Biznes Pakiet MAXI
  • 0 zł za prowadzenie rachunku przez 6 miesięcy od dnia jego otwarcia dla firm, które rozpoczęły swoją działalność w ciągu ostatnich 12 miesięcy – dla pozostałych firm miesięczna opłata wynosi 60 zł
  • 0 zł za prowadzenie nawet 50 dodatkowych rachunków prowadzonych w złotych
  • 0 zł za prowadzenie jednego rachunku w wybranej walucie obcej: EUR, GBP, USD lub CHF
  • dla posiadaczy usług bankowości elektronicznej:
    • 0 zł za przelewy przez internet do US i ZUS oraz na rachunki w Santander Bank Polska i tylko 0,70 zł za przelew internetowy do innych banków
    • dostęp do konta w dowolnym czasie przez internet, SMS i telefon

Opłata za autoryzację operacji dokonywanych poprzez internet tj. usługi bankowości elektronicznej smsKodem wynosi 0,20 zł. (5 pierwszych smsKodów w danym miesiącu jest bezpłatnych). Operacje można również autoryzować tokenem. Wydanie tokena jest płatne.

Dodatkowe informacje

Opłaty i prowizje

Wyszczególnienie czynności Taryfa Biznes Pakiet MAXI
  Prowadzenie rachunku (miesięcznie)  

Opłata za prowadzenie rachunku w PLN dla firm prowadzących działalność krócej niż 12 miesięcy

Bez opłat przez 6 miesięcy od dnia otwarcia rachunku

Opłata za prowadzenie rachunku - miesięcznie

60,00 zł
Rachunek dodatkowy w PLN z opłatą za prowadzenie 0 PLN do 50 rachunków
Rachunek dodatkowy w wybranej walucie z opłatą za prowadzenie 0 PLN 1 rachunek do wyboru w walucie: EUR,GBP,USD,CHF
Przelew za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej Mini Firma*  

Do ZUS i US realizowany w systemie Elixir

Bez opłat

Na rachunek w Santander Bank Polska

Bez opłat

Na rachunek w innym banku realizowany w systemie Elixir

0,70 zł

 

Wyszczególnienie czynności Dostęp do usług bankowości elektronicznej Santander Bank Polska
Mini Firma Bez opłat

Sprawdź inne produkty z naszej oferty

* Autoryzacja operacji dokonywanych poprzez usługę bankowości elektronicznych Mini Firma jest dokonywana za pomocą smsKodów (5 pierwszy smsKodów w danym miesiącu bezpłatne, kolejne - 20gr/smsKod) lub za pomocą tokena (jednorazowa opłata za wydanie tokena, zgodna z aktualną TOiP dla firm)
** Opłata pobierana jest w cyklach miesięcznych w przypadku nierozliczenia przez BZ WBK w poprzednim miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu karty, na co najmniej 500 zł.

W tabeli zaprezentowano jedynie przykładowe opłaty i prowizje pobierane przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe związane z danym typem rachunku bieżącego, dedykowanej karty płatniczej oraz usług bankowości elektronicznej. Pełna treść aktualnej Taryfy Opłat i Prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm znajduje się tutaj.