Szukaj na stronie
Ilustracja mężczyzna pracujący na laptopie

Załóż lub rozwiń swoją firmę z MOCnymi w biznesie. Zapisz się na webinar i weź udział w konkursie.

Oprocentowanie dla Firm

Rachunki prowadzone w złotych polskich

Rachunki prowadzone w walutach obcych

Lokaty terminowe

Lokata24 Biznes Impet


Oprocentowanie jest stałe i podajemy je w skali roku

Lokata Biznes Impet


Oprocentowanie jest stałe i podajemy je w skali roku

Stan na dzień 10.02.2023 r.

Szczegółowe informacje o oprocentowaniu rachunków bieżących i lokat:
Tabela oprocentowania – oferta bieżąca Uruchomi się w nowym oknie
Tabela oprocentowania – oferta wycofana Uruchomi się w nowym oknie

Stawki oprocentowania:
- dla rachunków bieżących są zmienne i podawane w skali roku
- dla lokat są zmienne i stałe podawane w skali roku

Kapitalizacja:

  • dla rachunków bieżących w złotych polskich kwartalna kalendarzowa,
  • dla rachunków bieżących w walutach obcych roczna kalendarzowa,
  • dla lokat – po upływie okresu umownego, z wyłączeniem Lokaty Biznes Dynamicznie Zarabiającej, gdzie odsetki dopisywane są do kwoty kapitału po każdym miesiącu.

W przypadku zerwania lokaty obowiązuje stopa 0%, z wyłączeniem Lokaty Biznes Dynamicznie Zarabiającej, dla której odsetki wypłacane są za każdy pełen miesiąc trwania lokaty.

Bank posiada w swojej ofercie również możliwość negocjacji indywidualnych warunków oprocentowania depozytów terminowych od: 100 000 PLN, 30 000 EUR, 30 000 USD, 45 000 CHF, 15 000 GBP.

Szczegółowe zasady dotyczące rachunków i lokat terminowych opisane są w załącznikach do Regulaminu kont dla firm dostępnych tutaj