Raport bieżący nr 38 (2021)

30 grudnia 2021

Utworzenie rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w Grupie Santander Bank Polska S.A.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w związku z decyzjami podjętymi w dniu 30 grudnia 2021 r. przez Bank oraz przez Santander Consumer Bank S.A. ("SCB") będącą spółką zależną Banku, wpływ rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na skonsolidowany wynik przed opodatkowaniem IV kwartału 2021 r. wynosi 561 mln złotych, w tym Bank 454 mln złotych oraz SCB 107 mln złotych.

Dodatkowe informacje szczegółowe dotyczące wymienionych rezerw ujawnione zostaną w raporcie rocznym za rok 2021.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.