Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zmiana dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla subfunduszu Santander Obligacji Skarbowych

22 września 2023

22 września 2023 roku zmieniamy dokument zawierający kluczowe informacje (KID) dla subfunduszu Santander Obligacji Skarbowych wydzielonego i utworzonego w ramach funduszu Santander FIO.

KID zmieniamy ze względu na zmianę wartości wskaźnika ryzyka SRI (z 2 na 3).

Aktualny KID dla subfunduszu dostępny jest poniżej: