Najczęściej wyszukiwane:
  • Szybka informacja

    Bank przekazuje potwierdzenia poleceń wypłaty na wskazany przez klienta adres e-mail

  • Dla zleceniodawcy i odbiorcy

    Potwierdzenia poleceń wypłaty mogą być przysyłane zarówno w przypadku poleceń wypłaty wychodzących, jak i przychodzących

  • Szeroka grupa użytkowników

    Z elektronicznego potwierdzenia polecenia wypłaty mogą korzystać krajowe i zagraniczne podmioty gospodarcze oraz inne jednostki organizacyjne

Elektroniczne potwierdzenie poleceń wypłaty

Doskonały sposób na bieżące monitorowanie wszystkich transakcji dewizowych na rachunku Twojej firmy – elektroniczne potwierdzenie każdej transakcji otrzymasz na Twój e-mail

Dodatkowe informacje

  • Stosowanie elektronicznego potwierdzenia polecenia wypłaty sprzyja optymalizacji zarządzania środkami finansowymi firmy.

Dokumenty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm - obowiązująca od 30.06.2021
30 Czerwiec 2021 r.
394.9 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

Jak skorzystać?

1

Podpisz umowę

Warunkiem korzystania z usługi jest podpisanie – w oddziale Santander Bank Polska – odpowiedniej Umowy w której wskazuje się adres/y e-mail, na który/które Santander Bank Polska będzie przekazywał potwierdzenia wykonanych/otrzymanych poleceń wypłaty.

2

Dowiedz się więcej

Szczegółowych informacji na temat usługi udzielają doradcy w oddziałach Santander Bank Polska.