Najczęściej wyszukiwane:

Oprocentowanie dla Firm

Lokaty prowadzone w złotych polskich

Lokaty terminowe

Lokaty terminowe

Lokaty terminowe

(Lokaty wyłącznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej)

Lokaty Biznes Impet

Lokaty Biznes Impet

(wyłącznie w Oddziale)

Lokata24 Biznes Impet

Lokaty prowadzone w walutach obcych

 

Bank posiada w swojej ofercie również możliwość negocjacji indywidualnych warunków obsługi depozytowej od: 100 000 PLN, 30 000 EUR, 30 000 USD, 15 000 GBP, 45 000 CHF.

Lokaty odnawialne. Odsetki kapitalizowane po upływie okresu umownego.

Rachunki prowadzone w złotych polskich

Rachunki prowadzone w walutach obcych

Stan na dzień 25.03.2020

Szczegółowe informacje o oprocentowaniu rachunków bieżących i lokat:
Tabela oprocentowania – oferta bieżąca
Tabela oprocentowania – oferta wycofana

Stawki oprocentowania są stałe i podawane w skali roku.

Kapitalizacja:

  • dla rachunków bieżących w złotych polskich kwartalna kalendarzowa,
  • dla rachunków bieżących w walutach obcych roczna kalendarzowa,
  • dla lokat – po upływie okresu umownego, z wyłączeniem Lokaty Biznes Dynamicznie Zarabiającej, gdzie odsetki dopisywane są do kwoty kapitału po każdym miesiącu.

W przypadku zerwania lokaty obowiązuje stopa 0%, z wyłączeniem Lokaty Biznes Dynamicznie Zarabiającej, dla której odsetki wypłacane są za każdy pełen miesiąc trwania lokaty.

Bank posiada w swojej ofercie również możliwość negocjacji indywidualnych warunków oprocentowania depozytów terminowych od: 100 000 PLN, 30 000 EUR, 30 000 USD, 45 000 CHF, 15 000 GBP.

Szczegółowe zasady dotyczące rachunków i lokat terminowych opisane są w załącznikach do Regulaminu kont dla firm dostępnych tutaj

* na Lokatę BIZNES IMPET – NOWE ŚRODKI mogą zostać wpłacone jedynie nowe środki klienta. Bank definiuje nowe środki jako środki, które powodują wzrost sumy stanów środków na rachunkach depozytów terminowych w PLN oraz rachunkach bieżących w PLN klienta w stosunku do stanu bazowego. Za stan bazowy uznaje się sumę stanów środków na depozytach terminowych w PLN na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w jakim otwierana jest lokata i średniego miesięcznego stanu środków dla miesiąca poprzedzającego miesiąc, w jakim otwierana jest lokata na rachunkach bieżących w PLN, których klient jest Posiadaczem, za wyjątkiem rachunku bieżącego z uruchomionym kredytem w rachunku;