Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zmiana Regulaminu prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego

15 września 2023

2 października 2023 roku zmienimy Regulamin prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego (dalej: „Regulamin IKE”).

Regulamin zmienimy w związku z planowaną zmianą nazwy subfunduszu Santander Platinum Konserwatywny na Santander Umiarkowany, o której informowaliśmy w dniu 3 sierpnia 2023 roku.

Poniżej regulaminy: