• Pełna poufność treści

  Dostęp do danej umowy masz tylko Ty i Twój kontrahent.

 • Bezpieczeństwo przechowywanych danych

  Każdy dokument jest opatrzony unikalnym kodem QR i ciągiem znaków, który umożliwia Ci jego weryfikację i wyklucza podrobienie.

 • Ochrona środowiska

  Dzięki umowom online zaoszczędzisz na druku i papierze. Przyczynisz się do ochrony środowiska: mniejszej wycinki drzew i zużycia wody oraz niższej emisji dwutlenku węgla.

 • Szybkie tworzenie i zawieranie umów

  Przygotowanie umowy w aplikacji zajmie Ci kilka minut. Nie musisz drukować, podpisywać i wysyłać umów pocztą.

 • Niższe koszty

  Dzięki umowom online oszczędzasz do 80% kosztów biurowych w skali roku oraz czas poświęcony na wysyłkę dokumentów.

 • Dostęp do dokumentów 24/7

  Możesz wgrywać własne umowy i korzystać z Umownika na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu, gdy tylko tego potrzebujesz.

Umownik to:

 • Zawieranie umowy online

  Tworzysz treści umów, negocjujesz warunki i potwierdzasz zawarcie umowy w aplikacji. Możesz też podpisać dowolny PDF zaawansowanym podpisem elektronicznym.

 • Bezpieczeństwo prawne

  Treści umów są na bieżąco aktualizowane przez prawników i są korzystne dla Ciebie i Twojego kontrahenta.

 • Jedno logowanie

  Korzystasz z Umownika po zalogowaniu do Mini Firma internet.

Twórz i podpisuj umowy online dzięki aplikacji Umownik

 • bez konieczności składania tradycyjnego podpisu i druku
 • dla jednoosobowej działalności gospodarczej
 • za 0 zł dla klientów firmowych naszego banku

Zobacz, jakie to proste!

Zaloguj się do Mini Firma internet, kliknij w zakładkę "Usługi" i wybierz eUmowy
Udziel jednorazowej zgody na przekazanie Twoich danych do Umownik. Dzięki temu, przyspieszysz proces zakładania konta i skorzystasz z oferty dla naszych klientów
Potwierdź lub uzupełnij swoje dane oraz utwórz hasło, by logować się do aplikacji mobilnej Umownik

Nie masz konta firmowego z usługami Mini Firma?

Załóż konto firmowe, aby móc korzystać z eUmowy.

Najczęściej zadawane pytania

Czy połączenie z Umownik jest bezpieczne?

Tak. Klientom korzystającym z Umownika gwarantujemy pełne bezpieczeństwo. Poufność przesyłanych danych zapewnia zastosowanie protokołu TLS 1.2.

W momencie przejścia z Mini Firma do Umownik pojawił się błąd. Co mam teraz zrobić?

W przypadku pojawienia się błędu, nastąpi przekierowanie do ekranu logowania Mini Firma internet.

Dlaczego umowy zawierane w Umownik są skuteczne (wywołują skutki prawne)?

Podstawą prawną działania aplikacji jest możliwość składania oświadczeń woli w formie dokumentowej opisanej w art. 73 i następnych w Kodeksie Cywilnym. Zgodnie z ich treścią złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie jest możliwe i wywołuje skutki prawne. Dokumenty generowane przez Umownik są nośnikami informacji umożliwiającymi zapoznanie się z jej treścią.

Jakie umowy można zawierać przez Umownik?

Poniżej przeczytasz listę umów, jakie wedle polskiego prawa można zawierać w formie dokumentowej. Zastrzeżenia dotyczące formy umowy w szczególnych przypadkach znajdziesz w nawiasach.

 • Umowa o dzieło
 • Umowa zlecenie
 • Umowa dostawy (forma pisemna dla celów dowodowych, może być też np. forma dokumentowa)
 • Umowa kontraktacyjna (forma pisemna dla celów dowodowych , może być też np. forma dokumentowa)
 • Umowa użyczenia
 • Umowa pożyczki (która przekracza 1 tys. PLN wymaga formy dokumentowej)
 • Umowa agencyjna
 • Umowa komisu
 • Umowa przewozu (w dowolnej formie np. forma dokumentowa) w praktyce to wydanie biletu
 • Umowa spedycji
 • Umowa ubezpieczenia
 • Umowa przechowania
 • Umowa składu
 • Umowa renty (forma pisemna dla celów dowodowych)
 • Umowy o dział spadku
 • Umowa darowizny - ( Art. 890. § 1. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.)
 • Umowa zamiany – w zależności od przedmiotu - jeżeli to nieruchomość (w formie aktu notarialnego) – jeżeli to ruchomość (w dowolnej formie –np. forma dokumentowa)
 • Umowa sprzedaży – w zależności od przedmiotu - jeżeli to nieruchomość(w formie aktu notarialnego) – jeżeli to ruchomość (w dowolnej formie –np. forma dokumentowa)
 • Umowa o najem na czas nieoznaczony
 • Umowa o współpracę
 • Umowa NDA
 • Umowa uczestnictwa w evencie
 • Umowa uczestnictwa w szkoleniu
 • Umowa uczestnictwa w kursie
 • Umowa uczestnictwa w konkursie
 • Najem ruchomości
 • Dzierżawa Nieruchomości na czas krótszy niż rok
 • Umowa Spółki Cywilnej
 • Ugoda
 • Oświadczenie woli
 • Przyjęcie Kwoty
 • Oświadczenie sprawcy wypadku
 • Sprzedaż samochodu

Jak mogę zweryfikować kontrahentów?

Weryfikowanie tożsamości kontrahentów odbywa się za pomocą:

 1. Wpisywanego nr PESEL (osoby fizyczne) lub nr NIP (przedsiębiorcy) w trakcie tworzenia umowy. Użytkownicy muszą podać faktyczny nr PESEL w trakcie tworzenia konta, gdyż tylko wówczas umowy zawierane przez takiego użytkownika wywołują skutki prawne.
 2. W celu dodatkowej weryfikacji kontrahenta istnieje możliwość zawarcia umowy z wykorzystaniem zdjęcia selfie. Dzięki selfie następuje weryfikacja obu stron umowy, gdyż zdjęcia są wykonywane “na żywo” (nie ma możliwości ściągnięcia z internetu zdjęcia i podstawienia go zamiast faktycznego).

Zatwierdzanie umowy z wykorzystaniem selfie jest trójstopniowe:

 1. Zrobienie selfie przez autora umowy i wysłanie dokumentu do kontrahenta.
 2. Zrobienie zdjęcia selfie przez kontrahenta i wysłanie zatwierdzonej umowy do autora.
 3. Weryfikacja zdjęcia kontrahenta przez autora umowy i ostateczne zatwierdzenie umowy.

Skontaktuj się z nami

Napisz e-mail

Dowiedz się więcej o Umownik

 • Twórcą Umownika jest LawBiz Technology sp. z o.o., poznański start-up, który projektuje narzędzia informatyczne oraz wspiera procesy prawne i elektroniczny obieg dokumentów skutecznych prawnie.

 • Aplikacja Umownik to finalista European Startup Days 2018 w kategorii client & lifestyle oraz Legal Tech Demo Day 2018 zorganizowanym przez The Heart Warsaw.

Sprawdź inne usługi z naszej oferty

Usługa Umownik świadczona jest dla klientów na podstawie odrębnej umowy, zawartej przez klienta z LawBiz Technology sp. z o.o. korzystanie z Umownik jest możliwe za pośrednictwem Mini Firma internet. Usługa Umownik skierowana jest do nowych i obecnych klientów banku, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Usługa Umownik jest dostępna dla klientów którzy zawrą z Santander Bank Polska S.A. umowę bankowości elektronicznej Mini Firma. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu dostępne są w placówkach Santander Bank Polska S.A., na stronie Santander.pl oraz pod numerem 1 9999 – opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 22.06.2020