Pakiet dla firm dokonujących transakcji na rynkach krajowym i zagranicznym. Dostępny dla klientów, którzy otworzą rachunek bieżący w PLN w Taryfie Biznes Pakiet OPTI, MAXI lub Taryfie Negocjowanej oraz usługi bankowości elektronicznej Moja Firma Plus wraz z usługą e-FX.

Oferta Walutowa dla Biznesu
 • bezpośrednie rozliczenia z kontrahentami w walucie transakcji zgodnej z walutą rachunku, z którego ja przeprowadzono, pozwalają niwelować straty wynikające z różnic kursowych
 • możliwość zarządzania środkami z dowolnego miejsca za pośrednictwem platformy transakcyjnej e-FX, dostępnej w usługach bankowości elektronicznej w pakiecie Moja Firma Plus
 • możliwość bezpośredniego negocjowania kursów walutowych z dedykowanym dealerem przy transakcjach od kwoty 10 000 EUR (lub równowartości tej kwoty w innej walucie)
 • 0 zł za dostęp do usług bankowości elektronicznej Moja Firma Plus do 12 miesięcy
 • możliwość otrzymania karty Visa Business Electron w EUR do rachunku walutowego w EUR oraz kart w PLN do rachunku bieżącego

Dodatkowe informacje

 • możliwość negocjowania warunków prowadzenia dodatkowych rachunków w PLN i walutach obcych (w zależności od tego w jakiej taryfie otworzony został podstawowy rachunek bieżący

 • dwuosobowa akceptacja przelewów i zdefiniowanie indywidualnych uprawnień do podpisywania przelewów dla 50 użytkowników w pakiecie Moja Firma Plus

 • możliwość dostępu do serwisu ekonomicznego przesyłanego w formie elektronicznej (informacje, komentarze, analizy i prognozy ekonomiczne) w cyklach dziennych, tygodniowych lub miesięcznych)

 • szybka i bezpieczna obsługa poleceń wypłaty w walutach wymienialnych oraz szeroki wachlarz produktów i usług z zakresu rozliczania i finansowania transakcji handlu zagranicznego

 • możliwość lokowania wolnych środków na lokatach terminowych, również w walutach obcych

 • możliwość pozyskania środków na finansowanie bieżących lub długoterminowych potrzeb – kredyty, leasing

Opłaty i prowizje

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm - obowiązująca od 16.12.2019 r. i obowiązująca od dnia 01.01.2021 r.
13 Listopad 2020 r.
780.2 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

 

Sprawdź inne produkty z naszej oferty