Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zmiana Kluczowych informacji dla Inwestorów dotyczących subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO

3 lutego 2020

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż z dniem 3 lutego 2020 roku aktualizacji podlegają Kluczowe informacje dla Inwestorów dla subfunduszy wydzielonych i utworzonych w ramach funduszu inwestycyjnego Santander PPK SFIO.

Aktualizacja Kluczowych informacji dla Inwestorów jest związana w szczególności z podaniem poziomu opłat bieżących, na podstawie kosztów możliwych do poniesienia przez subfundusze w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2019.

Aktualna treść Kluczowych informacji dla Inwestorów poszczególnych subfunduszy dostępna jest poniżej:

Santander PPK 2025
Santander PPK 2030
Santander PPK 2035
Santander PPK 2040
Santander PPK 2045
Santander PPK 2050
Santander PPK 2055
Santander PPK 2060