Tarcza Finansowa PFR - młody biznesmen przy komputerze w nowoczesnym biurze

Webinar PFR

Zobacz webinar na którym eksperci PFR wyjaśnili, jak rozliczyć subwencję z Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla MŚP – kliknij

Ważne! Regulamin oraz wszystkie informacje o procesie rozliczenia i umarzania subwencji dla mikrofirm i MŚP w ramach Tarczy Finansowej 2.0
znajdziesz na stronie internetowej

 

Czym jest Tarcza Finansowa PFR 2.0

Tarcza Finansowa PFR 2.0 to program wsparcia przedsiębiorców. Dotyczy branż, które musiały znacząco ograniczyć działalność w związku z pandemią COVID-19.

 

Rozliczenie subwencji dla mikrofirm i MŚP

Proces rozliczeń – bankowość elektroniczna

PFR rozliczy Twoją subwencję na podstawie wniosku, który złożysz w bankowości elektronicznej. W odróżnieniu od procesu rozliczeń Tarczy Finansowej PFR 1.0 formularze wniosków nie będą zawierać wstępnej propozycji rozliczenia.

Pamiętaj!

Złóż wniosek w tym samym banku, w którym Twoja firma składała wniosek o wypłatę subwencji.

Zaloguj się do Santander internetZaloguj się do iBiznes24

Ważne terminy

Rozliczenia Tarczy 2.0 będą odbywać się w trzech etapach:

Rozliczenie małych i średnich firm:
 • Od 18 listopada 2021 r. do 15 stycznia 2022 r.  - złóż oświadczenie o rozliczeniu, jeśli prowadzisz małe lub średnie przedsiębiorstwo. 

  Ważne! PFR wprowadził dodatkowy termin od 18 do 23 stycznia 2022 r. na rozliczenie subwencji z Tarczy Finansowej PFR dla MŚP.
   
 • Po upływie wyznaczonego terminu, PFR nie będzie mógł rozliczyć Twojej subwencji.
Rozliczenie mikrofirm:
 • Od 19 stycznia do 28 lutego 2022 r.  - złóż oświadczenie o rozliczeniu, jeśli prowadzisz mikrofirmę.
 • Po upływie wyznaczonego terminu, PFR nie będzie mógł rozliczyć Twojej subwencji.

  Ważne! PFR wprowadził dodatkowy termin od 15 do 28 marca 2022 r. na rozliczenie subwencji z Tarczy Finansowej PFR dla mikrofirm.

 Do końca lipca 2022 r. PFR wyda Ci jedną z trzech decyzji:

 • Określi kwotę subwencji, której nie musisz zwracać.
 • Wezwie do zwrotu całej subwencji.
 • Poinformuje Cię, że nie może określić kwoty subwencji, której nie musisz zwracać.

Ważne!
Termin, w którym złożysz oświadczenie nie wpłynie na czas podjęcia decyzji przez PFR.

Warunki rozliczenie subwencji

 • ikona
  Mikrofirmy

  Całkowite umorzenie subwencji finansowej otrzymasz, jeśli Twoja firma spełni oba poniższe warunki:

  • nieprzerwane utrzymanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2021 r.
  • utrzymanie średniego poziomu zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do liczby pracowników, na których Twoja firma otrzymała subwencję.

  PFR sprawdzi te warunki automatycznie na podstawie danych z ZUS, dlatego nie załączaj do wniosku żadnych dokumentów i zaświadczeń.

  Formularz oświadczenia o rozliczeniu dla mikrofirm zawiera numer konta, na który możesz wpłacić pieniądze z subwencji, jeśli chcesz je zwrócić przed wydaniem decyzji przez PFR.

  Spłaty, które dokonała Twoja firmą  przed dniem wydania decyzji przez PFR pomniejszają saldo subwencji do umorzenia.

  Twoja firma musi zwrócić nieumorzoną część subwencji finansowej do 15 września 2022 r. 

 • ikona
  MŚP

  Całkowite umorzenie subwencji finansowej otrzymasz, jeśli Twoja firma spełni oba poniższe warunki: 

  • nieprzerwane utrzymanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2021 r.
  • rozliczenie nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej.

  We wniosku o subwencję Twoja firma prognozowała przychody oraz koszty stałe za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r.

   Aby rozliczyć subwencję:

  • podaj rzeczywiste koszty stałe oraz wysokość przychodów dla tego okresu. Pomocny w wyliczeniu tej różnicy będzie specjalny kalkulator, z którego możesz skorzystać w formularzu rozliczenia,
  • sprawdź, czy nastąpiła nadwyżka między wartością subwencji wyliczoną w oparciu o przewidywaną wartość kosztów stałych oraz wysokość spadku przychodów, a subwencją, którą otrzymałaby Twoja firma w oparciu o kwotę rzeczywistych kosztów stałych oraz rzeczywistą wysokość spadku przychodów.

  Jeśli taka nadwyżka występuje, Twoja firma musi ją zwrócić do 30 czerwca 2022 r. na indywidualne konto wskazane w potwierdzeniu oświadczenia.

  Pamiętaj!

  • Aby poprawnie rozliczyć subwencję, załącz pliki JPK w postaci xml lub zip wygenerowane z programów księgowych. W zależności od rachunkowości, jaką prowadzisz, będą to pliki JPK_PKPIR lub JPK_KR. Przygotuj osobne pliki za okres listopad-grudzień 2020 oraz za okres styczeń-marzec 2021 r.

  Kwota wskazana w oświadczeniu o rozliczeniu nie musi równać się kwocie, którą Twoja firma musi zwrócić na rzecz PFR. Jeżeli Twoja firma częściowo spłaciła subwencję przed terminem złożenia oświadczenia o rozliczeniu, pomniejsz kwotę wskazaną w oświadczeniu o wartość wszystkich dokonanych zwrotów w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0.

Wymagane oświadczenia i inne informacje – mikrofirmy i MŚP

 • Jeśli Twoja firma nie dołączyła poprawnych dokumentów o umocowaniu, w oświadczeniu o rozliczeniu subwencji pojawi się pole, tzw. oświadczenie retrospektywne. Zaznaczając je poświadczysz, że osoba, która składała wniosek była umocowana  do złożenia wniosku o udzielenie subwencji. Gdy złożysz oświadczenie dodatkowo dostarcz do banku dokumenty potwierdzające umocowanie w ciągu 14 dni.
 • Jeśli Twoja firma nie potwierdziła jeszcze wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, musisz potwierdzić wpis w formularzu.
 • PKD, które deklarujesz w formularzu ma charakter informacyjny. Podaj wiodące PKD firmy, które nie musi być związane z listą 54 kodów PKD, które warunkowały udział w programie.

Kto mógł skorzystać z subwencji dla mikro, małych i średnich firm

Twoja firma mogła skorzystać z finansowania jeśli:

 1. Spełniasz warunki liczby pracowników, sumy bilansowej i rocznego obrotu:
 • Jesteś mikroprzedsiębiorcą - ikona małego sklepu
  Jesteś mikroprzedsiębiorcą

  zatrudniasz od 1 do 9 pracowników, Twój roczny obrót lub suma bilansowa za 2019 rok nie przekracza 2 mln euro.

  W Twojej firmie przychody ze sprzedaży spadły przynajmniej o 30% w jednym z dwóch okresów:

  • od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do okresu od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 roku lub
  • od 1 października 2020 do 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do okresu od 1 października 2019 do 31 grudnia 2019 roku.
 • Prowadzisz małe lub średnie przedsiębiorstwo - ikona biurowca
  Prowadzisz małe lub średnie przedsiębiorstwo

  zatrudniasz do 249 pracowników, a Twój roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

  W Twojej firmie przychody ze sprzedaży spadły o przynajmniej 30% w okresie (pokrycie kosztów stałych będzie możliwe za okres, w którym Twoja firma odnotowała co najmniej 30% spadek obrotów gospodarczych):

  • od 1 listopada do 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do okresu od 1 listopada do 31 grudnia 2019 roku (spadek obrotów gospodarczych w oparciu o dane rzeczywiste); lub
  • od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku w porównaniu do okresu od 1 stycznia do 31 marca 2019 r. (spadek obrotów gospodarczych w oparciu o Twoją prognozę, a jeżeli w chwili składania wniosku masz dane rzeczywiste, wskazujesz te dane).
2. Prowadzisz działalność oznaczoną kodem PKD wskazanym przez PFR

Wskazany kod PKD nie musi być przeważającym kodem PKD Przedsiębiorcy. Jeśli Twoja firma zarejestrowana jest pod wieloma PKD – wybierz jeden ale z listy określonej Programem.

Sprawdź, czy PKD Twojej firmy jest na liście. Zobacz pełną listę branż tutaj

Oficjalną listę branż, dla których przeznaczone jest wsparcie znajdziesz na stronie PFR

3. Spełniasz pozostałe warunki uzyskania subwencji:
 1. Twoja firma była zarejestrowana na 31 grudnia 2019 roku oraz prowadzisz ją na dzień, gdy składasz wniosek i był w niej zatrudniony, co najmniej jeden pracownik.
  W przypadku, gdy na 31 grudnia 2019 roku Twoja firma nie zatrudniała żadnego pracownika, to PFR sprawdzi, czy zatrudniała od 1 do 9 pracowników na 31 lipca 2020 roku.
 2. W stosunku do Twojego przedsiębiorstwa nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub restrukturyzacyjne.
 3. Posiadasz rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  Pamiętaj! Główny beneficjent rzeczywisty nie może być rezydentem podatkowym w tzw. „rajach podatkowych” 1.
 4. Nie zalegasz z płatnościami podatków i składek ZUS na:
  • 31 grudnia 2019 roku, lub
  • 31 grudnia 2020 roku, lub
  • dzień składania wniosku.

 PFR nie uznaje za zaległość:

 • rozłożonych płatności na raty, lub
 • ich odroczenie, albo
 • zwolnienie z ich płatności.
 • płatności przekraczającej trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe za przesyłki polecone.
 1. Przestrzegasz ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie pfr.pl

1 Firma musi posiadać rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jej główny beneficjent rzeczywisty, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 Ustawy AML nie może posiadać rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych” w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03). Odejście od tej zasady możliwe jest w sytuacji zobowiązania się przedsiębiorcy i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu.

Zobacz, na jakie dofinansowanie mogła liczyć Twoja firma

Mikrofirmy(1-9 pracowników)

Kwota bazowa w przeliczeniu na jednego pracownika (pełny wymiar pracy) wynosi:

 • 18 000 zł – jeśli spadek przychodów wynosi przynajmniej 30%
 • 36 000 zł – jeśli spadek przychodów wynosi przynajmniej 60%

Stan zatrudnienia na potrzeby ustalenia powyższych limitów badany będzie na 30 września 2020 roku

Wysokość pomocy na jednego pracownika nie może przekroczyć 36 tys. zł.

Jeżeli skorzystasz z obu Tarcz Finansowych, maksymalna kwota nie może być wyższa niż 72 tys. złotych na jednego pracownika.

Maksymalna kwota wsparcia to 324 000 zł.

Małe i średnie firmy(do 249 pracowników)

Kwota subwencji pokryje 70% kosztów stałych Twojego przedsiębiorstwa w okresie od listopada 2020 roku do kwietnia 2021 roku. Wysokość pomocy na jednego pracownika nie może przekroczyć 72 tys. zł.

Jeżeli skorzystasz z obu Tarcz Finansowych, maksymalna kwota nie może być wyższa niż 72 tys. złotych na jednego pracownika.

Maksymalna kwota wsparcia to 324 000 zł.

Najczęściej zadawane pytania

Q&A

Do kiedy możesz składać wnioski o subwencję finansową?

Wnioski o subwencję finansową możesz składać od 15 stycznia do 28 lutego 2021 roku.

Na jaki dzień weryfikowane jest PKD przedsiębiorcy?

PFR będzie weryfikował kody PKD na podstawie baz CEIDG i KRS. Aby uzyskać pomoc musisz prowadzić działalność gospodarczą w zakresie jednego lub więcej kodów PKD wskazanych w Programie łącznie w trzech datach:

 • 31 grudnia 2019 roku,
 • 1 listopada 2020 roku oraz
 • dzień złożenia wniosku o subwencję.

Spełnisz ten warunek również, jeśli:

 • w każdej z tych dat prowadzisz działalność gospodarczą objętą innym kodem PKD (z listy określonej Programem),
 • gdy zmiana kodu PKD została zgłoszona przez Ciebie do właściwego rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Co oznacza pojęcie obroty gospodarcze?

Obroty gospodarcze są różnie określane w zależności od tego jaką formę prawną ma Twoja firma oraz jaki przyjęła sposób ewidencji księgowej i podatkowej.

W regulaminie subwencji obroty gospodarcze, oznaczają:

 1. sprzedaż towarów i usług wykazaną w deklaracji JPK V7M – jeżeli Twoja firma jest czynnym podatnikiem VAT, który rozlicza się miesięcznie;
 2. sprzedaż towarów i usług wykazaną w deklaracji JPK V7K (w zakresie przychodu za dany miesiąc) – jeżeli Twoja firma jest czynnym podatnikiem VAT, który rozlicza się kwartalnie;
 3. przychód z innych źródeł(tzw. przychód operacyjny) w rozumieniu ustawy CIT albo przychód w rozumieniu ustawy PIT, które stanowią podstawę do obliczenia zaliczki na podatek CIT albo PIT i jeżeli:
  • Twoja firma jest czynnym podatnikiem VAT i wystawiasz faktury VAT marża (w tym jesteś przedsiębiorcą, którzy wykazał co najmniej jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży),
  • Twoja firma jest czynnym podatnikiem VAT i rozliczasz się kasowo,
  • Twoja firma świadczy tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe),
  • Twoja firma nie jest czynnym podatnikiem VAT (w tym przedsiębiorcą zwolnionym podmiotowo z VAT), oraz
  • rozliczasz się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 4. kwotę oszacowaną przez Ciebie na podstawie wystawionych faktur lub rachunków –jeżeli korzystasz karty podatkowej (nie jesteś czynnym podatnikiem VAT).

Obroty są weryfikowane przez PFR we współpracy z Ministerstwem Finansów przed udzieleniem subwencji finansowej.

Co oznacza pojęcie koszty stałe?

Koszty stałe oznaczają faktyczną stratę brutto:

 • w okresie od 1 listopada 2020 roku do 31 marca 2021 roku,
 • wykazaną przez Ciebie w rachunku zysków i strat lub innych dokumentach sprawozdawczych
 • z wyłączeniem rezerw na utratę wartości aktywów oraz uwzględniającą pomoc publiczną uzyskaną z innych źródeł (otrzymana lub oczekiwana).

Jak możesz wykorzystać otrzymaną subwencję?

Możesz przeznaczyć otrzymane pieniądze:

Dla MŚP na finansowanie 70% kosztów stałych, a dla Mikrofirm:

 • pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę lub cywilnoprawną – tylko wynagrodzenia zasadnicze,
 • koszty zakupu towarów i materiałów,
 • koszty usług obcych,
 • bieżące koszty obsługi finansowania zewnętrznego,
 • koszty najmu (lub umów o podobnym charakterze) nieruchomości użytkowanej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • koszty wszelkich należności publicznoprawnych,
 • koszty zakupu sprzętu i innych środków trwałych, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Nie możesz przeznaczyć otrzymanych pieniędzy na:

 • wypłaty uznaniowe, takie jak: odprawy, premii, nagrody, udziały w zysku itp.
 • przelewy na rzecz właścicieli lub podmiotów powiązanych z Twoją firmą;
 • przedpłacanie kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów;
 • przejęcie innego przedsiębiorstwa w jakikolwiek sposób.

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi Doradcami bez wychodzenia z domu

Mikro i małe firmy

Średnie i duże firmy

Informacje, które dotyczą programu wsparcia finansowego przedsiębiorców „Tarcza Finansowa PFR 2.0” powstały na podstawie informacji zawartych na stronie
Santander Bank Polska pośredniczy w zawarciu umowy między przedsiębiorcą a Polskim Funduszem Rozwoju S.A. . Środki przyznane w ramach rządowej tarczy antykryzysowej będą wypłacone przez Polski Fundusz Rozwoju na rachunek przedsiębiorcy w Santander Bank Polska. Zasady i warunki otrzymania oraz zwrotu wsparcia finansowego określa Polski Fundusz Rozwoju S.A.
Opłata za połączenie z infolinią banku zgodna z taryfą danego operatora.

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku.

Santander Bank Polska (dawniej BZ WBK) oferuje m.in.: rachunki płatnicze: konta osobiste (w tym konto dla młodych), konta walutowe, konta oszczędnościowe oraz lokaty terminowe, kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, karty debetowe, karty kredytowe, a także fundusze inwestycyjne i ubezpieczenia. W ofercie dla firm znajdą Państwo m.in.: konta firmowe, kredyty na bieżącą działalność, kredyty inwestycyjne oraz usługi faktoringu i leasingu.