Uważaj na fałszywe reklamy w mediach społecznościowych. Oszuści wykorzystują wizerunek naszego banku i wyłudzają dane. Więcej na naszej stronie >

Najczęściej wyszukiwane:

Rachunki prowadzone w złotych polskich

Rachunki prowadzone w walutach obcych

Stan na dzień 07.08.2020

Szczegółowe informacje o oprocentowaniu rachunków bieżących i lokat:
Tabela oprocentowania – oferta bieżąca
Tabela oprocentowania – oferta wycofana

Stawki oprocentowania:
- dla rachunków bieżących są zmienne i podawane w skali roku
- dla lokat są zmienne i stałe podawane w skali roku

Kapitalizacja:

  • dla rachunków bieżących w złotych polskich kwartalna kalendarzowa,
  • dla rachunków bieżących w walutach obcych roczna kalendarzowa,
  • dla lokat – po upływie okresu umownego, z wyłączeniem Lokaty Biznes Dynamicznie Zarabiającej, gdzie odsetki dopisywane są do kwoty kapitału po każdym miesiącu.

W przypadku zerwania lokaty obowiązuje stopa 0%, z wyłączeniem Lokaty Biznes Dynamicznie Zarabiającej, dla której odsetki wypłacane są za każdy pełen miesiąc trwania lokaty.

Bank posiada w swojej ofercie również możliwość negocjacji indywidualnych warunków oprocentowania depozytów terminowych od: 100 000 PLN, 30 000 EUR, 30 000 USD, 45 000 CHF, 15 000 GBP.

Szczegółowe zasady dotyczące rachunków i lokat terminowych opisane są w załącznikach do Regulaminu kont dla firm dostępnych tutaj