

  Prowizja 0% za udzielenie kredytu

 • Kwota kredytu

  Kwota kredytu od 4 000 zł do 60 000 zł

 • Dodatkowa gotówka

  Dodatkowa gotówka na małe i większe marzenia

Chcesz realizować plany bez ograniczeń?

Poznaj nasz kredyt gotówkowy bez prowizji. Weź go już dziś, a pierwszą ratę spłacisz wygodnie nawet do 3 miesięcy od jego uruchomienia

 • Kto może skorzystać
  Kto może skorzystać?

  Warunkiem przystąpienia do promocji jest posiadanie przez klienta:

  • Konta VIP (od 01.07.2019r. Konto Select) lub Konta24 VIP lub Konta Elite

  oraz spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:

  • zapewnianie wpływów środków pieniężnych na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony przez bank w kwocie co najmniej 10 tys. zł (w tym jednorazowy wpływ w wysokości min 7 500 zł) w każdym z trzech ostatnich miesięcy kalendarzowych przypadających przed miesiącem złożenia wniosku o kredyt gotówkowy,
  • utrzymywanie w każdym z trzech miesięcy kalendarzowych przypadających przed miesiącem złożenia wniosku o kredyt gotówkowy średniego salda aktywów (liczone, jako średnia ze stanu w poszczególnych dniach miesiąca) w kwocie co najmniej 200 tys. zł: na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych prowadzonych przez bank, w produktach Inwestycyjnych lub na rachunkach Santander Biura Maklerskiego.
 • Okres trwania promocji
  Okres trwania promocji
  • Promocja trwa od 01.06.2019 r.
  • Wniosek należy złożyć do 30.09.2019 r. 
  • Umowa kredytowa powinna zostać podpisana najpóźniej do 31.10.2019 r.
    

  Podstawowe warunki promocji

  • Prowizja za udzielenie kredytu – 0%.
  • Kwota kredytu – od 4 000 zł do 60 000 zł.
Zapytaj o promocje

Jak otrzymać kredyt gotówkowy?

Kredyt gotówkowy dla klientów Select to szybki proces i minimum formalności

 • Warunki uzyskania kredytu
  Warunki uzyskania kredytu:
  • stałe zatrudnienie i zamieszkanie w Polsce,
  • pełna zdolność do czynności prawnych,
  • posiadanie stałego i udokumentowanego źródła dochodów (jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, możesz złożyć wniosek o kredyt gotówkowy tylko osobiście, w dowolnym oddziale Santander Bank Polska).
 • Formalności
  Do wypełnienia wniosku przygotuj:
  • dane osobowe, w tym PESEL, serię i numer dowodu osobistego oraz adres zamieszkania,
  • dane aktualnego pracodawcy takie jak nazwa, adres, telefon kontaktowy, NIP, regon (znajdziesz np. na pieczęci firmowej),
  • wysokość średnich dochodów netto z ostatnich trzech miesięcy,
  • dane o zaciągniętych kredytach i pozostałych Twoich zobowiązaniach finansowych,
  • datę zawarcia umowy o pracę lub datę przyznania świadczenia emerytalnego/renty,
  • jeśli nie znasz średniej wysokości dochodów z ostatnich trzech miesięcy, poproś swojego pracodawcę o wyliczenie tej kwoty lub poproś pracodawcę o wypełnienie zaświadczenia o zarobkach.
Zapytaj o promocje

Zamów kredyt, jak Ci wygodnie

Przez internet, przez Linię Select usługi bankowości telefonicznej lub w oddziale – jak chcesz

 • Santander internet
 • Linia Select
 • Oddział
Zaloguj się do Santander internet
Wejdź w zakładkę Zamów Produkty. Jeśli jesteś klientem aktywnie korzystającym z konta i w ostatnim czasie nie korzystałeś z naszej oferty kredytowej, wyświetlimy Ci maksymalną kwotę kredytu dostępną bez zbędnych formalności.
Poznaj warunki
Zapoznaj się z warunkami kredytu gotówkowego i wypełnij wniosek kredytowy. Środki na konto otrzymasz nawet w 60 sekund od pozytywnej decyzji kredytowej.
Korzystaj z kredytu
Kredyt gotówkowy w usłudze bankowości elektronicznej Santander internet to indywidualna oferta dla klientów Santander Bank Polska, aktywnie korzystających z konta osobistego oraz usług bankowości elektronicznej.
Skontaktuj się z Linią Select
Zadzwoń pod numer 61 885 86 00 i potwierdź swoją tożsamość – wykorzystaj w tym celu numer NIK i hasło PIN lub system identyfikacji głosowej.
Podaj dane do umowy
Zapytaj doradcę Select o szczegóły oferty, a następnie podaj mu swoje dane – posłużą nam do przygotowania umowy. W trakcie rozmowy doradca wypełni z Tobą wniosek i przekaże wstępną decyzję kredytową.
Korzystaj z kredytu
Umowę podpiszesz w wybranym oddziale, a środki zostaną przelane na dowolne konto lub wypłacone gotówką we wskazanym oddziale.
Skontaktuj się z nami
Odwiedź oddział
Porozmawiaj z naszym doradcą i wypełnij z nim wniosek kredytowy.
Szybka decyzja kredytowa
Do 10 minut od złożenia wniosku otrzymasz decyzję kredytową.
Korzystaj z kredytu
Podpisz umowę, a środki zostaną przelane na dowolne konto lub wypłacone gotówką.

Proste zasady, przejrzyste opłaty

Dla promocji kredyt gotówkowy z prowizją 0% edycja II

 • Opłaty i prowizje

 • Oprocentowanie

Opłaty i prowizje

Udzielenie kredytu 0 zł
Spłata całości lub części kredytu przed terminem (od kwoty wcześniejszej spłaty) Bez opłat
Aneksu do umowy 30,00 zł
Porozumienie ustalające nowe warunki spłaty wierzytelności w windykacji (po wypowiedzeniu umowy kredytowej) Bez opłat

Oprocentowanie

Kwota kredytu Okres kredytowania Oprocentowanie
Sposób ustalenia oprocentowania Wysokość oprocentowania
(w skali roku)
od 4 000 PLN
do 19 999 PLN
od 3 miesięcy
do 24 miesięcy
stałe 9,79% 
od 25 miesięcy
do 96 miesięcy
zmienne: stopa referencyjna NBP + marża 8,29 p.p. 1
od 20 000 PLN
do 60 000 PLN
od 3 miesięcy
do 24 miesięcy
stałe 9,79% 2
od 25 miesięcy
do 120 miesięcy 2
zmienne: stopa referencyjna NBP + marża 8,29 p.p. 1


1 Oferta dostępna na zasadach określonych w Regulaminie promocji „Kredytu gotówkowego z prowizją 0% - edycja II”
2 Okres kredytowania ustalany jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.

Dokumenty

Regulamin kredytowania klientów indywidualnych
15 Luty 2019 r.
166.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach
31 Grudzień 2018 r.
246.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska za czynności bankowe dla klientów indywidualnych obowiązująca od 14.08.2019 r.
14 Sierpień 2019 r.
485.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Wniosek o udzielenie kredytu
8 Wrzesień 2018 r.
280.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Regulamin promocji Kredyt gotówkowy z prowizją 0% dla klientów Select edycja II
21 Czerwiec 2019 r.
295.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Przykład reprezentatywny

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,40%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 13 700,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 17 056,06 zł, oprocentowanie zmienne w skali roku 9,79% (stanowi sumę wartości stopy referencyjnej NBP, która na dzień 1.06.2019 r. wynosi 1,50% i marży banku w wysokości 8,29 p.p.), całkowity koszt kredytu 3 356,06 zł (w tym: prowizja 0, odsetki 3 356,06 zł), umowa zawarta na okres 55 miesięcy, 54 miesięcznych rat równych w kwocie 310,44 zł, ostatnia rata 292,30 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 1.06.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie.
 

Decyzja kredytowa, minimalna wysokość oprocentowania, maksymalna kwota kredytu oraz maksymalny okres kredytowania uzależnione są od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego, dokonanych przez Santander Bank Polska (Bank). Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizji oraz oprocentowaniu dostępne są placówkach, na stronie internetowej banku oraz pod nr infolinii 1 9999 – opłata zgodnie z taryfą danego operatora. Promocja „Kredyt gotówkowy z prowizją 0% dla klientów Select edycja II” trwa od 01.06.2019 do 31.10.2019 r. Regulamin promocji jest dostępny w placówkach, na stronie internetowej banku oraz na infolinii. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt - praca świadczona jest przez Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. („Santander Aviva TU”), a w przypadku Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt - życie i Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt - życie plus świadczona jest przez Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. („Santander Aviva TUŻ”) Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia ("OWU") tj. OWU Spokojny Kredyt - praca, OWU Spokojny Kredyt - życie i OWU Spokojny Kredyt - życie plus, określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umów ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, Dokumenty zawierające informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, stanowiące łącznie karty produktu, dostępne są w oddziałach Santander Bank Polska S.A. ("Bank") oraz na stronie internetowej santander.aviva.pl. Informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej dostępna jest w oddziałach Banku. Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Aviva TU i Santander Aviva TUŻ wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr. 11135943/A. Stan na 10.09.2018 r. Opłata za połączenie z Linią Select zgodna z taryfą danego operatora. Przekaz ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stan na 24.06.2019 r.

 • Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych

  Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku.

  • Konto VIP, Konto24 VIP, Konto Elite to rachunek płatniczy o charakterze oszczędnościowo-rozliczeniowym, prowadzony przez bank, który nie służy do przeprowadzania przez posiadacza lub jego kontrahentów transakcji płatniczych związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, niebędący kontem oszczędnościowym.
  • Prowadzenie rachunku płatniczego to usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
  • Infolinia/Linia Select to usługa bankowości telefonicznej.
  • Santander internet to usługa bankowości elektronicznej.