Szukaj na stronie
Ilustracja mężczyzna pracujący na laptopie

Załóż lub rozwiń swoją firmę z MOCnymi w biznesie. Zapisz się na webinar i weź udział w konkursie.

Poręczenie POLFUND

Oferuje poręczenia dotychczasowym oraz nowym klientom banku, którzy ubiegają się o kredyt lub gwarancję w banku i nie mają wystarczającego zabezpieczenia

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

Istotą poręczenia jest przyjęcie przez POLFUND części ryzyka ponoszonego przez bank. Otrzymanie kredytu lub gwarancji zabezpieczonych poręczeniem POLFUND uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej dokonywanej przez bank na podstawie złożonego kompletu dokumentów

 • Większa szansa na otrzymanie kredytu lub gwarancji

  Poręczenie zwiększa szansę na uzyskanie kredytu lub gwarancji i jest bardzo dobrym zabezpieczeniem spłaty wszystkich rodzajów kredytów będących w ofercie banku, przeznaczonych dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Poręczenia dostępne są również dla kredytów w walutach obcych dla eksporterów uzyskujących wpływy walutowe.

 • Oszczędność czasu poprzez szybką procedurę uzyskania poręczenia

  Nie tracisz czasu, gdyż wszelkie dokumenty oraz formalności są wypełniane i realizowane w najbliższym oddziale banku obsługującym firmy. POLFUND dla usprawnienia procesu decyzyjnego współpracuje na bieżąco z doradcą, przesyłając wnioski i dokumenty on-line, dlatego decyzja wydawana jest maksymalnie do 2 dni od daty złożenia wniosku.

 • Elastyczność poręczeń POLFUND

  Oferta dostosowana jest do Twoich oczekiwań, poręczenia udzielane są na warunkach rynkowych, preferencyjnych w ramach programów wsparcia EFI lub zupełnie darmowych poręczeń z programów JEREMIE (z pomocą de minimis) w wybranych województwach.

 • Niskie koszty poręczenia

  Rozpatrzenie wniosku oraz przygotowanie oferty poręczeniowej jest BEZPŁATNE, opłata za udzielenie poręczenia pobierana jest po jego uzyskaniu, poręczenia z programów JEREMIE (z pomocą de minimis) w wybranych województwach są bezpłatne.

 • Fachowa obsługa

  Zapewniona przez doradców banku, którzy bezpośrednio współpracują ze specjalistami ds. poręczeń.

Dodatkowe informacje

W ramach oferty POLFUND dostępne są następujące rodzaje poręczeń:

 • Poręczenie standardowe

  Polecane w każdej sytuacji, gdy bank oczekuje zabezpieczenia kredytu, a przedsiębiorca nie posiada wystarczającego majątku na zabezpieczenie wnioskowanego kredytu lub nie chce angażować własnego majątku na zabezpieczenie.

 • Poręczenie pomostowe i o charakterze pomostowym

  Dedykowane przedsiębiorcom poszukującym zabezpieczenia m.in.: do czasu ustanowienia hipoteki na nieruchomości, zastawu lub ukończenia inwestycji.

 • Poręczenie dla gwarancji

  Dedykowane przedsiębiorcom poszukującym dodatkowego lub alternatywnego zabezpieczenia gwarancji bankowej bez angażowania własnych środków. Skuteczny instrument podnoszący bezpieczeństwo transakcji i ograniczający ryzyko niewywiązania się ze zobowiązań przez kontrahenta.

 • Poręczenie EKSPORT

  Dedykowane przedsiębiorcom uzyskującym wpływy z eksportu na poziomie minimum 30%. W tym przypadku istnieje również możliwość uzyskania poręczenia dla kredytu dewizowego.

 • Poręczenia udzielane w ramach funduszy unijnych

  Dedykowane przedsiębiorcom zamierzającym skorzystać z kredytu inwestycyjnego z dotacją Unii Europejskiej. Poręczenia udzielane na preferencyjnych warunkach w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI/COSME) oraz darmowe poręczenia w ramach Inicjatywy JEREMIE dystrybuowane w wybranych województwach w ramach dostępności środków.

Szczegóły dotyczące oferowanych przez POLFUND poręczeń dostępne są na stronie internetowej polfund.pl Uruchomi się w nowym oknie oraz w  oddziałach Santander Bank Polska i POLFUND FPK S.A.

Proste zasady, przejrzyste opłaty

Wysokość opłat uzależniona jest od nadanej klasy ryzyka banku i/lub funduszu.

Opłaty i prowizje

 

* zależnie od sytuacji, dla której poręczenie jest wymagane; na czas ustanowienia docelowego zabezpieczenia lub innych sytuacji okresowego braku zabezpieczenia

W każdym przypadku istnieje możliwość ustalenia indywidualnych warunków w zakresie opłat, w tym w ramach promocji i programów wsparcia POLFUND.

Cechy i zalety poręczenia

 • Poręczeniem mogą być objęte wszystkie rodzaje kredytów dostępne w banku oraz gwarancje bankowe (np. zapłaty za towar lub usługę, należytego wykonania kontraktu, zwrotu zaliczki, celna, przetargowa – wadialna, rękojmi lub spłaty kredytu zaciągniętego w innym banku).

 • POLFUND poręcza wszystkie rodzaje kredytów i gwarancji wyrażone w złotych polskich, wyjątkowo także produktów w walutach obcych znajdujących się w ofercie banku.

 • Alternatywna forma zabezpieczenia – poręczenie POLFUND może być doskonałą alternatywą dla innych zabezpieczeń, jak również brakiem konieczności ustanawiania zabezpieczenia na majątku firmy. Jednocześnie poręczenie POLFUND może uzupełniać inne zabezpieczenia np. gwarancję de minims lub inne rodzaje zabezpieczeń.

 • Wysoki poziom poręczenia – maksymalny poziom poręczenia wynosi 80% wnioskowanego kredytu lub gwarancji (z wyłączeniem odsetek, prowizji i innych kosztów kredytowych).

 • Elastyczne warunki – maksymalna kwota poręczenia jest uzależniona od potrzeb przedsiębiorcy i wynosi 3 mln PLN.

 • Długi okres ważności – okres ważności poręczenia wynosi do 8 lat.

 • Decyzja o poręczeniu – standardowo od 1 do 2 dni.

 • Podstawowym zabezpieczeniem poręczenia POLFUND jest weksel in blanco.

Jak zamówić?

 • Aby otrzymać Poręczenie POLFUND wystarczy odwiedzić jeden z oddziałów Santander Bank Polska S.A.

 • Doradca przedstawi szczegóły oferty i poinformuje o niezbędnych dokumentach.