Najczęściej wyszukiwane:
  • 0 zł za prowadzenie rachunku przez 6 miesięcy od dnia jego otwarcia dla firm, które rozpoczęły swoją działalność w ciągu ostatnich 12 miesięcy – dla pozostałych firm miesięczna opłata wynosi 49 zł
  • 0 zł za prowadzenie nawet 50 dodatkowych rachunków prowadzonych w złotych
  • 0 zł za prowadzenie jednego rachunku w wybranej walucie obcej: EUR, GBP, USD lub CHF
  • dla posiadaczy usług bankowości elektronicznej:
    • 0 zł za przelewy przez internet do US i ZUS oraz na rachunki w Santander Bank Polska
    • dostęp do konta w dowolnym czasie przez internet, SMS i telefon

Opłata za autoryzację operacji dokonywanych poprzez internet tj. usługi bankowości elektronicznej smsKodem wynosi 0,20 zł (5 pierwszych smsKodów w danym miesiącu jest bezpłatnych). Operacje można również autoryzować tokenem. Wydanie tokena jest płatne.

Opłaty i prowizje

Wybrane opłaty za Konto Biznes Pakiet Maxi  
Prowadzenie rachunku (miesięcznie)  

Opłata za prowadzenie rachunku w PLN dla firm prowadzących działalność krócej niż 12 miesięcy

Bez opłat przez 6 miesięcy od dnia otwarcia rachunku

Opłata za prowadzenie rachunku - miesięcznie

49,00 zł
Rachunek dodatkowy w PLN z opłatą za prowadzenie 0 PLN do 50 rachunków
Rachunek dodatkowy w wybranej walucie z opłatą za prowadzenie 0 PLN 1 rachunek do wyboru w walucie: EUR,GBP,USD,CHF
Przelew za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej Mini Firma*  

Do ZUS i US realizowany w systemie Elixir

Bez opłat

Na rachunek w Santander Bank Polska

Bez opłat

Na rachunek w innym banku realizowany w systemie Elixir

1,20 zł

 

Zobacz Taryfę opłat i prowizji

Sprawdź inne produkty z naszej oferty

* Autoryzacja operacji dokonywanych poprzez usługę bankowości elektronicznych Mini Firma jest dokonywana za pomocą smsKodów (5 pierwszy smsKodów w danym miesiącu bezpłatne, kolejne - 20gr/smsKod) lub za pomocą tokena (jednorazowa opłata za wydanie tokena, zgodna z aktualną TOiP dla firm)