Szukaj na stronie
Ilustracja mężczyzna pracujący na laptopie

Załóż lub rozwiń swoją firmę z MOCnymi w biznesie. Zapisz się na webinar i weź udział w konkursie.

Akredytywa obca

Skorzystaj z akredytywy i zabezpiecz swoje kontrakty handlowe z nowymi partnerami

 • Bezpieczeństwo przeprowadzania transakcji

  Akredytywa potwierdzona to zabezpieczenie przed ryzykiem wynikającym m.in. z sytuacji politycznej i gospodarczej kraju importera

 • Jasno sprecyzowane zasady

  Stosowanie powszechnych i przejrzystych zasad obsługi w oparciu o jednolite międzynarodowe reguły dotyczące akredytyw

 • Możliwość wyboru akredytywy

  Możliwość wyboru różnych rodzajów i form akredytyw

 • Pewność uzyskania zapłaty

  Pewność otrzymania zapłaty po przedstawieniu zgodnych dokumentów. W przypadku sprzedaży towaru w kredycie kupieckim można uzyskać wcześniejszą zapłatę

Rodzaje akredytyw

Wybierz akredytywę, która pozwoli rozwijać Twój biznes

 • Akredytywa niepotwierdzona

  Rola banku awizującego (banku eksportera) jest tu niewielka – ogranicza się do poinformowania beneficjenta (sprzedającego), że akredytywa została otwarta. Bank awizujący nie bierze na siebie żadnych zobowiązań. Jego rola ogranicza się do potwierdzenia autentyczności akredytywy, prowadzenia korespondencji, wysyłki dokumentów oraz rozliczenia płatności.

 • Akredytywa potwierdzona

  Bank awizujący przejmuje zobowiązanie banku otwierającego i zobowiązuje się do wypłaty eksporterowi (beneficjentowi/sprzedającemu) kwoty akredytywy na warunkach identycznych, co warunki akredytywy. Bank sprawdza dokumenty i ma obowiązek uregulować płatność eksporterowi (sprzedającemu) we własnym zakresie. Rozliczenia między bankami nie dotyczą beneficjenta akredytywy (sprzedającego), ponieważ są one niezależne.

 • Akredytywa przenośna

  Beneficjent (sprzedający) ma prawo do przeniesienia części lub całości uprawnień wiążących się z akredytywą na rzecz drugiego (wtórnego) beneficjenta. Wymogiem jest wyraźna dyspozycja wykonana przez bank importera (bank kupującego) i beneficjenta pierwotnego. Przeniesienie może wystąpić tylko jeden raz. Aby przeniesienie akredytywy było możliwe na więcej niż jednego beneficjenta, muszą być dozwolone częściowe dostawy.

Więcej o akredytywie obcej

Akredytywa obca – ułatwia prowadzenie biznesu

 • Akredytywa to pisemne zobowiązanie banku do zapłaty beneficjentowi (sprzedającemu) określonej sumy pieniędzy. Dzięki akredytywie możesz bezpiecznie rozliczać zobowiązania płatnicze pomiędzy Tobą a Twoim partnerem biznesowym.

  • Akredytywa jest otwierana przez bank na zlecenie firmy importującej (kupującego).
  • Beneficjent akredytywy (eksporter/sprzedający), aby otrzymać zapłatę, musi przedstawić zgodne dokumenty potwierdzające dostawę towaru/usługi.
  • Kwota, termin oraz warunki wypłaty pieniędzy są określone w akredytywie.
  • W akredytywie uczestniczą cztery strony: zleceniodawca (importer/kupujący), beneficjent (eksporter/sprzedający), bank otwierający akredytywę, bank pośredniczący (najczęściej jest to bank beneficjenta/sprzedającego).


  Przy akredytywie stosuje się zasady obsługi, oparte na międzynarodowych regułach (Jednolite Zwyczaje), które dotyczą akredytyw dokumentowych: wersja 2007 Publikacja ICC nr 600.

  Aby skorzystać z akredytywy, musisz mieć konto firmowe w Santander Bank Polska.

  • Możesz wykorzystać akredytywę (przenośną) jako środek płatniczy dla swoich dostawców i poddostawców.
  • Otrzymujesz możliwość przeniesienia wpływów z akredytywy na inny podmiot.
  • Dzięki potwierdzeniu akredytywy zyskujesz zabezpieczenie przed ryzykiem wynikającym m.in. z sytuacji politycznej i gospodarczej kraju importera.
  • Możesz skorzystać z nowoczesnych instrumentów finansowania eksportu, takich jak Forfaiting.

Dlaczego warto wybrać akredytywę w Santander Bank Polska?

 • zapewniamy bezpłatne konsultacje na każdym etapie przygotowania transakcji

 • sporządzamy projekty akredytyw

 • pomagamy w odczytywaniu i interpretowaniu warunków akredytyw

 • Bezpieczeństwo transakcji

  dzięki nowoczesnym systemom jesteśmy w stanie zapewnić najwyższe bezpieczeństwo transakcji – produkty obsługiwane są w ramach bankowości elektronicznej iBiznes24.

 • Santander Bank Polska jest częścią Grupy Banco Santander

  jednego z największych europejskich banków, co gwarantuje bezpieczeństwo lokowanych środków oraz dostęp do najnowszych rozwiązań płatniczych dostępnych w Europie

Jak otworzyć akredytywę?

Możliwości

 • 1

  Akredytywa jest otwierana przez bank obcy i przekazywana drogą SWIFT do Santander Bank Polska, który awizuje akredytywę eksporterowi.

 • 2

  Możesz otrzymać awizację w usługach iBiznes24 w module Trade Finance.

Wsparcie przy Akredytywie obcej

Porozmawiajmy – wybierz dogodną dla Ciebie formę kontaktu

 

 • Wyślij do nas wiadomość e-mail

  Napisz na adres hz@santander.pl

 • Centrum Obsługi
  Trade Finance

  Zadzwoń pod nr 22 586 84 84 
  (koszt połączenia zgodny
  z taryfą danego operatora)