Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zmiana nazwy subfunduszu Santander Platinum Konserwatywny

3 sierpnia 2023

2 października 2023 r. zmienimy nazwę subfunduszu z Santander Platinum Konserwatywny na Santander Umiarkowany.

Polityka inwestycyjna subfunduszu nie zmieni się.

Ta zmiana nie będzie wymagać żadnych działań ze strony uczestnika subfunduszu – nie wpłynie na istniejące pełnomocnictwa oraz rachunki do wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa.