Biznes Pakiet MOBI
 • 0 zł za prowadzenie rachunku, gdy saldo będzie równe lub wyższe 5000 zł.
 • dla posiadaczy usług bankowości elektronicznej:
  • 0 zł za przelewy przez internet do US i ZUS
  • 0 zł za przelewy przez internet na rachunki w Santander Bank Polska
  • dostęp do konta w dowolnym czasie przez internet, SMS i telefon
 • 0 zł w danym miesiącu za kartę Visa Business Electron jeżeli Bank rozliczy w poprzednim miesiącu kalendarzowym transakcje bezgotówkowe, dokonane tą kartą, na kwotę co najmniej 500 zł

Opłata za autoryzację operacji dokonywanych poprzez internet tj. usługi bankowości elektronicznej smsKodem wynosi 0,20 zł. (5 pierwszych smsKodów w danym miesiącu jest bezpłatnych). Operacje można również autoryzować tokenem. Wydanie tokena jest płatne.

Dodatkowe informacje

 • 1,5% min 5 zł za wypłatę gotówki kartą Visa Business Electron w bankomatach poza siecią Santander internet

 • Biznes Pakiet MOBI oferowany jest na okres 18 miesięcy dla nowych klientów Banku, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, z wyłączeniem spółek cywilnych

 • możliwość lokowania wolnych środków na lokatach terminowych, również w walutach obcych

 • możliwość pozyskania środków na finansowanie bieżących lub długoterminowych potrzeb – kredyty, leasing

Opłaty i prowizje

Wyszczególnienie czynności Taryfa Biznes Pakiet MOBI
  Prowadzenie rachunku (miesięcznie)  

Opłata za prowadzenie rachunku w PLN przy średniomiesięcznym saldzie rachunku równym lub wyższym 5000 zł

Bez opłat

Opłata za prowadzenie rachunku w PLN przy średniomiesięcznym saldzie rachunku poniżej 5000 zł

10,00 zł
Przelew za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej Mini Firma*  

Do ZUS i US realizowany w systemie Elixir

Bez opłat

Na rachunek w Santander Bank Polska

Bez opłat

Na rachunek w innym banku realizowany w systemie Elixir

1,0 zł

 

Wyszczególnienie czynności Dostęp do usług bankowości elektronicznej Santander Bank Polska
Mini Firma Bez opłat

Sprawdź inne produkty z naszej oferty

* Autoryzacja operacji dokonywanych poprzez usługę bankowości elektronicznych Mini Firma jest dokonywana za pomocą smsKodów (5 pierwszy smsKodów w danym miesiącu bezpłatne, kolejne - 20gr/smsKod) lub za pomocą tokena (jednorazowa opłata za wydanie tokena, zgodna z aktualną TOiP dla firm)
** Opłata pobierana jest w cyklach miesięcznych w przypadku nierozliczenia przez BZ WBK w poprzednim miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu karty, na co najmniej 500 zł.

W tabeli zaprezentowano jedynie przykładowe opłaty i prowizje pobierane przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe związane z danym typem rachunku bieżącego, dedykowanej karty płatniczej oraz usług bankowości elektronicznej BZWBK24. Pełna treść aktualnej Taryfy Opłat i Prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm znajduje się tutaj.