Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Stawki opłat w subfunduszu Santander PPK 2065 wydzielonym w ramach funduszu Santander PPK SFIO

4 stycznia 2021

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat w subfunduszu Santander PPK 2065 (dalej: „Subfundusz”) wydzielonym w ramach funduszu Santander PPK SFIO.

Stawka opłaty za zarządzanie w skali roku w Subfunduszu wyniesie 0,4%. Stawka będzie obowiązywać od dnia pierwszej wyceny Subfunduszu.

Opłata za osiągnięty wynik nie będzie pobierana do 31.12.2023 r., z możliwością przedłużenia zaniechania poboru opłaty.

Aktualne stawki opłat we wszystkich subfunduszach funduszu Santander PPK SFIO są dostępne na Santander.pl/TFI/przydatne-informacje/tabele-oplat