Szukaj na stronie
Ilustracja banknotów
Bank porad - blog

Podpowiadamy, jak ułatwić sobie codzienność

Akredytywa własna

Zabezpiecz swój biznes w transakcjach handlowych z nowymi partnerami

 • Zabezpieczenie wynegocjowanych warunków

  Zabezpieczenie przed ryzykiem odstąpienia od realizacji kontraktu lub zmiany wynegocjowanych warunków

 • Jasno sprecyzowane zasady

  Stosowanie przejrzystych zasad obsługi w oparciu o jednolite międzynarodowe reguły dotyczące akredytyw

 • Przedterminowa wypłata

  Możliwość zrealizowania przedpłaty lub wypłaty przed terminem płatności wynikającym z warunków akredytywy

Rodzaje akredytyw

Wybierz akredytywę, która pozwoli rozwijać Twój biznes

 

 • Akredytywa niepotwierdzona

  Rola banku awizującego (banku eksportera) jest tu niewielka – ogranicza się do poinformowania banku beneficjenta, że na rzecz beneficjenta (sprzedającego), akredytywa została otwarta. Bank awizujący nie bierze na siebie żadnych zobowiązań. Jego rola ogranicza się do potwierdzenia autentyczności akredytywy, prowadzenia korespondencji, wysyłki dokumentów oraz rozliczenia płatności.

 • Akredytywa potwierdzona

  Bank awizujący przejmuje zobowiązanie banku otwierającego i zobowiązuje się do wypłaty eksporterowi (beneficjentowi/sprzedającemu) kwoty akredytywy na warunkach ustalonych w treści akredytywy. Bank sprawdza dokumenty i ma obowiązek uregulować płatność importera (kupującego) we własnym zakresie. Rozliczenia między bankami nie dotyczą beneficjenta akredytywy (sprzedającego), ponieważ są one niezależne.

 • Akredytywa przenośna

  Beneficjent (sprzedający) ma prawo do przeniesienia części lub całości uprawnień wynikających z akredytywy na rzecz drugiego (wtórnego) beneficjenta. Wymogiem jest dyspozycja przeniesienia wykonana przez bank importera (kupującego) i beneficjenta pierwotnego. Przeniesienie może wystąpić tylko jeden raz. Aby przeniesienie akredytywy było możliwe na więcej niż jednego beneficjenta, muszą być dozwolone częściowe dostawy.

 • Akredytywa płatna „at sight” lub odroczona

  Akredytywa płatna po prezentacji dokumentów oraz w terminie odroczonym – „DEF payment”.

Więcej o akredytywie własnej

Akredytywa własna – ułatwia prowadzenie biznesu

 • Akredytywa to pisemne zobowiązanie banku do zapłaty beneficjentowi (sprzedającemu) określonej sumy pieniędzy. Dzięki niej możesz bezpiecznie rozliczać zobowiązania płatnicze pomiędzy Tobą, a Twoim partnerem biznesowym.

  Akredytywa minimalizuje ryzyka występujące w handlu zagranicznym, dzięki udziałowi banków, działających zgodnie z regulacjami stosowanymi na całym świecie (UCP „600” ISBP, standardy SWIFT).

  Aby skorzystać z akredytywy, musisz mieć konto firmowe w Santander Bank Polska oraz odpowiednie zabezpieczenie transakcji linią kredytową lub gotówką/kaucją.

 • Możesz skorzystać ze zróżnicowanych transakcji, dopasowanych do Twoich potrzeb.

  Zabezpieczenie przed ryzykiem odstąpienia od realizacji kontraktu lub zmiany wynegocjowanych warunków – bank nie zapłaci za dokumenty, dopóki nie zostaną one zaprezentowane i nie będą zgodne z wymaganiami zleceniodawcy/kupującego. Każda zmiana warunków akredytywy wymaga zgody stron, które uczestniczą w transakcji.

Dlaczego warto wybrać akredytywę w Santander Bank Polska?

 • zapewniamy bezpłatne konsultacje na każdym etapie przygotowania transakcji

 • sporządzamy projekty akredytyw

 • opiniujemy zlecenia przed ich formalnym złożeniem w Santander Bank Polska

 • pomagamy w odczytywaniu i interpretowaniu warunków akredytyw

 • Bezpieczeństwo transakcji

  dzięki nowoczesnym systemom jesteśmy w stanie zapewnić najwyższe bezpieczeństwo transakcji – produkty obsługiwane są w ramach bankowości elektronicznej iBiznes24.

 • Santander Bank Polska jest częścią Grupy Banco Santander

  jednego z największych europejskich banków, co gwarantuje bezpieczeństwo lokowanych środków oraz dostęp do najnowszych rozwiązań płatniczych dostępnych w Europie

Jak otworzyć akredytywę?

Przez bankowość elektroniczna lub w oddziale

Zaloguj się

Jeżeli korzystasz z usług iBiznes24 z aktywnym modułem Trade Finance.

 • Przyjdź do oddziału

  Spotkaj się z doradcą i zapytaj o szczegóły oferty. Poinformuje Cię on wszystkich niezbędnych dokumentach

 • Złóż wniosek

  Złóż zlecenie otwarcia akredytywy.

Wsparcie przy akredytywie własnej

Porozmawiajmy – wybierz dogodną dla Ciebie formę kontaktu

 

 • Wyślij do nas wiadomość e-mail

  Napisz na adres hz@santander.pl

 • Centrum Obsługi
  Trade Finance

  Zadzwoń pod nr 22 586 84 84 
  (koszt połączenia zgodny
  z taryfą danego operatora)