Biznes Pakiet dla Wolnych Zawodów

Specjalna oferta dla lekarzy, farmaceutów, prawników, doradców podatkowych, księgowych, architektów, rzeczoznawców i innych osób wykonujących wolny zawód.

Biznes Pakiet dla Wolnych Zawodów
  • 0 zł za prowadzenie rachunku przez 6 miesięcy od dnia jego otwarcia dla firm, które rozpoczęły swoją działalność w ciągu ostatnich 12 miesięcy – dla pozostałych firm miesięczna opłata wynosi 30 zł
  • dla posiadaczy usług bankowości elektronicznej:
    • 0 zł za przelewy przez internet na rachunki w Santander Bank Polska i tylko 1 zł za przelew internetowy do innych banków
    • dostęp do konta w dowolnym czasie przez internet, SMS i telefon
  • 0 zł w danym miesiącu za kartę Visa Business Electron, jeżeli Bank rozliczy w poprzednim miesiącu kalendarzowym transakcje bezgotówkowe, dokonane tą kartą, na kwotę co najmniej 500 zł

 

Opłata za autoryzację operacji dokonywanych poprzez Internet tj. usługi bankowości elektronicznej smsKodem wynosi 0,20 zł. (5 pierwszych smsKodów w danym miesiącu jest bezpłatnych). Operacje można również autoryzować tokenem. Wydanie tokena jest płatne.

Dodatkowe informacje

  • możliwość lokowania wolnych środków na lokatach terminowych, również w walutach obcych

  • oferta kredytowa: kredyty w rachunku bieżącym, kredyty obrotowe i inwestycyjne, finansowanie projektów unijnych oraz specjalne produkty leasingowe

Opłaty i prowizje

Wyszczególnienie czynności Taryfa dla Wolnych Zawodów
  Prowadzenie rachunku (miesięcznie)  

Opłata za prowadzenie rachunku w PLN dla firm prowadzących działalność krócej niż 12 miesięcy

Bez opłat przez 6 miesięcy od dnia otwarcia rachunku

Opłata za prowadzenie rachunku - miesięcznie

30,00 zł
Przelew za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej Mini Firma*  

Na rachunek w Santander Bank Polska

Bez opłat

Na rachunek w innym banku realizowany w systemie Elixir

1,00 zł

 

Wyszczególnienie czynności Dostęp do usług bankowości elektronicznej Santander Bank Polska
Mini Firma Bez opłat

Sprawdź inne produkty z naszej oferty

* Autoryzacja operacji dokonywanych poprzez usługę bankowości elektronicznych Mini Firma jest dokonywana za pomocą smsKodów (5 pierwszy smsKodów w danym miesiącu bezpłatne, kolejne - 20gr/smsKod) lub za pomocą tokena (jednorazowa opłata za wydanie tokena, zgodna z aktualną TOiP dla firm)
** Opłata pobierana jest w cyklach miesięcznych w przypadku nierozliczenia przez Santander Bank Polska w poprzednim miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu karty, na co najmniej 500 zł.

W tabeli zaprezentowano jedynie przykładowe opłaty i prowizje pobierane przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe związane z danym typem rachunku bieżącego, dedykowanej karty płatniczej oraz usług bankowości elektronicznej. Pełna treść aktualnej Taryfy Opłat i Prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm znajduje się tutaj.