Polecenie wypłaty w obrocie z zagranicą

Polecenie wypłaty w obrocie z zagranicą

Polecenie wypłaty to łatwy i tani sposób na zapłatę partnerowi zagranicznemu lub przyjęcie płatności od niego

 • Prosta forma rozliczania transakcji
  Najlepsze rozwiązanie

  Polecenie wypłaty to tania i prosta forma rozliczania transakcji

 • Tryby realizacji wypłat
  Szybko, szybciej, najszybciej

  W zależności od rodzaju polecenia wypłaty dostępne są różne tryby realizacji – zwykły, pilny i ekspresowy

 • Internetowe polecenie zapłaty
  Również przez internet

  Polecenia wypłaty można składać w placówce banku, jak również za pomocą bankowości elektronicznej

Dodatkowe informacje

Z rachunku w Santander Bank Polska

Klient wskazuje odbiorcę, a Santander Bank Polska wykonuje złożoną dyspozycję przekazania określonej kwoty. Polecenie wypłaty realizowane jest z rachunku klienta prowadzonego w Santander Bank Polska. W ten sposób można zarówno zapłacić swojemu partnerowi zagranicznemu, jak i przyjąć płatność od niego.

W różnych walutach

W Santander Bank Polska polecenia wypłaty wykonywane są w walutach obcych i w PLN. Istnieje możliwość realizacji polecenia wypłaty w walutach zawartych w Wykazie walut, nieujętych w tabeli kursowej Santander Bank Polska. Informacja o tych walutach dostępna jest w oddziałach banku.

Atrakcyjne kursy przy dużych kwotach

W przypadku transakcji na kwoty przekraczające 50 tys. EUR istnieje możliwość negocjowania kursu walutowego.

Dostępne tryby realizacji
 1. Dla płatności UUP w euro:
  • tryb zwykły – rachunek dostawcy odbiorcy uznany zostanie następnego dnia roboczego Banku po dniu złożenia zlecenia płatniczego przez Płatnika (Zleceniodawcę),
  • tryb ekspresowy – rachunek dostawcy odbiorcy uznany zostanie w dniu złożenia zlecenia płatniczego przez Płatnika (Zleceniodawcę)
 2. Dla poleceń wypłaty SEPA:
  • tryb zwykły – rachunek dostawcy odbiorcy uznany zostanie następnego dnia roboczego Banku po dniu złożenia zlecenia płatniczego przez Płatnika (Zleceniodawcę);
 3. Dla poleceń wypłaty TARGET:
  • tryb ekspresowy – rachunek dostawcy Odbiorcy uznany zostanie w dniu złożenia zlecenia płatniczego przez Płatnika (Zleceniodawcę).
 4. Dla pozostałych poleceń wypłaty:
  • tryb zwykły – rachunek dostawcy odbiorcy uznany zostanie drugiego dnia roboczego Banku po dniu złożenia zlecenia płatniczego przez Płatnika (Zleceniodawcę),
  • tryb pilny (PLN, EUR, USD, GBP) – rachunek dostawcy odbiorcy uznany zostanie następnego dnia roboczego Banku po dniu złożenia zlecenia płatniczego przez Płatnika (Zleceniodawcę),
  • tryb ekspresowy (PLN, EUR, USD, GBP) – rachunek dostawcy odbiorcy uznany zostanie w dniu złożenia zlecenia płatniczego przez Płatnika (Zleceniodawcę).

Polecenia wypłaty realizowane są zgodnie z obowiązującym w Santander Bank Polska cut off time – czyli godzinami przyjmowania zleceń od Klientów.

Elektroniczne potwierdzenie

Doskonały sposób na bieżące monitorowanie wszystkich transakcji dewizowych na rachunku Twojej firmy – elektroniczne potwierdzenie każdej transakcji otrzymasz na Twój e-mail. Więcej

Komunikat MT101 (Request for Transfer)

Umożliwimy Ci zlecanie przelewów z zagranicy i zdalne zarządzanie Twoimi rachunkami, bez konieczności podróży i ustanawiania pełnomocników. Więcej

Santander Bank Polska w systemie SEPA

SEPA – (Single Euro Payments Area) to system rozliczeń dla płatności w EUR realizowanych na terenie UE oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, Szwajcarii.

Santander Bank Polska uczestniczy w rozliczeniach płatności SEPA zarówno od strony odbioru komunikatów walutowych w EUR, jak i ich wysyłki.

Polecenie wypłaty SEPA musi spełniać następujące warunki:

 • waluta zlecenia płatniczego euro,
 • numer rachunku odbiorcy zgodny ze standardem IBAN,
 • bank odbiorcy będący uczestnikiem SEPA (Jednolity Obszar Płatności w Euro),
 • opcja kosztowa SHA,
 • tryb realizacji zwykły.
Santander Bank Polska bezpośrednim uczestnikiem systemu TARGET2

Polecenie wypłaty Target – jest to zlecenie płatnicze rozliczane poprzez system Target2, który umożliwia dokonywanie transakcji w walucie EUR. Rozliczenia w oparciu o Target2 są najszybszą ścieżką realizacji płatności. Jest to system rozliczeń w czasie rzeczywistym (RTGS). Oznacza to, że należność może trafić na rachunek odbiorcy nawet w ciągu kilkudziesięciu minut. Santander Bank Polska, należąc do systemu TARGET2, uczestniczy w rozliczeniach poleceń wypłaty TARGET zarówno od strony odbioru komunikatów jak walutowych w EUR i ich wysyłki.

Aby polecenie wypłaty zostało wysłane za pośrednictwem systemu Target2 musi spełniać następujące warunki:

 • waluta zlecenia płatniczego euro,
 • numer rachunku odbiorcy; w przypadku przekazania środków do kraju, w którym obowiązuje IBAN – zgodny ze standardem IBAN,
 • kod identyfikacyjny banku odbiorcy (kod BIC),
 • bank odbiorcy będący uczestnikiem TARGET (Transeuropejski Zautomatyzowany System Ekspresowego Transferu Płatności), tryb realizacji ekspresowy.

Lista uczestników TARGET2

Na czym polega specyfika poleceń wypłaty wysyłanych do USA?

Przy poleceniach wypłaty wysyłanych do USA bardzo istotne jest podanie numeru rozliczeniowego banku amerykańskiego zwanego numerem ABA lub Fedwire/Routing, składającego się z 9 cyfr np. „021000021” Aby uniknąć reklamacji i opóźnień w przekazaniu środków do odbiorcy, należy wskazać ten właśnie numer zamiast BIC Banku Odbiorcy. W Stanach Zjednoczonych nie obowiązuje określony standard rachunku, dlatego długość znaków rachunku odbiorcy może być różna.

Zabezpieczenie przed zmianami kursu

Firma, stosująca rozliczenia w formie poleceń wypłaty, może dodatkowo zabezpieczyć się przed niekorzystną zmianą kursu poprzez zawarcie terminowej transakcji walutowej (forward).

Dokumenty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska za czynności bankowe dla firm - część 1
16 Grudzień 2019 r.
384.5 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Zasady realizacji płatności w rublu rosyjskim (RUB)
20 Marzec 2019 r.
296.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Lista VO-kodów
20 Marzec 2019 r.
139.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Zasady realizacji transakcji w renminbi (juan chiński, CNY)
22 Kwiecień 2020 r.
24.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Lista korespondentów Santander Bank Polska
20 Marzec 2019 r.
193.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

Jak zrealizować?

Przez bankowość elektroniczną lub w oddziale

 • Bankowość elektroniczna
 • Oddział
Polecenie wypłaty można zrealizować również w kanałach elektronicznych oraz aplikacji mobilnej
Aby zrealizować polecenie wypłaty wypełnij dyspozycję
Złoż dyspozycję wystawienia polecenia wypłaty w Oddziale