Najczęściej wyszukiwane:

Oprocentowanie dla Firm

Lokaty prowadzone w złotych polskich

Lokaty terminowe

Lokaty terminowe

Lokaty terminowe

(Lokaty wyłącznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej)

Lokaty Biznes Impet

Lokaty Biznes Impet

(wyłącznie w Oddziale)

Lokata24 Biznes Impet

Lokaty prowadzone w walutach obcych

Rodzaj lokaty - waluta Waluta
  EUR USD GBP
Lokata terminowa 1 miesięczna (min. kwota otwarcia - 1 000 EUR, 1 000 USD, 500 GBP) 0,01% 0,10% 0,01%
Lokata terminowa 3 miesięczna (min. kwota otwarcia - 1 000 EUR, 1 000 USD, 500 GBP) 0,01% 0,10% 0,01%
Lokata terminowa 6 miesięczna (min. kwota otwarcia - 1 000 EUR, 1 000 USD, 500 GBP) 0,01% 0,10% 0,01%
Lokata terminowa 12 miesięczna (min. kwota otwarcia - 1 000 EUR, 1 000 USD, 500 GBP) 0,01% 0,10% 0,01%

Bank posiada w swojej ofercie również możliwość negocjacji indywidualnych warunków obsługi depozytowej od: 100 000 PLN, 30 000 EUR, 30 000 USD, 15 000 GBP, 45 000 CHF.

Lokaty odnawialne. Odsetki kapitalizowane po upływie okresu umownego.

Rachunki prowadzone w złotych polskich

Rachunki bieżące

Oprocentowanie

Rachunek bieżący 0,00%

Rachunki powiernicze

Oprocentowanie

Rachunek powierniczy 0,00%

Rachunki prowadzone w walutach obcych

Rachunki bieżące

Oprocentowanie

Rachunki bieżące (EUR, USD, CHF, GBP) 0,00%

Rachunki powiernicze

Oprocentowanie

Rachunki powiernicze EUR, USD, CHF, GBP) 0,00%

Stan na dzień 1.12.2017