Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Aktualności
Santander TFI

Obniżenie stawek opłaty za zarządzanie w subfunduszach funduszu Santander PPK SFIO

27 stycznia 2020

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę w sprawie obniżenia stawek opłaty za zarządzanie w subfunduszach funduszu Santander PPK SFIO.

Obniżenie ww. opłaty następuje od początku roku, w którym dany subfundusz osiągnie zdefiniowaną datę.

Aktualne stawki opłat w skali roku, w poszczególnych subfunduszach (obniżone stawki zostały zaznaczone kolorem zielonym):