Lista raportów

Raport bieżący nr 37 (2021)

22 grudnia 2021

Rozliczenie emisji bankowych papierów wartościowych Santander Bank Polska S.A. serii 1/2021.

Nawiązując do raportów bieżących nr 29/2021 z dnia 24 listopada 2021 roku oraz nr 36/2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku, Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") niniejszym informuje, że w dniu 22 grudnia 2021 roku nastąpiło rozliczenie emisji bankowych papierów wartościowych serii 1/2021 ("BPW") wyemitowanych przez Bank. Wszystkie BPW na łączną kwotę 750.000.000,00 PLN zostały objęte przez posiadaczy, na warunkach określonych w raporcie bieżącym nr 36/2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.