Najczęściej wyszukiwane:

Gwarancje bankowe

Zabezpiecz spłatę zobowiązań Twojej firmy bez angażowania środków własnych 

  • Bezpieczeństwo transakcji
    Zabezpieczenie interesu firmy

    Zabezpiecz się przed nierzetelnymi kontrahentami

  • Otrzymaj zapłatę
    Otrzymaj zapłatę

    Wyegzekwuj należności zabezpieczone gwarancją

  • Gwarancja
    Z gwarancją się oszczędza

    Zyskaj finansowo – koszt gwarancji jest niższy niż kredyt

  • Jasno sprecyzowane zasady
    Jasno sprecyzowane zasady

    Korzystaj z przejrzystych zasad gwarancji, które wynikają z regulacji obowiązujących na całym świecie

Rodzaje gwarancji

Wybierz gwarancję, która pozwoli rozwijać Twój biznes

 

Rodzaje gwarancji

Rodzaje gwarancji

  • Gwarancje własne
  • Gwarancje obce

Rodzaje dostępnych gwarancji ze względu na przedmiot wierzytelności

  • Gwarancja przetargowa (wadialna)
  • Gwarancja należytego wykonania umowy/kontraktu, rękojmi
  • Gwarancja zwrotu zaliczki
  • Gwarancja spłaty kredytu
  • Gwarancja zapłaty za dostawę towarów lub wykonanie usług
  • Inne gwarancje

Więcej o Gwarancjach bankowych

Gwarancja bankowa zabezpiecza spłatę zobowiązań Twojej firmy i pozytywnie wpływa na wzrost Twojej wiarygodności. Nie wymaga angażowania środków własnych dla zabezpieczenia transakcji. Gwarancję możesz dopasować do potrzeb swojej firmy.

 

  • GWARANCJE WŁASNE:

    • Regulacje prawne dotyczące gwarancji, ryzyka związane z systemem prawnym, kulturą, zwyczajami, barierą językową ograniczone są dzięki jednolitym regułom i zwyczajom obowiązującym na całym świecie. Dla gwarancji podlegających URDG – wynikają z Jednolitych Reguł dla Gwarancji Płatnych na Żądanie – Publikacji Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu nr 758 (ICC Uniform Rules for Demand Guarantees URDG 758).
    • Wysokość gwarancji jest uzależniona od warunków transakcji między zleceniodawcą i beneficjentem.
    • Nie musisz angażować środków własnych w zabezpieczenie transakcji.
  • GWARANCJE OBCE:

    W przypadku gwarancji obcych Santander Bank Polska może być bankiem:
    1. Awizującym gwarancję beneficjentowi (potwierdzającym otrzymanie gwarancji na rzecz beneficjenta – klienta Santander Bank Polska), 
    2. Przyjmującym gwarancję jako prawną formę zabezpieczenia wierzytelności Santander Bank Polska, np. udzielanego kredytu, 
    3. Gwarantującym na podstawie regwarancji otrzymanej z banku trzeciego (w której jest beneficjentem).

  • GWARANCJĘ WŁASNĄ MOŻESZ UZYSKAĆ W RAMACH:

    1) Limitu na Gwarancje – jest to najlepsze rozwiązanie dla firm, które ze względu na charakter swojej działalności muszą wielokrotnie w ciągu roku dostarczać swoim kontrahentom gwarancje bankowe. Umożliwia szybki i elastyczny dostęp do pełnej oferty gwarancji (wystawianie gwarancji do salda przyznanego limitu) bez konieczności podpisywania odrębnych umów czy ustanawiania nowych zabezpieczeń. Zwiększa wiarygodność firmy w oczach kontrahentów.

    2) Umowy zlecenia na gwarancje pojedynczą.

    Otrzymanie gwarancji poprzedza proces kredytowy.

Dlaczego warto wybrać gwarancje w Santander Bank Polska?

  • Bezpieczeństwo transakcji

    Gwarancje w Santander Bank Polska to bezpieczeństwo transakcji. Dzięki nowoczesnym systemom jesteśmy w stanie zapewnić najwyższe bezpieczeństwo transakcji – produkty obsługiwane są w ramach bankowości elektronicznej iBiznes24.

  • Szybka i sprawna obsługa

    Oferujemy szybką i sprawną obsługę – w ramach linii na gwarancje możesz wielokrotnie dostarczać kontrahentom różnego rodzaju gwarancje bez konieczności podpisywania odrębnych umów czy ustanawiania nowych zabezpieczeń.

  • Kontakt email

    Santander Bank Polska oferuje e-Gwarancję – gwarancję bankową wystawianą w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Rozwiązanie to skraca czas potrzebny na uzyskanie gwarancji i dostarczenie uzgodnionego zabezpieczenia do Twojego kontrahenta.

  • Santander Bank Polska

    Santander Bank Polska jest częścią Grupy Banco Santander – jednego z największych europejskich banków, co gwarantuje bezpieczeństwo lokowanych środków oraz dostęp do najnowszych rozwiązań płatniczych dostępnych w Europie.

Dokumenty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska za czynności bankowe dla firm
1 Czerwiec 2019 r.
1133.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Zamów Gwarancje bankowe, jak Ci wygodnie

Przez bankowość elektroniczną lub w oddziale

  • iBiznes24
  • Oddział
Zaloguj się
Jeżeli korzystasz z usług iBiznes24 z aktywnym modułem Trade Finance.
Przyjdź do oddziału
Spotkaj się z doradcą i zapytaj o szczegóły oferty. Poinformuje Cię o wszystkich niezbędnych dokumentach.
Złóż wniosek
Złóż zlecenie o udzielenie gwarancji.

Wsparcie przy Gwarancjach bankowych

Porozmawiajmy – wybierz dogodną dla Ciebie formę kontaktu

 

Napisz do nas

Wyślij do nas
wiadomość e-mail

Wyślij do nas
wiadomość e-mail

Napisz na adres hz@santander.pl

Infolinia

Centrum Obsługi
Trade Finance

Centrum Obsługi
Trade Finance

Zadzwoń pod nr 22 586 84 84  (koszt połączenia zgodny z taryfą danego operatora)