Najczęściej wyszukiwane:

Tarcza finansowa PFR

rządowy program wsparcia przedsiębiorstw, który powstał w związku z epidemią COVID-19.
Program przeciwdziała skutkom epidemii – zapobiega ryzyku masowej upadłości przedsiębiorstw oraz zwolnień pracowników i chroni stabilność polskiej gospodarki.