Biznes Pakiet OPTI
 • 0 zł za prowadzenie rachunku przez 6 miesięcy od dnia jego otwarcia dla firm, które rozpoczęły swoją działalność w ciągu ostatnich 12 miesięcy – dla pozostałych firm miesięczna opłata wynosi 25 zł
 • 0 zł w danym miesiącu za kartę Visa Business Electron, jeżeli Bank rozliczy w poprzednim miesiącu kalendarzowym transakcje bezgotówkowe, dokonane tą kartą, na kwotę co najmniej 500 zł
 • dla posiadaczy usług bankowości elektronicznej Santander internet:
  • 0 zł za przelewy przez internet do US i ZUS
  • 0 zł za przelewy przez internet na rachunki w Santander Bank Polska i tylko 1 zł za przelewy do innych banków
  • dostęp do konta w dowolnym czasie przez internet, SMS i telefon
 • 0 zł za prowadzenie rachunku dodatkowego w PLN i EUR

Opłata za autoryzację operacji dokonywanych poprzez internet tj. usługi bankowości elektronicznej Santander internet smsKodem wynosi 0,20 zł. (5 pierwszych smsKodów w danym miesiącu jest bezpłatnych). Operacje można również autoryzować tokenem. Wydanie tokena jest płatne.

Dodatkowe informacje

 • możliwość lokowania wolnych środków na lokatach terminowych, również w walutach obcych

 • możliwość pozyskania środków na finansowanie bieżących lub długoterminowych potrzeb – kredyty, leasing

Opłaty i prowizje

Wyszczególnienie czynności Taryfa Biznes Pakiet OPTI
  Prowadzenie rachunku (miesięcznie)  

Opłata za prowadzenie rachunku w PLN dla firm prowadzących działalność krócej niż 12 miesięcy

Bez opłat przez 6 miesięcy od dnia otwarcia rachunku

Opłata za prowadzenie rachunku - miesięcznier

25,00 zł
Rachunek dodatkowy w PLN z opłatą za prowadzenie 0 PLN 1 rachunek
Rachunek dodatkowy w EUR z opłatą za prowadzenie 0 PLN 1 rachunek
Przelew za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej Mini Firma*  

Do ZUS i US realizowany w systemie Elixir

Bez opłat

Na rachunek w Santander Bank Polska

Bez opłat

Na rachunek w innym banku realizowany w systemie Elixir

1,0 zł

 

Wyszczególnienie czynności Dostęp do usług bankowości elektronicznej Santander Bank Polska
Mini Firma Bez opłat

Sprawdź inne produkty z naszej oferty

* Autoryzacja operacji dokonywanych poprzez usługę bankowości elektronicznych Mini Firma jest dokonywana za pomocą smsKodów (5 pierwszy smsKodów w danym miesiącu bezpłatne, kolejne - 20gr/smsKod) lub za pomocą tokena (jednorazowa opłata za wydanie tokena, zgodna z aktualną TOiP dla firm)
** Opłata pobierana jest w cyklach miesięcznych w przypadku nierozliczenia przez Santander Bank Polska w poprzednim miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu karty, na co najmniej 500 zł.

W tabeli zaprezentowano jedynie przykładowe opłaty i prowizje pobierane przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe związane z danym typem rachunku bieżącego, dedykowanej karty płatniczej oraz usług bankowości elektronicznej B. Pełna treść aktualnej Taryfy Opłat i Prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm znajduje się tutaj.