Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Uruchomienie opłaty za osiągnięty wynik w Santander PPK 2065

2 stycznia 2024

2 stycznia 2024 roku rozpoczynamy naliczanie opłaty za osiągnięty wynik w subfunduszu Santander PPK 2065, który działa w ramach funduszu Santander PPK SFIO.

Zaktualizowany Dokument zawierający kluczowe informacje zamieszczamy poniżej:

Opłatę będziemy naliczać wg stawki, która wynosi 20%. Pobrana opłata nie przekroczy 0,1% wartości aktywów netto subfunduszu w skali roku.

Zasady według których naliczamy i pobieramy opłatę za osiągnięty wynik w Santander PPK 2065 są takie same jak dla pozostałych subfunduszy Santander PPK SFIO – szczegółowe informacje na ten temat są dostępne tutaj.