Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Nowe, niższe stawki opłaty za zarządzanie w Santander PPK SFIO

27 stycznia 2020

Trwa druga tura zapisów do PPK. Aby oferta Santander TFI w zakresie PPK była jeszcze bardziej atrakcyjna i korzystna dla Klientów Zarząd Towarzystwa zdecydował o stałym (nie tylko w ramach okresowej promocji) obniżeniu stawek opłaty za zarządzanie.

Dzięki obniżce opłat to jedna z najtańszych ofert PPK na rynku.

Aktualne stawki opłat w skali roku w subfunduszach PPK SFIO:

Aktualne stawki opłat w skali roku, w poszczególnych subfunduszach (obniżone stawki zostały zaznaczone kolorem zielonym):

Przypominamy także, że w funduszu Santander PPK obowiązują także:

  • 0% opłaty za osiągnięty wynik do 31.12.2021 r.
  • 0% opłaty za zamianę od 11.10. 2019 r. do odwołania