Szukaj na stronie
Ilustracja mężczyzna pracujący na laptopie

Załóż lub rozwiń swoją firmę z MOCnymi w biznesie. Zapisz się na webinar i weź udział w konkursie.

Bezpieczeństwo bankowości internetowej
i mobilnej dla firm

Bezpieczeństwo bankowości internetowej małych i średnich firm

Zasady poniżej opisane obejmują usługi Mini Firma i Moja Firma Plus

Bezpieczne logowanie

Symbol kłódki – szyfrowane połączenie i certyfikat stron www

Bezpieczne korzystanie z bankowości internetowej

Potwierdzanie dyspozycji

Obecnie w Mini Firma/Moja Firma plus masz do wyboru trzy narzędzia autoryzacyjne do potwierdzania Twoich transakcji: mobilną autoryzację, smsKod oraz token. 

Bezpieczeństwo bankowości mobilnej małych i średnich firm

Bezpieczne pierwsze kroki z aplikacją Mini Firma mobile
/Moja Firma plus mobile

Bezpieczne korzystanie z aplikacji Mini Firma mobile/Moja Firma plus mobile

 • Poniżej prezentujemy ważne zalecenia dotyczące bezpiecznego korzystania z aplikacji Mini Firma mobile/Moja Firma plus mobile:

  • Dbaj o zachowanie poufności swoich haseł PIN, nie podawaj ich nawet pracownikom banku;
  • W razie podejrzenia, że Twoje hasło PIN zostało ujawnione, natychmiast je zmień lub zablokuj usługi Mini Firma/Moja Firma plus kontaktując się z najbliższą placówką banku lub telefonicznie;
  • Używaj unikalnych haseł do różnych usług i serwisów;
  • Zmieniaj okresowo hasła do logowania w usługach np. raz na miesiąc;
  • Pamiętaj, że Bank w korespondencji e-mail lub SMS-owej nigdy nie prosi o:
   - numer Twojego telefonu, PIN lub NIK;
   - dane dotyczące kart (numer karty, data ważności, kod CVV/CVC);
  • Jeżeli połączenie z aplikacją Mini Firma mobile/Moja Firma plus mobile zostanie zerwane (np. z winy operatora telekomunikacyjnego), zaloguj się ponownie do usługi i sprawdź, czy system zapamiętał ostatnie zlecenia złożone w aplikacji;
  • Po zakończeniu korzystania z aplikacji bezwzględnie zakończ pracę używając opcji Wyloguj dostępnej w głównym menu;
  • Nie pozostawiaj telefonu bez nadzoru i nie udostępniaj go osobom trzecim.

Potwierdzanie transakcji w aplikacji Mini Firma mobile/Moja Firma plus mobile

W nowej aplikacji Santander mobile domyślym narzędziem autoryzacji jest Mobilna autoryzacja. Transakcje potwierdzisz tylko w zarejestrowanym urządzeniu mobilnym.

Utrata urządzenia mobilnego i narzędzi autoryzacyjnych

W przypadku utraty, kradzieży, przywłaszczenia, użycia przez osobę nieuprawnioną tokena lub urządzenia mobilnego, w tym telefonu, na który otrzymujesz smsKody należy niezwłocznie zablokować te urządzenia:

Usunięcie urządzenia mobilnego z listy zaufanych (zarejestrowanych)

Jeśli nie korzystasz z danego urzadzenia mobilnego np. sprzedajesz lub przekazujesz innej osobie, to usuń je z listy swoich zaufanych. Zaloguj się do Mini Firma i Moja Firma Plus wybierając z górnego menu Ustawienia => Rejestracja telefonu i tabletu => Usuń.

Ogólne zasady bezpiecznego korzystania z aplikacji Mini Firma mobile/Moja Firma plus mobile

Poza ww. zaleceniami bezpieczeństwa pamiętaj o przestrzeganiu następujących zasad:

 • Nigdy nie instaluj aplikacji niewiadomego pochodzenia. W ustawieniach dotyczących bezpieczeństwa telefonu wyłącz opcję „Nieznane źródła”, która zezwala na instalację programów o nieznanym pochodzeniu. Instaluj oprogramowanie wyłącznie z zaufanych źródeł – tylko z oficjalnych sklepów producentów systemów operacyjnych (Sklepy Google Play, App Store lub Windows Market Place). Nie instaluj aplikacji przesłanych linkiem przez sms lub wiadomość e-mail.
 • Twój telefon jest małym komputerem, który pracuje w oparciu o system operacyjny. Pamiętaj o aktualizowaniu systemu oraz instalacji dodatkowego oprogramowania antywirusowego.
 • Stosuj hasło dla blokowania telefonu, jeśli Twój telefon na to pozwala. W ten sposób zabezpieczysz telefon przed dostępem osób niepowołanych. Hasło do blokowania telefonu możesz włączyć wybierając tę opcję w ustawieniach Twojego telefonu.
 • Wyłącz „Bluetooth”, jeśli z niego nie korzystasz, aby nie pozwolić na zdalne połączenie z Twoim urządzeniem przez osoby nieuprawnione.
 • Zwróć uwagę na bezpieczeństwo Twojej sieci Wifi. Twoja sieć Wifi powinna być zabezpieczona hasłem, aby uniemożliwić przejęcie danych.
 • Nie korzystaj z aplikacji Mini Firma mobile/Moja Firma plus mobile przez ogólnodostępną, niezabezpieczoną sieć publiczną. Korzystanie z takiej sieci może skutkować utratą Twoich wrażliwych danych.
 • Stosuj Żelazne zasady bezpieczeństwa

Komunikaty

Komunikaty o bezpieczeństwie bankowości internetowej i mobilnej

Jak Bank dba o Twoje bezpieczeństwo?

Zapewnienie bezpieczeństwa usług bankowości internetowej i mobilnej jest dla nas największym priorytetem. Dlatego stale doskonalimy nasze usługi, pracujemy nad nowym rozwiązaniami, które nie tylko zwiększają poziom zabezpieczeń, jak również przyczyniają się do większego komfortu korzystania z Mini Firma i Moja Firma Plus. Mamy nowoczesną i sprawdzoną infrastrukturę, doświadczenie i wykwalifikowaną kadrę pracowników.

W pozostałych zakładkach znajdziesz zbiór najważniejszych informacji z zakresu wdrożonych rozwiązań, jak i dodatkowych możliwości, które oferujemy, aby podnieść poziom Twojego bezpieczeństwa.

Niezależnie od ochrony, którą gwarantujemy, bezpieczeństwo zgromadzonych pieniędzy na Twoim rachunku zależy również od Ciebie.

Rozwiązania stosowane przez bank

Rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo korzystania z usług bankowości elektronicznej

Przedstawiliśmy tylko kilka wybranych metod, które stosujemy, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa. Wprowadziliśmy wiele innych rozwiązań, które z uwagi na swój poufny charakter nie mogły zostać opublikowane. Pamiętaj, że niezależnie od ochrony, którą zapewnia Bank, bezpieczeństwo pieniędzy zgromadzonych na rachunkach bankowych zależy również od Ciebie.

Dlatego zachęcamy Cię do uważnego przeczytania o:

Pamiętaj, aby regularnie poszerzać swoją wiedzę na temat istniejących zagrożeń, które zamieszczamy na stronie. Dzięki temu będziesz miał świadomość, jakie obecnie metody stosowane są przez przestępców i będziesz mógł ustrzec się przed kłopotami.
Jeśli działanie bankowości internetowej i mobilnej wzbudziło Twoje wątpliwości – przerwij czynność i natychmiast skontaktuj się z nami.

Żelazne zasady bezpieczeństwa

Żelazne zasady korzystania z bankowości internetowej i mobilnej dla firm

 1. Zwracaj uwagę na wygląd usług, komunikaty i powiadomienia w trakcie logowania i podczas korzystania z usług. Pamiętaj, że przestępcy podszywając się pod bank starają się wiarygodnie odwzorować serwis transakcyjny. Jeśli jakikolwiek element strony, czy też sposób jej działania będzie budzić Twoje zastrzeżenia – przerwij korzystanie z usług oraz skontaktuj się z nami.
 2. Pamiętaj, że smsKod lub kod z tokena służą wyłącznie do potwierdzenia Twoich dyspozycji! Bank nie prosi o ich podanie w innych sytuacjach. Jeśli zauważysz dodatkowe pola do podania haseł jednorazowych lub jakiekolwiek inne nieprawidłowości – nie podejmuj kolejnych prób, natychmiast skontaktuj się z nami.
 3. Nie instaluj i nie aktualizuj oprogramowania z innych źródeł niż sklepy z aplikacjami i oficjalne strony producenta, aby uniknąć przejęcia Twojego urządzenia przez przestępców. Pamiętaj, że bank nigdy nie prosi o zainstalowanie dodatkowego oprogramowania dla zwiększenia bezpieczeństwa bankowości internetowej i mobilnej. Przed pobraniem aplikacji, sprawdzaj do jakich danych aplikacja będzie miała dostęp (nie nadawaj praw administratora i chroń swoje dane w tym informacje o swoich kartach bankowych) 
 4. Sprawdzaj zgodność numeru rachunku odbiorcy przed potwierdzeniem transakcji (smsKodem, tokenem). Jeśli korzystasz z koszyka przelewów, paczek transakcji to zawsze sprawdzaj czy numer rachunku odbiorcy nie uległ podmianie.
 5. Zawsze czytaj pełną treść smsKodu, zwracaj uwagę na numer rachunku, kwotę i dane odbiorcy. Jeśli te dane nie będą zgodne z Twoją dyspozycją, przerwij ją i skontaktuj się z nami.
 6. Nie otwieraj wiadomości e-mail pochodzących od nieznanych adresatów, jak i przesyłanych w treści linków oraz załączników. Pamiętaj, że wystarczy jedno nieprzemyślane kliknięcie, by zainfekować Twoje urządzenie złośliwym oprogramowaniem.
 7. Loguj się do bankowości internetowej przez stronę www.santander.pl lub w przeglądarce wpisz adres www.centrum24.pl. Do logowania nigdy nie używaj linka otrzymanego w wiadomości e-mail. Nie wchodź też na stronę logowania wyszukaną za pomocą wyszukiwarki.
 8. Sprawdzaj, czy na pasku adresu bankowości internetowej znajduje się kłódka. Jest to gwarancja, że Twoje połączenie jest szyfrowane. Dodatkowo zwróć uwagę, czy certyfikat został wystawiony dla adresu www.centrum24.pl.
 9. Dbaj o to, aby oprogramowanie na Twoim urządzeniu, było aktualne i legalne. Zwróć szczególną uwagę na system operacyjny, program antywirusowy oraz przeglądarkę. Miej świadomość, że przestępcy często wyszukują luki w oprogramowaniu. Dzięki temu utrudnisz im działanie!
 10. Korzystaj z bezpiecznej sieci internetowej. Nie loguj się z nieznanej, ogólnodostępnej, niezabezpieczonej sieci (zarówno prywatnej, jak i publicznej). Jeśli korzystasz z WI-FI, zabezpiecz ją hasłem.
 11. Chroń swoje dane do logowania (NIK, hasło). Nie udostępniaj danych do logowania nikomu i nigdzie, także współpracownikom (np. przez telefon, e-mail, media społecznościowe). Dane do logowania są nadawane wyłącznie jednemu użytkownikowi. Dzięki temu nie dopuścisz do ich przejęcia przez nieuprawnione osoby.
 12. Pamiętaj, aby wyłączyć „Bluetooth”, jeśli aktualnie z niego nie korzystasz. W ten sposób uchronisz się przed ewentualną utratą danych z urządzenia mobilnego.
 13. Korzystaj z możliwości dwuosobowej autoryzacji dyspozycji i zarządzaj uprawnieniami poszczególnych użytkowników (nie dotyczy usługi Mini Firma).
 14. Korzystaj z bankowości internetowej na kontach o ograniczonych uprawnieniach. Nie wykorzystuj do codziennej pracy na swoim komputerze konta administracyjnego systemu operacyjnego.
 15. Do pracy z bankowością internetową zalecamy korzystanie z osobnego komputera, na którym nie ma dostępu do poczty e-mail, a użytkownicy nie otwierają stron internetowych poza centrum24.pl i santander.pl.
 16. Regularnie poszerzaj swoją wiedzę na temat istniejących zagrożeń – czytaj aktualne ostrzeżenia zamieszczone w sekcji Komunikaty. Dzięki temu poznasz metody stosowane przez przestępców i unikniesz kłopotów. Pamiętaj, że bezpieczeństwo zgromadzonych na rachunkach środków zależy również od Ciebie! Zapoznaj się z sekcjami o:
 17. Jeśli działanie bankowości internetowej i mobilnej wzbudziło Twoje wątpliwości – przerwij czynność i natychmiast skontaktuj się z nami.